June 11, 2006

On aika vaihtaa paradigmaa

Kommentoin Kemppisen minulle osoittamaa kommenttia Raja-päreessä.
(Tekstiä on hieman täydennetty - etenkin linkkilisäyksillä)

(Paradigma, Paradigm)
*
Ad Rasanen:
Lieneekö Rasanen lukenut matematiikkaa?
Homologiassa on lause "rajan raja on nolla". Kaksiulotteisen olion raja on yksiulotteinen jne.

*
RR

Kierrän tuon matematiikkakysymyksen samalla tavalla kuin kyseenalainen uskonnonopettajani J. aikoinaan, kun eräs didaktisesti valveutunut kielten (saksa, ruotsi) maisteri kysyi, mitä metodeja tämä käyttää opettaessaan Jumalan sanaa.

J. vastasi: "Minä näen näkyjä ja välitän ne oppilailleni."

*
Tämä on tietenkin silkkaa (naivia) empirismiä eikä pelailua logiikalla ja matematiikalla Jumalan olemassaolon todennäköisyyden laskemiseksi - Richard Swinburnen tapaan.

J. itse edusti kierkegaardilaista fideismiä ja dostojevskilaisuutta- mitä se sitten teologisesti tarkoittaneekin. Ainakin hänen gradunsa käsitteli Dostojevskin vapauskäsitystä.

Minun ajatuksissani ovat taistelleet nietzscheläinen nihilismi (jonka peruskysymystä voi pitää dostojevskilaisena: onko moraali ilman Jumalaa mahdollista?) ja juuri tuo kierkekaardilainen fideismi (usko on absurdia, joten uskoon tarvitaan älyn uhraava "hyppy").

Mutta "times they are a-changing" lauloi joku Robert Zimmerman aikoinaan. Näin minunkin kohdallani.

2000-luvun alun reformoidun teologian ehkä merkittävimmällä systemaatikolla maailmassa - alunperin molekulaarisen biofysiikan tohtorilla - Alister McGrathilla on minulle juuri nyt mielenkiintoista opetettavaa sekä luonnontieteistä, filosofiasta että teologiasta - A Scientific Theology 1, 2, 3.

Taitaa postmoderniin teoriaan tyystin uskonsa menettänyt meikäläinenkin kallistua kriittisen realismin (McGrath soveltaa tässä Roy Bhaskarin teorioita) ja paleo-ortodoksisen teologian (mm. Thomas Oden, Thomas Torrance ja McGrath itse) kannattajaksi.

Järisyttävä paradigman vaihdos, koska realisti en ole koskaan ollut - päinvastoin!

Yksilöä ja universaalia ihmisjärkeä korostanut valistusaate (modernismi) sekä siitä kummunnut, valistuksen ympärikääntänyt eli yksilön ja järjen nihiloinut kulttuurirelativistinen postmodernismi eivät kuitenkaan enää vakuuta ilman vakavia tarkennuksia.

Jo Nietzsche murskasi uskoni Valistukseen. Nyt vaikuttaisi siltä, että odotukseni ja etsintäni palkitaan myös postmoderniin käsiterunouteen (siten myös osaltaan Nietzscheen) kohdistamieni epäilyjen suhteen: McGrath osoittaa selkeästi, miten tähän antirealistiseen ylilyöntiin tulee suhtautua.

*
Matemaatikko-fyysikko Roger Penrose totesi - 90-luvulla, että matematiikan esteettinen kauneus on selittämätöntä - ikäänkuin jotain jumalallista.

Tämän kommentin ehtivät valistusaatteen monistiseen tiedeihanteesen jämähtäneet yhden ontologian reduktionistiset puupäät (mm. "loistava vara-Einsteinimme" Kari Enqvist ) tietenkin leimata lähinnä "hourailuksi".

McGrath kuitenkin osoittaa alunperin luonnontieteilijän havainto-ja päättelytarkkuudella, miten yksipuolisia ja kommunikaatiokyvyttömiä (muiden tieteenalojen kanssa) myös nämä vulgaarin superreduktionismin edustajat (esim. Patricia Churchland ja Richard Dawkins ) ovat.

Todellisuus on kerrostunut (stratified), mutta ei palautettavissa johonkin "kommunikaatiokyvyttömään hiukasmössöön"/RR, vaikka tuo "mössö" toimiikin todellisuuden eri kerrosten perustana.

Äärimmäisen yksinkertaistetusti: McGrathin kriittinen realismi omaksuu Valistukselta ajatuksen fysiikasta perustavana tieteenä ja postmodernismilta ontologisen pluralismin.

*
Mutta näistä - erittäin mielenkiintoisista - asiosta lisää joskus myöhemmin. Kaikkein mielenkiintoisinta tulee tietysti olemaan, miten McGrath lopulta soveltaa kriittistä realismiaan teologiaan!
A Scientific Theologyn osat 1 (Nature) ja 2 (Reality) valmistelevat tätä synteesiä, joka esitetään osassa 3 (Theory).

*
Ai niin. En minä mitään matematiikkaa ole opiskellut...

*
The Science Of God: An Introduction To Scientific Theology

A Scientific Theology: Reality
A Scientific Theology: Nature
A Scientific Theology: Theory

Amazon.co.uk: The Order of Things: Explorations in Scientific ...(uusinta uutta McGrathis/lta)
Faith and Theology: Alister McGrath: The Order of Things

No comments: