May 24, 2009

But break my heart, for I must hold my tongue

Jo ennen isän haamun näkemistä Hamlet kokee syvää tuskaa äitinsä uudesta - ennen aikojaan solmitusta, 'sukurutsaisesta', avioliitosta sekä äidin uuden aviomiehen, Hamletin isän veljen, valtaannousun johdosta. - - Tässä yksinpuhelussa kuulemme Hamletin synkkyyden psykologiset syyt niin konkreettisesti kuin ne vain voi ilmaista. Tässä monologissa Hamletin emotionaalinen tuska lienee äärirajoillaan...
*
(Ollako vai eikö olla-monologi puolestaan sisältää Hamletin eksistentiaalisen sekä tunteen, tahdon ja järjen välillä vallitseviin ristiriitoihin - siten koko ajattelumme paradoksaaliseen dialektiikkaan - liittyvän huolen ytimen. - Samalla Hamlet ilmaisee inhonsa kaikkea valheellista juonittelua ja paheellisuutta kohtaan kysyen lopulta voiko elämä tällaisessa maailmassa, jossa päätökset ovat a) joko liian moniselitteisiä, jotta voisimme edetä niiden toteuttamiseen asti tai b) pelkkää itsekästä valhetta, olla elämisen arvoista..? - On aatos vallassamme, päätös ei).
*
http://www.youtube.com/watch?v=OCBVmiVkzTM&feature=related
Hamlet: Act 1 Scene 2 Soliloquy (1996)

No comments: