June 28, 2010

Hyvä retoriikka ei ole manipuloivaa populistista propagandaa vaan ajatuksia herättävää suostuttelua

Kielimafia viilasi tarkennuksia tähän 'säälittävään' mutta loogisesti ovelalla tavalla terveen järjen perusteluksi naamioituneeseen puolustukseen - viimeksi lain, argumentin ja relevanssin toisiinsa kytkeytymisestä  - klo 19.10.

1
Kuten huomataan, kuvan juristi hallitsee suostuttelevan appeal to pity-retoriikan - jopa liiankin hyvin. - Hän ei nimittäin valehtele, mitä tulee syytetyn orpouteen, mutta heti vedotessaan siihen sekoittamalla härskisti keskenään faktisen ja emotionaalisen perustelun (mikä sekaannus on tämän vitsin perimmäinen pointti - ikäänkuin valamiehistö ei tuntisi jutun taustoja)  puolustus johtaa kuulijoita tietoisesti harhaan. Sillä kysehän on lopulta siitä, mitä tapahtui 'vähän' ennen syytetyn orvoksi tulemista. 

Orpouteen ja siten valamiehistön sääliin (ylipäätään tunteisiin) vetoamista syytetyn syyttömyyden - jos ei nyt sentään toteennäyttämiseksi niin ainakin sen puolesta painokkaasti käytettynä perusteluna voi pitää silkkana populismina, olipa sitten kyseessä mikä tahansa rikos.

En kuitenkaan sano, etteikö tunteisiin vetoamisella olisi tapauksesta riippuen paljonkin perusteluvoimaa (esim. mamu-mummot tai kerjäläiset), vaikkei tämä perustelu argumenttina loogisesti pätisikään. - On nimittäin täysin relevanttia vedota inhimillisiin tekijöihin (sairaus, perhe, maassa asumisen kesto) esim. mamu-mummon käännytyspäätöksen kieltämiseksi, vaikka se olisikin vastoin lakia ja siten 'virheellistä' argumentointia.
*
Laki tietysti pyrkii aina olemaan yhtä pätevä kuin loogisesti virheetön argumentti, mutta koska mahdollisimman suureen yleistettävyyteen pyrkivä lainsäädäntö, ollakseen mielekästä ja relevanttia, väistämättä sitoutuu muuttuvaan poliittis-normatiivis-empiiriseen kontekstiin sitä heijastaen ja representoiden, ei se de facto alunperinkään voi rajoituksissaan ja ohjailussaan olla olematta myös epäoikeudenmukainen joitain tekoja, asiaintiloja tai ilmiöitä kohtaan.

Lakia voidaan myös soveltaa epäoikeudenmukaisesti eli lain hengen vastaisesti. On siis täysin selvää, että asiaankuuluvat seikat (relevanssi) pitää ehdottomasti ottaa huomioon arvioitaessa sitä, mikä on oikein ja väärin. Muussa tapauksessa emme tuomitse ihmisiä vaan loogis-matemaattisia symboleja.

[Edes Jumala ja/tai Luonto eivät pysty enää määräämään ikuisia, muuttumattomia lakeja. Carl Schmittin 'aus einem Nichts' oli viimeinen vakavasti otettava yritys vastustaa lainsäädännön muuttumista markkinatalouden apupojaksi. Sen sijaan kommunismi materiaalisesti ehdollistettuine kollektiivi-tavoitteineen oli jo alusta lähtien kapitalismin äpärä.]
*
Tässä erinomaisessa ad absurdum- ääriesimerkissä yleisöön vetoaminen on, kiinnostavaa kyllä, yhtä aikaa (ja tarkoituksellisesti) sekä paatoksellisen typerää että loogisesti peräti ovelaa, koska sen sisäinen logiikka ja emotionaalinen vetoavuus sekoittuvat toisiinsa hämäävämmin kuin tavanomaisissa tunteisiin vetoamisen käytännöissä paljastaen siten juuri ko. tapauksessa käytettyyn vetoamiseen sisältyvän perimmäisen intention eli populistisen manipulaation (totuuden tietoisen vääristelyn oman edun saavuttamiseksi).

Vitsin pointti (sillä opettavainen ad absurdum-vitsihän tämä on) piileekin mm. siinä, että sääliin vetoamista vielä monin verroin kummallisemmalta vaikuttaa se, että miestä ylipäätään syytetään äitinsä murhasta, koska puolustus antaa päättelyketjuja rajusti oikoen ja vääristäen  - silmänkääntötemppuun verrattavasti - ymmärtää syytetyn olleen orpo (äiditön) jo ennen hänen äitinsä äsken tapahtunutta murhaa (haha).

Asiallisesti ottaen mutta karkeaa (myös huvittavaa) virhepäätelmää käyttäen tässä tietysti vedotaan siihen käsittämättömään mystifikaatioon, että yhtäkkinen orpouden tila tekisi epäillyn automaattisesti ikäänkuin kykenemättömäksi tapahtuneeseen rikokseen? 

Perimmältään kyse on käänteisestä vetoamisesta syytetyn psyykkisen tilaan, jonka/minkä kustannuksella unohdetaan kaikki muut faktatekijät ja niiden logiikka. Syytettyä voisikin verrata syyntakeettomaan, joka ei voinut olla tekemättä tekoa, koska ei kyennyt arvioimaan omaa tilaansa (oma tahto puuttui ja jokin 'toinen tahto' pakotti hänet rikokseen). - Nyt siis vain kävi niin onnellisesti, ettei syytettyä nimenomaan säälittävässä orpoudessaan voida pitää (psyykkisesti) kykenevänä murhaamaan äitiään ja että hän edustaa siten loogisesti samaa tyyppiä kuin syyntakeeton: oma tahto tekoon puuttui, jokin 'toinen tahto' (jota orpous muka ilmentää) esti rikoksen ;\ (väite implikoi myös edellä esitetyn loogisen mystifikaation eli 'pervertoituneen' common sensen).

[Huom. Kyseinen 'todistus' on kuin onkin hieman samaa tyyppiä kuin Mooren common sense-todistus kätensä olemassaolosta, jossa Moorelle riitti tiedon/todistuksen perusteeksi pelkästään se, että koemme jonkin ominaisuuden välittömästi; vrt. Wittgensteinin kritiikki Varmuudesta-pohdinnoissa)].

2
'Retoriikan tarkoituksena on vaikuttaa kuulijaan tai katsojaan, mikä tapahtuu esittämällä kohde tai asia tietyllä tavalla. Yksi tyypillinen keino on ilmaisun vajavuus, minkä seurauksena vastaanottajan ja taiteilijan tai reettorin välille muodostuu erityinen suhde. Vastaanottaja ei ole tällöin passiivinen osapuoli, vaan hänen on osallistuttava puuttuvien premissien etsimiseen. Ilmaisun vajavuuden takia vastaanottajassa syntyy suurempi vaikutus kuin jos taiteilijan tai reettorin tarkoittama asia olisi esitetty eksplisiittisen väitteen muodossa, ilman että vastaanottajan olisi tarvinnut täyttää ilmaisua. [Arthur] Danto kirjoittaa: ”suorapuheisuus (ja tosikkomainen kirjaimellisuus/rr) on tällaisen houkuttelevan kutsumisen vihollinen…”. Metaforaa ja taiteen käyttämää retoriikkaa yhdistää se, että niissä on samanlainen rakenne, jolla ”mieli pannaan liikkeeseen”.'
*
http://filosofia.fi/node/5171
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arthur_Danto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Retoriikka
http://en.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_baculum
http://filosofia.fi/node/4304
http://home.comcast.net/~reasoning/critthink/classes/class10.htm

13 comments:

Ironmistress said...

