March 20, 2008

Kuka puhuu totta - ja vain totta? Takkirautako?

Kas tässä Takkiraudalle luettavaa linkistä KILPAILUVALTION KIELIOPPI.
*
'Ad hominem-argumentaatio silloin kun se liittyy puhujan asemaan, rooliin ja ymmärrykseen, ei {siten} ole lakaistavissa maton alle pelkkänä henkilökohtaisuuksiin menemisenä.

Rortyn ja Foucault'n mukaan on aivan aiheellista kyseenalaistaa vastapuolen todellisuus- ja tietokäsitysten pohja ('ymmärrys') , sillä heidän mukaansa ne voivat perustua joko väärälle oletukselle neutraalin kielen mahdollisuudesta kuvata maailmaa 'sellaisena kuin se on' , tai sitten nämä käsitykset ilmentävät diskursiivista käytäntöä ja valta-asemaa ('roolia') , joka voidaan aiheellisestikin kyseenalaistaa.

Foucault'n mukaan retoriikka valtaa luovana instrumenttina määrittelee toimijoiden identiteettiä synnyttäen siten pakon toimia vallan määrittelemällä tavalla (emt.151).
Kärjistäen poliittinen toimija ei Rortyn ja Foucault'n mukaan voi asettua identiteettinsä, tieto- ja todellisuukäsitystensä sekä esittämänsä valtaryhmittymän taakse esittämään neutraalin kielen kautta poliittisista pyrkimyksistä riisuttuja 'puhtaita' argumentteja.

Siten jokainen poliittinen toimija on tuomittu persoonansa ja taustansa jatkuvaan kyseenalaistamiseen.' (s.136)

(Tämän tekstin perusväittämä pätee myös jokaiseen bloggaajaan...jopa Matruuna Takkirautaan - tuohon teknokraatti-objektivistien 'esiäitiin'. Toki se pätee kovin moneen muuhunkin (kuten itseeni), mutta mainittakoon vielä vain Homo Garrulus.)

No comments: