March 3, 2008

Välinpitämättömän suvaitsevuuden 'sisäistetty herruus'

Kirjoitettu kommentiksi takkiraudan päreeseen "Suomenmaassa on jotain mätää".
*
'Mikä saa teinejä myymään peppuaan? Sama asia, kuten kaikessa muussakin vaihdannassa, eli niukkuus.'

Teiniprostituutioko on siis rationaalinen valinta niukkuuden markkinayhteiskunnassa?

Nyt tulit paljastaneesi todellisen luontosi matruuna. Rasisti sinä olet kuten kaikki muutkin laissez-faire-kapitalismin kannattajat - sillä laissez-faire eli sosiaalidarwinistien 'savannimarkkinapolitiikka' ei piittaa arvoista, koska savannilla ei semmoisia edes tunneta.

Pääasia että mikään ei estä vapaata kilpailua - edes ala-ikäisten prostituution kyseessä ollen.

Tämä ajattelutapa on niin karkeasti alkeellisimmankaan moraalitajun ja sosiaalisen omantunnon vastainen, etten todellakaan koe tarpeen väitellä asiasta enempää, koska se ei selittelemällä paremmaksi tule, sillä eihän em. 'epäihmisen' kanssa kannata keskustella - hänet voi ainoastaan joko vaieta kuoliaaksi tai tappaa aivan kuten kuten tyrannin saa tappaa!

Mutta katsotaanpa nyt kuitenkin (ennenkuin hirtetään ;) - sekä psykologisen että filosofisen hämmästyksen ja uteliaisuuden liikkeelle sysääminä - hieman tarkemmin minkälaisen silmänkääntötempun matruuna tekee siirtyessään teiniprostituution hyväksymisestä kulttuurirasismiin.
Nämä kaksi ilmiötä eivät nimittäin hänenkaltaisensa ihmisen ajatusmaailmassa ole ristiriidassa keskenään, vaikka perustuvatkin näennäisesti hyvin erityyppisiin argumentaatio- ja arvolähtökohtiin.

Matruuna kirjoittaa
Kun uskonto on dekonstruoitu ja moraalikäsitykset hävitetty, olemme tulleet täysin hedonistiseen yhteiskuntaan, jossa ei ole mitään muita pidäkkeitä teoillemme kuin korkeintaan "älä vahingoita ketään". Mutta kuinka vahva tuo pidäke on yhteiskunnassa, missä kaikkea saa tehdä mutta kiinni ei jäädä? Entä kuinka vahva on uskontotyhjiö fundamentalistista, fanaattista ja suvaitsematonta uskontoa vastaan? Meillä on jo esimerkki olemassa - nimittäin berberien keskuudesta.

Ihminen, jolle toisen ihmisen arvo ei ole yhtään sen enempää kuin, minkä markkinat tai pikemminkin niiden niukkuus hänelle suovat ja antavat, päätyy kuitenkin psykologisen (ei siis normatiivis-argumentatiivisen) väistämättömyyden seurauksena paniikkireaktioon ja vainoharhaan, jos/kun hän havaitsee, että juuri kulttuurirelativismin mahdollistama (muista välinpitämätön) suvaitsevaisuus, jota uskonnon muuttuminen pelkäksi byrokratiaksi vailla auktoriteettia pitkälti edustaa, näyttäytyykin erittäin haavoittuvalta esimerkiksi islamin 'kunnian teologian' leviämisen edessä.

Yksilö, jolle vapaus on aina ollut negatiivista eli vapautta rajoituksista ja pakotteista, vailla mitään muuta positiivista vapautta (johonkin) kuin hyöty ja mielihyvä, onkin samanaikaisesti ajautunut arvovapaudessaan, relativismissaan ja välinpitämättömässä suvaitsevuudessaan tilanteeseen, jonka naivin ja petollisen tekopyhyyden (pelatkaa kaikki minun kanssani tätä samaa peliä, jonka sääntöjä voi rikkoa, jos ei jää kiinni) romahduksesta selvitäkseen hänen on pakko turvautua poliisivaltio-taktiikkaan - aivan kuten USA:n republikaani-haukat George W. Bushin johdolla.
Tähän kriisiin joudutaan nimenomaan sen vuoksi, koska maailmassa on niitäkin, jotka eivät pelaa kusettajien kanssa em. samaa peliä.

Tällainen ihminen voi samassa virkkeessä hyväksyä teiniprostituution ja kulttuurirasimin ilman minkäänlaista sosiaalisen tai älyllisen omantunnon kolkutusta.

Kyseinen henkilö ei siis vain tule tajunneeksi, että juuri hänen kulttuurirelativistinen pragmatisminsa ja utilitaristinen sosiaalidarwinisminsa on ajanut hänet tähän umpikujaan, josta ulospääseminen edellyttää turvautumista rasistis-fasistisiiin toimenpiteisiin.
*
Sama hiukan toisin muotoiltuna.

Joko olet matruuna tehnyt kemppiset (mitä epäilen - et ole niin fiksu) tai sitten lankeat ilman itsereflektion häivääkään kategoriseen ristiriitaan itsesi kanssa peräti yhdessä ja samassa päreessä, ja kaiken lisäksi kahta eettisesti erittäin kyseenalaista ilmiötä sinänsä opettavaisilla mutta itse argumentatiivista ristiriitaasi tuskin millään tavoin lieventävillä taloudellisilla ja historiallisilla 'tosiasioilla' puolustaen.

Tosiasiat lainausmerkeillä varustettuna, koska rationaalisen valinnan teoria on monesti osoitettu paikkanpitämättömäksi (lue esimerkiksi tämänpäivän Kemppinen).
Käytäntö on kuitenkin se, että koska ihmisten valintoja voi manipuloida ja indoktrinoida tiettyyn suuntaan, näin toimien voidaan myös luoda markkinaodotuksia, jotka johtavat kuluttajan muka 'rationaalisesti' tiettyihin ostovalintoihin.

Mutta tällainen kuluttamisen 'vapaus' on kaikkea muuta kuin vapautta tehdä itsenäisiä - siis myös epärationaalisia - valintoja.
Paradoksaalisesti määritelmä meneekin edellisen väitteen pohjalta niin, että jos teet rationaalisia valintoja et ole itsenäinen, mutta jos teet irrationaalisia valintoja, olet itsenäinen. Näin siis monopolikapitalismissa.

Mitä historiallisiin 'tosiasioihin' tulee, niin kaikki historioitsijat ovat aina enemmän tai vähemmän jälkiviisaita (kuten sinäkin): mitään täysin luotettavaa historiaa ei ole olemassakaan.

Olennaista on kuitenkin osoittamani tapa, jolla nivot yhteen kaksi toistensa kanssa antagonistista (vihamielista ja toisensa poissulkevaa) arvomaailmaa: 1) moraali- ja kulttuurirelativismin, negatiivisen vapauden pohjalta toimivan markkinatalouden, (välinpitämättömän) suvaitsevuuden ja 2) moraalirealismiin, yhteisöllisiin arvoihin, positiiviseen vapauteen ja (muka) aina suvaitsemattomuuteen perustuvan maailmankatsomuksen - jos nyt relativismi ylipäätään voi olla mikään maailmankatsomus; pikemminkin se on eräs psykologisen egoismin nihilistinen alakäsite ja määritelmä.

Lääkkeesi suvaitsemattomuuteen on suvaitsemattomuus, joka suvaitsee kyllä teiniprostituution ja muut vapaan markkinatalouden 'välttämättömyydet', mutta julistaa pannaan kaiken, mikä uhkaa tuota 'luonnon välttämättömyyttä' eli markkinarelativistista, 'vapaata huoraamisyhteiskuntaa'.

Olet siten paitsi älyllisesti myös psykologisesti sellaisella tiellä, jossa kohtaat esimerkiksi minunkaltaiseni 'anarkofundamentalistin' ase kädessä - pelonsekaisen ja paniikin kaltaisen tunnetilan vallassa.

Pelkäät keskustella asioista mielestäsi muka keskustelukumppania loukkaavaa ja jopa herjaavaa ad hominem-argumentaatiota käyttäen.
Ad hominem-kielto on kuitenkin pelkkä veruke sille, ettei kukaan pääsisi analysoimaan sinun 'päätäsi' - ajatteluasi ja psykologisia motiivejasi - todella syvällisesti.

Olet rakentanut niin massiivisen torjunnan kuten olen aiemmin todennut, että kaikki ne, jotka yrittävät päästä vähänkin syvemmälle näennäisälykkään ja perimmältään hyvin yksinkertaisen ajattelumallisi foobisesta perustasta, leimataan heti keskustelusääntöjen rikkojiksi.

Minulle on nyt sanomattakin on selvää, että keskustelussa sinun kanssasi ei kiikasta niinkään vulgaaristi käytetyn ad hominem-argumentin epäintellektuaalinen luonne vaan ylipäätään se, että olet rakentanut laajoista, informatiivisista katsauksista ikäänkuin tieteellisen kulissin - julkisivun, johon vedoten voit muka uskottavasti perustella, että suvaitseva 'huoraamisyhteiskunta' tarvitsee suojellakseen itseään barbaareilta (islam) - ainakin kriisitilanteen vaatiman ajan verran - suvaitsematonta monokulttuurisuutta (arvokonservatismia), joka ei kuitenkaan puutu millään lailla pörssin 'kaikkivaltiuteen' vaan päinvastoin pystyy taloustieteellisesti perustelemaan jopa sen, miksi teinit persettään kaupatessaan ja ostajat tästä 'palvelusta' maksaessaan toimivat talouden vääjäämättömien lakien mukaisesti ja siten periaatteessa myös moraalisesti oikein.
*
Joo. Ei mitään ad hominemia tähän. Ihan asiallisia väitteitähän nuo tuollaiset ovat. Kaikki nyt vain persettä myymään ja muhametteja lynkkaamaan...

Mutta jos minulta sitä varta vasten kysytään, niin okei - sanon: mekanistisen ihmiskäsityksen omaavaan ihmiseen ei tehoa mikään muu kuin lyijymyrkytys...

Ai perk...nyt taisi lipsahtaa ad hominem...(hyvä että lipsahti - harkitusti)

3 comments:

Homo Garrulus said...

Pitäisi osata erottaa totuus merkitykistä ja tämä on liian vaikeaa. Sen takia, että nyt haemme
itse elämää me kadotamme sen oman
totuuden; truth ja meaning ovat eri
asioita (Peirce). Ei ole siis niin,
että koska elämän tarkoitus on elämä itse (Rousseau) että sen merkitys
olisi elämä itse. Tässä mennään puihin tämän sosiaalidemokraattisen
mallin mukaan. Minä tiedän miten tätä sotkua tulisi selvittää mutta sitä eivät yliopiston kaikki filosofit taida tietää (että olisi merkityksellistä myös sen temppelin osaston ulkopuolella mutta eivät he kilpailua kestäneet - ja sen takia ovatkin sosiaalidemokraatteja!).

Anonymous said...

:D

Rauno Rasanen said...

:D