June 5, 2006

Metafyysisen ja konkreettisen dialektinen kehä

Kemppinen: Teoksen muunnelma#links

(Tekstiä on täydennetty ja korjattu viimeksi klo: 21.50)

Näköjään maailmaluokan juristin (Kemppinen) täytyy ojentaa opin saaneita kolleegojaan, koska nämä eivät osaa erottaa metafyysistä ja konkreettista (toisin sanoen normatiivista ja kausaalista) toisistaan...
Tai sitten hänenkin täytyy tunnustaa, että tällainen erottelu on mahdoton myös lakitieteessä...

Ehkä tässä onkin jälleen kyse dialektisesta kehästä, joka liittyy argumentoinnin perimmäiseen luonteeseen.
Todistamme aina jotain sellaista, joka on jo alunperin intuitiivisesti varmana annettu tai, jonka todistamisen edellytykset on oletettu annettuina tosiasioina.
Esimerkiksi tiedollinen pätevyytemme (kompetenssi) todistamisen suhteen.

(Päättelyn jatko onkin sitten loogis-teknis-matemaattista johdonmukaisuutta - linjassa pysymistä.)

Emmekä me pysty tätä perimmäistä kehää pysäyttämään ilman auktoriteetin ja uskon antamaa varmuutta; - ikäänkuin näkisimme asiat ja ilmiöt niin sanotusta Arkhimedeen pisteestä tai Jumalan näkökulmasta.

*
Näin ajattelee pyrrhonilainen skeptikko ja pidättäytyy ehdottomista mielipiteistä, koska ihmisellä ei voi olla mitään Jumalan kaikkivaltiasta näkökulmaa.
(Toki asioista skeptikonkin mukaan voi kiistellä, mutta lopullista arvioita ei voi antaa.)

1 comment:

Rauno Rasanen said...

Miksi tämä Kemppiselle kirjoitettu kommentti-päre on omassa blogissani?
Tell me.