March 16, 2006

Lyhyt "keskustelu" filosofian alueelta - korrespondenssi- ja koherenssiteoreetikko skeptikon "testissä"

RR (ja skeptikon "(w)hole in one"):

Mikään ei ole niin järjetöntä kuin sanoa, että tiede/tieto lähestyy totuutta.
(This is said contra Karl Popper, truthlikeness and thereby Ilkka Niiniluoto (korrespondenssiteoreetikko)).


TA:

Entä jos sanotaan, että totuus on oikein muodostettujen lauseitten täydellinen joukko (= antirealistin (siten myös koherenssiteoreetikon) vastaveto)?

RR:

Hmph! ???

***
RR pohtii: Miten me voimme määritellä oikein muodostetut lauseet myös suhteessa maailmaan? Ei riitä, että ne on muodostettu oikein suhteessa toinen toisiinsa.
Kertovatko lauseemme mitään todellisuudesta onkin koherenssinteoreetikon perusongelma, mikäli hän ylipäätään piittaa siitä, koska hän kyllä tietää, että vielä suurempi ongelma todellisuuden ja sitä kuvaavan lauseen välisen vastaavuuden ongelma on korrespondenssiteoreetikolle.

Niiniluoto väistää ongelman väittämällä, että ko. dilemma voidaan ratkaista objektiivisen, tutkitun, kokeellisen/tieteen/tiedon avulla, joka todella kertoo meille "oikean" totuuden maailmasta eikä ole pelkästään sen kielellinen/teoreettinen jne. mallinne.


Ymmärtääkseni Niiniluoto on tiukka ateisti. Miksi? Ateisti, joka kannattaa truthlikeness-teoriaa nimittäin kumoaa itsensä.
Ei ehkä kristinuskon vastaista ateismiaan mutta varmasti tiukkaa antimetafysiikkaa edustavan asenteensa, koska hyväksyy jotain sellaista, jota ei voi todistaa kuin uskomalla, että tieteen(kin) käyttämät käsitteet (eli "kivettyneet" symbolit) ovat "totuuden" kuvia: siis - "tiede lähestyy totuutta...

(...Kaksinkertainen valhe...)

***
TA on "käytännöllisen" filosofian professori ja laitoksen johtaja Timo Airaksinen - moraali- ja yhteiskuntafilosofian spesialisti.

Ilkka Niiniluoto on "teoreettisen" filosofian professori ja laitoksensa johtaja hänkin.

*
Totuus

Timo Airaksinen – Wikipedia

Ilkka Niiniluoto

Helsingin yliopisto

Karl Popper

No comments: