April 15, 2010

Kun maailma on yhtä eläintä eli kiiman, väkivallan ja rikollisuuden käsikirjoittama Passion and Horror Show = prostituutiokultin (EWS) ja tappelukerhojen (Fight Club) ylläpitämää arkaais-dionyysista uskonnollisuutta

Kuvassa kaksi otosta EWS:n orgia-kohtauksesta.

(Kielimafia miettii eikä osaa paljon muuta kuin ihmetellä ja tarkistaa linkkejä yrittäen ehkä viilata tekstiä hiukan paremmin kasaan, mikä ei tämän päreen puitteissa taida enää onnistua, varsinkaan EWS-videopätkien yllättävän poista/umisen jälkeen - 18.4 - klo: 20.25).

Huomautus:
Tämä on juuri nyt liian rankka - liian syvä ja laaja aihe. - En saa siitä aikaan pärettä, jonka voisin täysin hyvällä omallatunnolla jättää julkisuuteen, koska en tiedä olenko väittämieni kanssa aina samaa mieltä. Siispä julkaisen 'keskeytetyn' luonnoksen ja jatkan aiheesta myöhemmin. - - Hätäpaskasta ei kuitenkaan ole kyse. Pikemminkin ummetuksesta.

1
Seksuaalisen nautinnon käyttö ja säätely uskontojen alkuperänä (eräs otsikkovaihtoehto)

Eyes Wide Shut-elokuvan orgiakohtaus naamioituine osallistujineen herätti jälleen kysymyksen uskonnoista seksuaalisuuden käyttöä säätelevänä/kontrolloivana mutta myös vapauttavana kulttuurisena perusinstituutiona. Seksuaalisuus koetaan väistämättömyydessään ja hallitsemattomuudessaan yhtä aikaa sekä pyhäksi että saastaiseksi.

Väistämättömyydessään lähes hallitsemattoman voimakas pyhä/saastainen seksuaalisuus legitimoidaan 'normalisoimalla' se yhteisökelpoiseksi: sitomalla seksuaalisuus keskeiseksi osaksi uskonnollisten rituaalien performatiivista ja funktionaalista symboliikkaa (esim. avioliittoon vihkiminen), mikä merkitsee, että seksuaalisten nautintojen käytännöt alistetaan uskonnollisille perusnormeille (esim. älä tee huorin), joiden rikkominen merkitsee kapinaa yhteisöä ja Jumalaa vastaan.

Seksuaalisuuteen sisältyvää, yhteisöä hajottavaa uhkaa, joka piilee sen ekstaattisessa (ks. PS.) eli minä-tunteesta hetkellisesti vapauttavassa mutta samalla anarkistis-kaoottisessa nautinnollisuudessa, on kuitenkin erittäin vaikea säädellä normatiivisesti. Sillä vaikka kristinusko ajoittain melko onnistuneesti juottikin Erokselle myrkkyä aikaansaaden seksuaaalisuuden rappeutumisen paheeksi (Nietzsche), niin juuri nykyään miltei koko maailma interenetteineen elää seksin ja pornon räjähdysmäisen leviämisen aikaa.

Samalla gnostilais-polyteistisista uskomuksista, jotka perustuvat tärkeältä osaltaan seksuaalisuuden ekstaattis-orgiastis-biologisen voiman mystifiointiin (seksuaalisuus ilmentää perimmältään transsendenttia totuutta), on esim. gnostilaisen NewAgen myötä tullut jälleen kerran yhä suositumpia ihmisten yrittäessä ymmärtää sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden tai tieteellisemmin sanottuna: itsekkään geenin itsensäkopioimistarpeen biologiaamme kaivertamaa/ehdollistamaa nautinnon pakkoa.

Vapautumisen ja yksilöllisten oikeuksiensa nimissä ihmiset myös kehittelevät monenlaisia seksuaalisia imagoja muka huolehtiakseen subjektiivisesta etiikastaan nautintojen käytäntöjä harjoittaessaan (tämä tosin ei lopulta ole vapautta lainkaan vaan kapitalistisen yhteiskunnan kulutusmarionetiksi alistumista).

Vastapainoksi tälle obskurantille (muka-)vapautumiselle on ilmaantunut vähintäinkin yhtä obskurantteja fundamentalistisia liikkeitä. On jopa väitetty (Manuel Castells), että islamilainen äärifundamentalismi ilmentää perheen ja siten myös seksuaalisuuden kriisiä islamin uskon piirissä (todella pohdinnan arvoinen väite).

Avoin seksi eri muodoissaan on siis 'päässyt ehkä lopullisesti irti' internetin kautta, josta väitetään löytyvän pornoa yli 90% kaikki mahdolliset sivustot mukaanluettuna. Mutta Eyes Wide Shutin perimmäinen ongelma kiteytyy edelleen - ei seksuaalisuuden vapautumiseen vaan sen vapautumisen salaamiseen - jo senkin takia, että kyseinen vapautumisen rituaali on tässä elokuvassa oleellinen osa aidosti pahaa ja epäoikeudenmukaista toimintaa sekä asiaintilaa: talousrikollisuutta, huumeita ja murhia, joilla mafiaksi luokiteltava, eristäytynyt, suppea (raha-)eliitti ylläptää paitsi yhteiskunnallista hegemoniaansa myös gnostilaistyyppistä orgiastista lahkoaan.

Naamiaisorgioihin osallistuvat ihmiset eivät ainakaan virallisesti tunne toisiaan. Jo pelkästään tämä näennäisesti neutraali ehto ilmaisee peruskriteerin, jonka täyttävää rituaalia voi kutsua lähtökohdissaan sekä okkulttis-uskonnolliseksi että rikolliseksi. Kukaan ei siis virallisesti tiedä eikä myöskään välitä siitä, että orgioitten narkomaniaan, yliannostuksesta johtuviin kuolemiin ja itsemurhiin (tai itsemurhiksi lavastettuihin murhiin) ajautuvat prostituoidut ovat näennäisestä vapaaehtoisuudestaan huolimatta häikäilemättömällä tavalla hyväksikäytettyjä ihmisiä.

Näiden naisten tylyn kohtalon luulisi kuitenkin saattavan jopa jumalallista/luonnollista henkeä eli käytännössä hyvää seksiä etsivät, mahdollisesti feministeiksi itsensä luokittelevat newage-vouhottajat hämmennyksen tilaan, jos kysymme: päätyykö vapaa seksi lopulta aina ja välttämättä tietyn (yleensä sovinistis-fasistis-rasistisen) instanssin/intressipiirin käsiin - sen järjestämäksi ja kontrolloimaksi, koska seksin harjoittaminen avoimesti ja tasa-arvoisesti on yhteiskunnassa ja ehkäpä myös biologisena faktana mahdotonta - ainakin siinä mielessä, että jos nainen nauttiikin seksuaalisuudesta/sukupuolisuudesta enemmän kuin mies, hän joutuu synnyttävänä luonnonoliona siitä myös enemmän kärsimään - eikä tämä asiaintila muutu miksikään, vaikka vietäisiin itse Evoluutio/Luonto (jahkas se ensin löydetään) Haagiin tuomiolle rikoksesta - ei ainoastaan ihmiskuntaa vaan nimenomaan naisia vastaan?

Ehkä emme kuitenkaan vielä tässä yhteydessä aseta Luontoa syytteeseen ihmisoikeusrikoksista vaan oletamme pelkästään, että mikäli edellinen kuvaus seksuaalisesta nautinnosta kaikkein otollisimpana yhteiskunnallisen/rikollisen vallankäytön kohteena ja välineenä pitää paikkansa (kuten oletan), niin eikö kyseinen asiaintila ole samalla myös viesti siitä, että tällaisessa yhteiskunnassa, sen perustavissa uskonnoissa ja näihin uskontoihin alunperin tukeutuvassa (yhteisön/yksilön) moraalissa ole jotain pahasti vialla? Viittaan periaatteessa kaikkiin uskontoihin mutta tässä tapauksessa tietysti erityisesti kristinuskoon.

Mielestäni Eyes Wide Shut'in elitistinen orgiakultti, joka on vapaan seksuaalisen nautinnon, ihmisiä törkeästi hyväksikäyttävän rikollisuuden ja väkivaltaisen okkulttis-uskonnollisen lahkolaisuuden tehokkaasti organisoitu yhdistelmä, osoittaa osaltaan, että kristillisen uskonnon läntisessä sivilisaatiossa ylläpitämä moraali on joko luhistumassa, epäonnistunut tai että siihen itseensä sisältyy niin suuri kaksinaismoralismi myös maallisissa sovellutuksissaan (liberaalidemokratia), että ko. elokuvan rituaali kuvaa lopulta itse kristilliseen moraaliin sisältyvää halkeamaa, jota soteriologinen monergismi ei ole (koskaan) pystynyt kuromaan umpeen - sitäpaitsi/koska tuo halkeama sisältyy jo itse monergismin peruslähtökohtaan eli Jumalan ja ihmisen täydelliseen eroon toisistaan.

Kuten sanottu NewAge korostaa päinvastoin kuin varsinkin reformoitu kristinusko, että jumaluus on saavutettavissa transsendentaalisen mietiskelyn eli mystisten kokemusten ja/eli käytännössä lopulta täydellisen seksin kautta. Haluan kuitenkin korostaa aiemmin kirjoittamaani viitaten: mitään täysin vapaata ja hyvää seksiä ei ole edes olemassa kuin ehkä fantasioissamme. Seksuaalisuus itsessään on aina jotain pakottavaa, jotain jonka orjaksi ihminen näyttää olemassaolon tai itsekkään geenin pakosta joutuneen.

Kuvitelkaa orja, joka saa orjuudestaan tuskanhehkuista nautintoa, jota hän kutsuu jopa vapaudekseen: ihminen! Jo tämän vuoksi etenkin newagen arvostaman Wilhelm Reichin pseudofreudilaiset väitteet siitä, että seksuaalisen energian vapautus vapauttaisi ihmisen myös yhteiskunnallisesta repressiosta, eivät ole muuta kuin lähes taikauskoista jargonia (myös Herbert Marcusen sinänsä järkevästi perusteltu ei-repressiivisen sublimaation mahdollisuus arveluttaa minua).

Miten ihminen voisi vapautua seksuaalisesti, jos seksuaalisuus itsessään - ehkä juuri kaikkein suurimmassa vapaudessaan, on jotain, minkä suhteen ihmisellä ei näyttäisi olevan valinnanvaraa, jotain mikä vaivaa häntä aiheuttaen aina perimmältään ambivalentteja passioita (passio merkitsee osuvasti sekä halua että kärsimystä - ks. PS.) - siis ahdistuksen ja levottomuuden kaltaisia tunteita (vrt. Lacanin orgastis-seksuaalinen jouissaince, joka eroaa oleellisesti muunlaisen, ehkei yhtä syvän mutta silti miellyttävämmän, tyydyttävämmän ja pitkäkestoisemman mielihyvän kokemisesta).

Uskonnot yrittävät osaltaan säädellä seksuaalisuuden käyttöä universaalisti. Pidän tätä hyvänä asiana siinä mielessä, että mikäli näin ei olisi, voisimme tuskin estää esim. Eyes Wide Shut'in kaltaisten rikollismafioiden leviämistä. Salaisessa, rituaalien spektaakkelimaiseen kiihottavuuteen naamioituneessa seksikultissa on aina kyse tehokkaasti organisoidusta prostituutiosta, joka, tarjotessaan vapaata seksiä, tarjoaa sitä perimmältään aina ja vain rikollisin keinoin - hyväksikäyttämällä nuoria naisia ja kiristämällä siihen osallistujia ehdottoman vaikenemisen vaatimuksella (vrt. Fight Clubin ensimmäinen sääntö: Fight Clubista puhuta koskaan mitään kenellekään).

Kutsun tällaista toimintaa nykyajan perversseimmäksi uhrikäytännöksi. Paradoksaalinen ja synkkä lopputeesini kuuluukin: täysin vapaa seksi merkitsee aina jonkun tuohon seksiin osallistuvan uhraamista. (tästä seuraten contra Rene Girard: Jeesus ei ollut viimeinen uhri vaan uhri, joka vapautti väkivallan institutionaalisista kahleistaan rakkauden nimissä!).

Lopuksi on kuitenkin muotoiltava uudestaan jo aiemmin epäsuorasti esitetty oletus. Uskonnoilla on ollut ja on edelleen erittäin paljon vaikutusvaltaa seksuaalisten käytäntöjen suhteen. Mutta eivätkö uskonnot itsessään ole - ja luulen, että Kubrick vihjaa nimenomaan myös tähän - hyvinkin suoraan EWS:in (vielä mikrotasolla toimivaan) seksikulttiin verrattavia makromafioita, massiivisia väkivaltakoneistoja, jotka - kuten laki ja oikeuslaitos - perustavat perusnorminsa ja -arvonsa profeettojen ilmestyksiin/päätöksiin/sanoihin vedoten. Tältä pohjalta sitten rakentuu lähes kaikki yhteiskunnalliset diskurssit ja performaatiot läpäisevä instituutio, jota on hyvin vaikea vastustaa, mikäli se on saanut tukevan otteen ajan hengestä: sen eetoksesta ja episteme'stä.

Mutta juuri tällainen, suvereeniin verrattava moraali-instituutio on tarvittu, jotta yksikään suuri kulttuurin voisi syntyä. Uskonto paitsi synnytti yhteisöllisen integraation, se myös ylläpiti yhteisön koheesiota. Ei kuitenkaan ilman väkivaltaa ja pakkoa eikä ilman seksuaalisten käytäntöjen joskus hyvinkin brutaalia manipulaatiota, säätelyä, hallinnoimista ja rituaalista käyttöä.

Etenkin mysteeriuskontojen, joihin myös epämääräinen, synkretistinen gnostilaisuus kuuluu (ja jota siis EWS:n-kultti edustaa), ytimenä voidaan pitää pyhän ja salaisuuden teemoja. Salaisuuden (salatun tiedon: gnosis) ydin on pyhä, jota ei paljasteta eikä ilmaista kenellekään asiaan vihkiytymättömälle. Mutta kuten vihjattiin yhtä hyvin kyseessä saattaa aivan oikeasti olla rikollinen toiminta.

Mysteeriuskonnoista alkunsa saanut ja sen ytimen (jumalallisen välittäjä-vapahtajan inkarnaatio, hänen väkivaltainen kuolemansa ja lopulta henkiin herääminen sekä ylönousemus) säilyttänyt kristinusko kuitenkin rikkoi salaisuuden perinnettä vastaan varsinkin Paavalin vaikutusvaltaisen näkemyksen myötä: 'Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.' Paavalin julistuksessa muutenkin ilmenevä, inspiroiva joskin problemaattinen avoimuus ja universaalisuus on täysin vierasta gnostilaiselle ritualismille. Tämänkään vuoksi kristinuskolla, niin monesti kuin se onkin ajautunut väkivaltaisuuksiin ja rasismiin, ei ole juuri mitään tekemistä ESW:n kultin kanssa.

Mikään ei tietysti takaa sitä, etteikö kristinuskon harjoittajien piiriin hakeutuisi sellaisia ihmisiä/miehiä, jotka käyttävät tilaisuutta hyväksi esim. omien pedofiilisten taipumustensa toteuttamiseksi. On kuitenkin selvää, ettei silloin ole kyseessä mikään seksuaalinen rituaali vaan yksittäisten ihmisten egoistinen luonnehäiriö, joskaan emme voi olla havaitsematta sitä tosiasiaa, että tuo häiriö näyttää saavan jalansijaa ennenkaikkea sellaisen kristillisyyden alueella, missä seksuaalisuutta kaikkein tiukimmin ja legalistisen kaksinaismoraalin nimissä (puhtaasti muodollinen eli hengetön rippikäytäntö) pyritään säätelemään.
***
(Muistutus itselleni: Huom! Pohdi vielä yhteisöllisesti integroivien väkivallan, pyhän ja seksuaalisuuden muotojen suhdetta Girardin teemojen pohjalta. - Eivätkö seksuaalinen (toistettu) riitti, sadomasokistinen (rituaalisesti toistettu) väkivalta, valoja vannova (toistuva) solidaarisuuden osoitus ja ritualisoitu pyhä olekin lopulta erottamattomia - ainakin eksistentiaalis-uskonnollis-sosiaalisesti yhdistävän funktionsa puitteissa/vuoksi.)

PS.
a) "- Ecstasy, (or ekstasis) from the Ancient Greek, έκ-στασις (ex-stasis), "to be or stand outside oneself, a removal to elsewhere (from ex-: out, and stasis: a stand, or a standoff of forces)." - http://en.wikipedia.org/wiki/Ecstasy_(philosophy)

b) "- Stoalaisuudessa passioilla (kreik. pathos, mon. pathē) tarkoitettiin tunneperäisen kärsimyksen eri muotoja. Passioita katsottiin olevan päätasolla neljä: halu, nautinto, pelko ja kärsimys. - - Passiot voidaan jakaa nelikenttään, jossa kaksi passioista liittyy johonkin, jonka ihminen arvostelee hyväksi (nautinto, halu), ja kaksi johonkin, jonka ihminen arvostelee pahaksi (kärsimys, pelko); ja toisaalta kaksi liittyy nykyhetkeen (nautinto, kärsimys) ja toisaalta kaksi tulevaisuuteen kohdistuvaan odotukseen (halu, pelko)" - http://en.wikipedia.org/wiki/Passions_(philosophy) - http://en.wikipedia.org/wiki/Stoic_Passions

2
"Hieros gamos (kreikkaa ιερός γάμος, "pyhä avioliitto") tai hierogamia (kreikkaa ιερογαμία, taas "pyhä avioliitto") tarkoittaa pariutumista ja usein myös avioliittoa jumalan ja ihmisnaisen tai -miehen välillä, joka tapahtui yleensä keväällä. Se on useiden muinaisten kansojen myytti ja rituaali, jonka osanottajat uskoivat voivansa saavuttaa uskonnollisia kokemuksia olemalla yhdynnässä. Osanottajat saattoivat esittää tai uskoa edustavansa jumalia. Rituaalin uskottiin symbolisesti tai kirjaimellisesti parantavan niin osanottajien, kansan kuin maaperänkin hedelmällisyyttä. Rituaaliin otti usein osaa paikallinen päällikkö, joka saattoi yhtyä esimerkiksi paikalliseen papittareen.

Joissain tapauksissa, kuten pyhässä avioliitossa Sumerin kuninkaan ja Inannan ylipapin välillä, oli tällä myös käytännöllistä merkitystä. Myös tavalliset ihmiset ottivat mallia ja yhtyivät juuri tuolloin, minkä seurauksena paljon lapsia syntyi talvella, jolloin niiden hoitamiseen oli eniten aikaa.

Joskus hieros gamos oli insestinen yhdyntä esimerkiksi toisilleen sukua olevien jumalten välillä." - http://fi.wikipedia.org/wiki/Hieros_gamos

3
"Gnostilaisuudessa nähtiin lopullisena päämääränä tuon särkyneen androgyynisen ykseyden saavuttaminen. Sitä kuvattiin ns. morsiuskammiomysteerillä, vertauskuvallisella yhdynnällä, joka oli gnostilaisuuden tärkein riitti. Joissakin lahkoissa riitti sai suorastaan brutaaleja muotoja. Seuraavassa 300-luvulta peräisin olevassa kuvauksessa kerrotaan erään gnostilaislahkon orgioista:
 "Naiset ovat heille yhteisiä, ja jos joukkoon tulee joku heidän opilleen vieras, miehillä on naisten suhteen ja samoin naisilla miesten suhteen merkki, josta he voivat tunnistaa samoin ajattelevan. Tämä tunnusmerkki ilmenee tervehtimistavassa. Ojentaessaan käden tervehdykseen, he kutittavat tietyllä tavalla kämmentä, jolloin he voivat havaita, kuuluuko vieras heidän oppinsa kannattajiin. Tunnistettuaan toisensa he ryhtyvät heti yhteiselle aterialle ... nauttivat ylellisiä ruokia, syövät lihaa ja juovat viiniä, myös silloin jos he ovat köyhiä. Syötyään ...ja täytettyään suonensa ylenmäärin voimalla, he siirtyvät kiihottamaan toisiaan. Ja mies nousee paikaltaan vaimonsa vierestä ja sanoo omalle naiselleen: Nouse ja täytä velvollisuutesi veljen kanssa. Nämä onnettomat yhtyvät toisiinsa ... ja sitten kun he ovat yhtyneet, he nousevat ylös, ja kuin huoruuden synti ei vielä riittäisi, kohottavat oman häpeänsä kohti taivasta: Mies ja nainen ottavat sen mitä miehestä on valunut, omiin käsiinsä ... ojentautuvat kohti taivasta tämä saasta käsissään ja rukoilevat ns. stratiaatikkoina ja gnostikkoina tuoden samalla Isän Kaikkivaltiaan eteen sen, mitä heillä on käsissään sanoen: Tuomme sinulle tämän lahjan, Kristuksen ruumiin. Ja sitten he syövät sen, nauttivat ehtoollisena oman saastansa ja sanovat: Tämä on Kristuksen ruumis ja tämä on pääsiäinen, jotta meidän ruumiimme sen vuoksi kärsisivät ja olisivat pakotettuja tunnustamaan Kristuksen kärsimyksen. Näin he tekevät myös naisen verellä, kun hänellä on verenvuodon aika ... ja sanovat: Tämä on Kristuksen veri..." (Horst Knaut: Paluu tulevaisuudesta) - - Useat gnostilaislahkot olivat kuitenkin askeesiin taipuvaisia ja jopa pidättyivät sukupuolisuudesta ja lasten tekemisestä. Lasten synnyttämistä pidettiin pahana, koska siinä sieluja sidottiin aineellisuuden kahleisiin ja jälleensyntymiseen ja siten jatkettiin tämän pahan maailman olemassaoloaikaa." - http://www.netikka.net/mpeltonen/gnost.htm

4
http://www.youtube.com/watch?v=skhpP7DqWK0
Hierogamy-Inspired Sexual Ritual 1/2 - from EYES WIDE SHUT

(Linkki on 'sensuroitu' aivan äskettäin - riistää kuulemma luvattomassa YouTube-käytössä valtavasti rahaa tekijänoikeuksien haltijoilta, vaikka tarkoitukseni olikin yksinomaan mainostaa ja kehua elokuvaa, mutta laki on laki, olipa se sitten miten kusipäinen laki tahansa.)

Sisältö, johon halusin ko. videossa ensisijaisesti viitata: -  Rituaalipapin (ja hänen avustajiensa) kammottavan tehokas ääni on saatu aikaan vanhalla kikalla: nauhan pyörittämisellä takaperin. Joka tapauksessa: erittäin vaikuttavaa niin äänenvärin ja soundin että resitatiivin käänteisen rytmityksenkin suhteen.
*
http://www.youtube.com/watch?v=TbTta2hysGg Hierogamy-Inspired Sexual Ritual 2/2 - from EYES WIDE SHUT

(Linkki on 'sensuroitu' aivan äskettäin - riistää kuulemma luvattomassa YouTube-käytössä valtavasti rahaa tekijänoikeuksien haltijoilta, vaikka tarkoitukseni olikin yksinomaan mainostaa ja kehua elokuvaa, mutta laki on laki, olipa se sitten miten kusipäinen laki tahansa.)

Sisältö, johon halusin ko. videossa ensisijaisesti viitata: - Naamioitunut Bill Harford on harkitsemattoman uteliaisuutensa takia päässyt seuraamaan salaisia naamio-orgioita, joista hänellä ei etukäteen ollut aavistustakaan. Kesken rituaalin Bill kuitenkin paljastetaan ulkopuoliseksi ja häntä odottaa rangaistus, jonka kuitenkin yllättäen ottaa kärsiäkseen vain naamari kasvoillaan liikkuva (kaikki 'hierogamian' prostituoidut ovat alastomia) tyttö (jonka Bill seuraavan iltana sattumalta löytää ja tunnistaa - eräällä New Yorkin ruumishuoneella).

5
LIITE
(Kommentti eräästä päreestäni)

"tiina kirjoitti:
'dr. strangelove yes i remember him'

Siis mitä tämä tarkoittaa? Viitannet kyllä erääseen Kubrickin elokuvaan, jossa Peter Sellers teki loistavan kolmoisroolin, mutta mitä tekemistä ko. (hienolla) elokuvalla tässä on?
*
Mitkä muuten olivat Eyes Wide Shut'in viimeiset repliikit?

ALICE (Nicole Kidman): And, you know, there is something very important we have to do as soon as possible.
BILL (Tom Cruise): What's that?
ALICE: Fuck.
*
Ja siitä poikki. Ei mitään feidauksia vaan lopputekstit heti kankaalle kauniin wieniläistyyppisen salokivalssin alkaessa soida samanaikaisesti aikamoisella volyymilla.
Täysin odottamaton joskin fantasian, vahvan seksuaalisuuden ja kuoleman täyttämiin, unenomaisten ja mielen tasapainoa voimakkaasti horjuttaviin tapahtumiin nähden relevantti ellei pikemminkin nappiin osuva ratkaisuehdotus avioparin fantasiapainajaisten sekä mustasukkaisen ahdistuksen laukaisemiseksi ja purkamiseksi.
Bill'in odottamaton, luvaton ja kohtalokas yöllinen vierailu naamio-orgioissa sekä siitä välillisesti 'seurannut' narkomaanitytön kuolema (tapahtumat reaalisessa) ja Alice'n noita tapahtumia imaginaarisesti ilmentävät, ennakoivat tai miltei toistavat seksuaalifantasiat ja -unet ovat vastine, siirtymä ja tiivistymä Bill'in kokemuksille/-sta.
Lopputuloksena on syvästi mieltä hämmentävä sekaannuksen tunne: elämmekö unessa, fantasiassa vai hereillä, todellisuudessa? - - Eyes Wide Shut on silkkaa psykoanalyysia."
***
http://en.wikipedia.org/wiki/Eyes_Wide_Shut
http://en.wikipedia.org/wiki/Hieros_gamos
http://www.philipcoppens.com/hierosgamos.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_magic
http://www.reuniting.info/wisdom/nag_hammadi_sacrament_bridal_chamber
http://kentroversypapers.blogspot.com/2006/03/eyes-wide-shut-occult-symbolism.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu?p_p_id=dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku__spage=%2Fportlet_action%2Fdlehtihakuartikkeli%2Fviewarticle%2Faction&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_tunnus=duo50511&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_auth=
*
http://www.youtube.com/watch?v=2NMeLVU46Ts
http://naughtthought.wordpress.com/2007/08/31/the-porosity-of-the-signifier/
http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?p=1203919

6 comments:

Anonymous said...

yes its all there. seksuaalisuuteen useimmiten liittyy luottamus

grancolo

Anonymous said...

Tapasin kerran tunnetun poliitikon, joka tervehtiessään teki käteeni mitä omituisimpiä ympyröitä, mmerkkejä ja kysymyksiä..tuijotin häntä silmien väliin ja tein niin erikoisen käsimerkin niin että hän lähti juosten pois :)
Ojentaessaan käden tervehdykseen, he kutittavat tietyllä tavalla kämmentä, jolloin he voivat havaita, kuuluuko vieras heidän oppinsa kannattajiin.

i was waiting this da said...

16.04..........this is the death day of mi sexual mother 1978, hiljentykäämme :)

ninni said...

loputon loputon, seksuaalimoraali. sodan moraali. rituaali..ja kuitenkin kaikki menee eteenpäin, taaksepäin. etkö rauno tämän tuhkapilven alla ajattele, ettemme me kohtaloamme suunnittele

Androgyynihullumies said...

Odotan, että paneudut Fight Clubiin vastaavalla intensiteetillä (päreen muodossa)...

Rauno Rasanen said...

AHM kirjoitti:

'Odotan, että paneudut Fight Clubiin vastaavalla intensiteetillä (päreen muodossa)...'

Osuvasti toivottu. - Juuri näin ajattelin jo heti Fight Clubin ensi kertaa nähtyäni muutama viikko sitten, mutta en yksinkertaisesti vain ole saanut vielä sellaista otetta ko. filmistä, että olisin uskaltanut ryhtyä kirjoittamaan siitä.

Ei kuitenkaan ole mikään ihme, että Fight Club juuri tässä yhteydessä alkoi väkisin tunkea itseään ajatuksiini.

Ja yksi syy jättää päre tähän kirjoitusvaiheeseen eli itse asiassa (ainakin minun kannaltani) keskeneräiseksi oli nimenomaan tarkastelukontekstin ja -problematiikan laajeneminen Rene Girardin ohella Fight Clubin suuntaan.

Tajusin samalla, etten saa tekstiä millään pysymään kasassa sitäkään vertaa kuin nyt, mikäli yritän tuoda pohdintaan mukaan kaikki assosiaationi Girardin teemoista: väkivallasta, pyhästä, syntipukista/uhrista ja Jeesuksen roolista (viimeisenä?) uhrina sekä Fight Clubiin sisältyvän väkivalta-, identiteetti-, ('epä- ja yli-')seksuaalisuus-, sekä juuri uskonto- ja jopa poliittisen problematiikan.

Fight Club on metafora/allegoria niin suurista filosofis- eksistentiaalis-yhteiskunnallisista teemoista, ettei sitä tämänkään vuoksi voi jättää käsittelemättä, mikäli yritän päästä mahdollisimman syvälle aiheeseen.

Eli yritetään uudestaan rooliinsa täydellisen sopivan - itseään ja tylsää Das Man-elämäänsä inhoavan kertojan: Edward Nortonin ja Tylerin (mainio Brad Pitt innovatiivis-rikollis-anarkistis-välkkynä yli-ihmishulluna) sekä uhri-analyytikko Rene Girard'in ongelmien tiimoilta jossain toisessa päreessä.

PS.
Pitäneeköhän jopa hankkia itselleen kyseinen Fight Club-DVD? - En yleensä osta kuin kirjoja. Joka tapauksessa filmi täytyy katsoa vielä pari kertaa uudestaan, jotta dialogi avautuisi mahdollisimman hyvin.