Hih, tuo ensimmäinen kuva on määritelmä termille chutzpa.

Rauno Rasanen said...

Ironmistress,

Chutzpa. Siis julkea? Hävytön?

Ei hän julkea ole. Hän on asianajaja, joka (tietoisesti) käyttää retoriikkaa argumentatiivisesti väärin, mutta silti juridisesti sallitulla tavalla päämiestään puolustaessaan.

Toki kuvateksti on kuten sanoin erinomainen ad absurdum, joskin hyvin usein, ihmisten kokiessa itsensä kaltoin kohdelluiksi, he käyttävät juuri kyseistä tyyppiä muistuttavia perusteluja oman viattomuutensa puolustamiseksi ja toisten syyttelemiseksi (väitteittensä pätevyyttä sen kummemmin pohtimatta).

Eräs yleisimmistä tunteisiin vetoamisista on tietenkin: 'Sinä et rakasta minua!'

Tämä on emotionaalisesti - tietysti rakkaudentunnustuksen ohella - ihmisen ehkä kaikkein vetoavin affektiivinen purkaus, joka implikoi samalla vähintäin kolmen ampiaispesällisen verran ad hominem-väitteitä.

Ressentimentin valtaama ihminen ilmoittaa tässä liki hysteerisesti, ettei hän ole saanut oikeudenmukaista kohtelua toiselta. Panokset käytävässä 'argumentoinnissa'?;\ ovat suurimmat mahdolliset, koska kyseessä on rakkaus-suhde.

Mutta onko oikein, että sanomalla: 'sinä et rakasta minua', voisi ikäänkuin jostain absoluuttisesta viattomuudesta käsin syyllistää toisen ties mistä laiminlyönnistä ja rikkeestä.

Sanojalla saattaa toki olla hyvätkin syynsä vedota tähän äärimmäisimpään, epäsuorimpaan ja usein vastustamattomimpaan lojatiteetti-argumenttiin, mutta koska se syyllistää toisen ihmisen koko persoonan eikä vain jotain hänen yksittäistä tekoaan, kyseessä on argumentaatio-virheeksi rinnastettava massiivinen kiristys: appeal to force eli argumentum ad baculum.

Nyt vain on niin, että jos joku yrittää mennä sovittelemaan ko. kiistaa vain ja yksinomaan päteviä argumentteja käyttämällä, hänet luultavasti heitetään pellolle.

Rakkaus ei ole järkevää. Ja jos olisi, se ei olisi rakkautta vaan pelkkä muodollis-juridinen nautintaoikeus.

*
Tällä esimerkillä on kuitenkin yleisempääkin esimerkkiarvoa. Se nimittäin kertoo, miten ennen kaikkea juutalaisten Jumala sai alkunsa ;\]

HG said...

Maailma alkaa nyt alusta taas: ensin oli sana ja sanan takana ihminen (ellerhyrvardeny?) ja sitten tuli Petelius ja herjat ja hevonen ja koira ja kaneli ja rakkaus ja sitten James Joyce ja lukematon määrä rakkauskirjeitä, eller hyrvardeny? ja siihen Stubb ja sota ja rakkaus ja Mankell ja Tjechov ja junat ja hatut ja loket ja natsit ja vapaus ja lorut ja korut ja sitten tuli mä ja Hän ja faija ja Kaija ja kaikki ne muut ja sitten sesanos et' mäen ala.
Mäen ala ku sä skribaat ihan väärin noi koukerot. Soonsitsiin.
http://modersmal.skolutveckling.se/meankieli/sangbok/mm/textmkmm/instead.html

Ironmistress said...

Rauno, chutzpa tarkoittaa juuri tuollaista mistään moraalisäännöistä piittaamatonta julkeaa hävyttömyyttä - joka kuitenkin on "juridisesti sallittua". Lain kirjaimen mukaista mutta sen henkeä vastaan.

Olet aivan oikeassa sen osalta, että kyseessä on argumentum ad absurdum eli mielettömyyteen vetoaminen; tässä tapauksessa vain unohdetaan se, millä tavalla lakimiehen päämiehestä tuli orpo. Lakimiehen puolustus on todella hävytön, mutta silti legitiimi. Hyvä tuomari kuitenkin tunnistaa, ettei tuomio saa riippua siitä, mitä syytetty on habitukseltaan, vaan siitä, mitä voidaan todistaa tapahtuneeksi.

Mitä viimeiseen kappaleesi tulee, niin arvaapa mitä kieltä "chutzpa" on? :-)

HG said...

Tässä on sinulle Ironmistress miettimistä eli miten sinä tekisit jotain tälle (koska sinä uskot, että olet voittaja ja siksi hyvinkäyttäytyvä ja nämä reppanat täällä listalla ovat tyhmiä omasta syystä...):

Vuoden 2009 lopun työttömistä suuri osa työttömiä jo vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2009 lopussa työttömänä olleista yli 40 prosenttia oli töissä vuotta aiemmin, ja lähes yhtä suuri osa oli työttömänä. Opiskelemassa työttömistä oli vuotta aiemmin alle 10 prosenttia. Tieto työttömyydestä perustuu työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisteriin.

Vuoden 2009 työttömien toiminta vuosien 2007 ja 2008 lopussa


Vuoden 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 299 864, joista miehiä oli 179 980 ja naisia 119 884. Vuoden 2008 lopusta työttömien määrä kasvoi 66 000 eli 28 prosenttia. Miesten työttömyys kasvoi 35,5 prosenttia ja naisten 19,1 prosenttia. Eniten työttömyys kasvoi nuorten, alle 30-vuotiaiden ikäryhmissä: nuorten työttömien miesten määrä kasvoi lähes 50 prosenttia ja naisten noin kolmekymmentä prosenttia. Kokonaistyöttömyysaste nousi 2,5 prosenttiyksikköä 8,9 prosentista 11,5 prosenttiin ja oli nuorten kohdalla tätäkin suurempi. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste nousi 4,5 ja 25–29 -vuotiaiden työttömyysaste 3,6 prosenttiyksikköä.

Työttömyysriski suurin nuorilla miehillä

Työttömyysriskillä kuvataan työllisistä työttömäksi joutuneiden osuutta. Riski voidaan laskea sukupuolen ja iän mukaan tai vaikkapa eri toimialoille.

Työllisen miehen riski joutua työttömäksi vuonna 2009 oli 6,4 ja naisen 4,1 prosenttia. Miesten riski oli 58 prosenttia korkeampi kuin naisten. 18–24 -vuotiaiden ikäluokassa miesten riski on yli kaksinkertainen naisiin verrattuna, kaikissa muissa ikäluokissa se on noin 50 prosenttia korkeampi. Edelliseen vuoteen verrattuna miesten työttömyysriski kasvoi 48 prosenttia ja naisten 37 prosenttia. 18–24 -vuotiaiden miesten riski kasvoi 47 ja naisten 43 prosenttia. Kasvu oli lähes sama muissakin ikäluokissa. Miehet kärsivät työttömyydestä enemmän kuin naiset kaikissa ikäryhmissä ja miesten työttömyysriski kasvaa nopeammin kuin naisten.

Työllisten työttömyysriski sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2009


./..

HG said...

./..
Vuoden 2009 lopun työttömistä oli työllisenä vuoden 2007 lopussa 144 601. Määrällisesti eniten työttömäksi joutui teollisuuden toimialalta 43 000 henkilöä. Seuraavaksi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluista ja liike-elämän palveluista (20 000), rakentamisesta (19 000) ja tukku- ja vähittäiskaupasta (15 000). Etenkin teollisuus ja rakentaminen ovat vahvasti miesvaltaisia toimialoja. Vähiten työttömäksi taas joutui kaivostoiminnasta (440), sähkö-, kaasu- ja vesihuollosta (270) sekä rahoitustoiminnasta (1100). Näistä etenkin kaivostoiminta ja sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ovat suhteellisen pieniä toimialaryhmiä.

Suurin työttömyysriski oli rakentamisessa, 12,1 prosenttia, teollisuudessa 10,4 prosenttia ja kaivostoiminnassa 9,1 prosenttia. Pienin riski taas oli sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa 1,7 prosenttia, rahoitustoiminnassa 2,4 prosenttia ja julkisessa hallinnossa ja maanpuolustuksessa 2,5 prosenttia. Miesten ja naisten riski joutua työttömäksi on hyvin erilainen: lähes kaikilla aloilla miesten työttömyysriski on huomattavasti suurempi. Jopa miesvaltaisilla aloilla, kuten rakentamisessa ja teollisuudessa, miesten riski joutua työttömäksi on 2-3 prosenttiyksikköä suurempi. Siten työttömäksi joutuneiden miesten lukumäärä onkin huomattava näiltä toimialoilta. Kuljetuksen, koulutuksen, julkisen hallinnon ja rahoitustoiminnan toimialoilla naisten työttömyysriski on suurempi tai lähes yhtä korkea kuin miesten.

Työttömyysriski toimialoittain


Työttömyysriski matalin korkeasti koulutetuilla

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna suurin riski joutua työttömäksi on vain perusasteen koulutuksen suorittaneilla. Vuoden 2008 työllisistä, joilla oli vain perusasteen koulutus, oli vuoden 2009 lopussa työttömänä kahdeksan prosenttia. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista työllisistä työttömäksi joutui kolme prosenttia. Miesten riski joutua työttömäksi oli kaikissa koulutusasteissa suurempi kuin naisten, joskin erot olivat pienempiä ylemmillä koulutusasteilla.

Työttömyysriski koulutusasteittain


Maakunnittain suurin riski joutua työttömäksi oli Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, joissa vuoden 2008 lopun työllisistä oli vuotta myöhemmin työttömänä noin seitsemän prosenttia. Vähiten työttömäksi joutui vuoden 2008 työllisistä Ahvenanmaalla, Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla sekä Pohjanmaalla, joissa työttömäksi joutumisen riski vaihteli 1,7 prosentista 4,3 prosenttiin. Miesten riski joutua työttömäksi oli kaikissa maakunnissa naisten riskiä suurempi. Savon maakunnissa, Kymenlaaksossa ja Kainuussa miesten työttömyysriski oli yli kolme prosenttiyksikköä suurempi.

./..

HG said...

./.. lähde:

Lähde: Työssäkäyntitilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, Pekka Myrskylä (09) 1734 3555, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot
Tietokantataulukot

Työssäkäynti
Liitetaulukot

Työttömyysriski maakunnittain 2009, molemmat sukupuolet (29.6.2010)
Työttömyysriski maakunnittain 2009, miehet (29.6.2010)
Työttömyysriski maakunnittain 2009, naiset (29.6.2010)
Laatuselosteet
Laatuseloste (29.6.2010)


....sillä minä osaan selittää tämän ja monen muun asian aivan yksinkertaisella logiikalla: mutta sepäs ei voi sopia teikäläisille koska te luulitte, että teidän osaaminen (kröhöm) olisi se lopullinen. Ei ollut.

Mutta voitte oppia siinä missä muutkin. Minä ratkaisen ensin oikeat ongelmat ennenkuin päästän pingviinit areenalle ja jos pingviini uskoo, että ensin pitää olla pingviini ennekuin voi sanoa mitään niin minä sanoisin, että pingviini pysykööt jäätiköillä.
Sanomiseen tarvitaan ihminen - eikö ole hassua - ja sellainen ihminen on ensin rakkaudellinen ja vasta sen jälkeen tieto-täyteinen kuten sinä. Sinä Iron-rauta-kylmä-ihminen et ole rakastava: olet napaasi rakastava: rakastat napaasi ja siksi tekstisi ovat kylmiä, täydellisiä ja teknisesti loistavia mutta kuolleita ihmisen kannalta.

Ei ole edes kiva lukea niitä, koska siinä sanot totuuksia kuten Kirkko kirjastaan; ja me muut sanomme; so what: mitä sitten? Koska se ei ratkaise mitään: maailmassa on tuhatmiljoonaa kirjaa ja ne eivät ratkaise yksin mitään: kyse on siis jostain ihan muusta:

....eikä se ole takaisinpäinmenoa eikä se ole destruktiota vaan se on jotain MUUta.

Rauno Rasanen said...

HG,

se, jolle kirjoitat 'kommenttejasi', ei ole täällä.

Rauno Rasanen said...

Ironmistress,

muistin chutzpan jostain, ehkä juuri sinun päreistäsi, ehkä myös muualta. Eikös se ole hepreaa?

HG said...

Tilastokeskus on tietoa. Tietoa on sitä, että se merkitsee; miten asiat merkitsevätkään?

Sinulle minä kirjoitan (tai siis kaltaisillesi; toim.huom.)
ja Ironmistressin juutalaisuus on tietty vaikka hän puhuu olevansa buddhalainen: ei ole - väitän ettei ole vaikka joskus voisi yltää siihen; tekstin täydellinen muotoilu suhteessa aika vaikeisiin asioihin ja silti totaalinen välinpitämättömyys (siltä tuntuu kun hän vastaaa, avaa uutta jne) paistaa läpi. On siis tullut joltain joka hyvin tietää miten asiat sanotaan ja miksi ei kannata oikeastaan sanoa se, joka merkitsee myös muille kuin sille, joka sanoo.

Joten; käännös on nähtävissä kun tekstiä osaa lukea kuten Iines sanoo ympärimittaisena a la avain.
Sen osaan.

Tässä maassa on ensin vaan annettava kaikki asiat niille, jotka kuvittelevat, että heidän tulee olla ensin - muussa tapauksessa pysyy poissa ja päälle heitetään maan kaikki herjaa heittävät pellet. Niin oikeasti osaava (yrittävä) saa lokea jos aikoo olla parempi eikä pelkästään nöyrempi.

Se on surullista koska hyvin harva viitsii ensin antaa pois kaiken sen minkä on vuosia ja vuosia miettinyt ja oivaltanut ja kerännyt omaksi tietotaidoksi; vain siksi , että pervot ja narsistiset haluvat olla ensin.

HG said...

The Greatest Show on Earth.

Sorry boys, tieto meni lopulta sinne mistä sekin sai parhaimmat fyrkat. This is called kapitalismi - olet oikeassa: riittävän kauan ja riittävän hyvällä metodilla kerätä tietoa (itselleen ja vain itselleen) mustasta tulee lopulta valkoinen.

All for the show. Olisimme maksaneet pian siitä, että kävelemme heidän maapallolla.

HG said...

ks. ilmiopohjaisuus.ning.com ja minun blogini joka on kommentti omalle blogille, jonka laitoin edelfoi.ning.comiin.

Kehäpäätelmän kehä - siitä on kyse myös sinun kohdallasi rakas ärrärr ja kumppanisi hyssynmyssyn alla.

Hyvää kesää; juokaa teetä: saa sympatiaa.

Ironmistress said...

Rauno, hepreaapa hyvinkin ;-)

HG, kurkkaapa tämä linkki.

Mitä taas työttömyyteen tulee, niin ruukinmatruuna oli kaikesta oletetusta erinomaisuudestaan huolimatta itse toista vuotta työttömänä 1990-luvun lamassa. Eli hän tietää täsmälleen, mistä on kyse, ja kuinka vähän siinä voidaan yksilöä syyllistää.