March 10, 2006

Ajattelun ja tieteen suhteesta

Jatkoa androgyynihullumiehen kommenttiin edellisessä päreessäni .

*
Palaan "evoluutiomoraaliin", kunhan tutustun ensin ainakin tuohon Frans de Waalin teokseen.

Dawkinsilla ei ole minulle enää mitään annettavaa. Toivottavasti de Waalilla on.

*
Polemisoin nyt asiaa, joka ei ole mikään tieteellisten koulukuntien välinen kilpailuasetelma tai trivial pursuit vaan sitä, miten nuo koulukunnat suhtautuvat Husserlin ja Heideggerin kysymykseen ajattelusta ja ajattelun (Heidegger: olemisen) perustavuudesta/perustuvuudesta erotuksena Descartes`hen.

Fenomenologia on ensisijaisesti empirismiä ja välitöntä epäilyä. Se ei ratkaise skeptisismin ongelmaa Descartes`n rationalistisen foundationalismin (cogiton) avulla, joka siis perustuu illuusioon (representaatioon) varmuudesta.

Fenomenologia ei käytä teoriakehikoita, se ei rakenna malleja eikä struktuureja. Se pyrkii asiaan itseensä.

Itse asiassa en ole kiinnostunut tieteestä vaan ajattelusta - siitä olemisen ontologiasta, johon tiede aina jo perustuu.

Sillä kun tiede alkaa toimia, on ajattelun ja olemisen kysymykset ratkaistu aikaa sitten - siis tieteen mutta ei "läsnäolon" (Heideggerin käännös Aristoteleen Metafysiikan ousiasta) kannalta...

Tämä ei ole helppo asia. Ei sen puoleen - emme me länsimaiset tiedeuskovaiset enää osaa kyseenalaistaa ajattelua, johon varsinkin luonnontieteellinen ajattelumme perustuu.
Otamme sen itsestään selvänä lähtökohtana, jolle ei ole vaihtoehtoja.

Ja hitto soikoon - ainoa selvä etu, minkä tieteen kokeellinen varmuus suhteessa välittömään kokemukseen ja väitelauseen oikeellisuus suhteessa sen ajatukselliseen perustavuuteen voi esittää, on tehokkuus.

Mutta maailma on täynnä kymmeniä täysin erilaisia ratkaisuja ajattelun ja olemisen perustavuuteen.
Ei ihme, että sekä Kierkegaardia että Heideggeria on julkaistu esim. Japanissa, olkoonkin että Japani on vedetty mukaan samaan luonnonresurssit hävittävään tiedesotaan, jonka läntinen maailma niin "hyvin" hallitsee.

Tehokkuus ei ole ajattelun ainoa ulottuvuus - ei myöskään evoluutiobiologiassa. Ja jos sitä sellaisena pidetään - tiedämme jo nyt, mikä on lopputulos.

"Vain Jumala voi meidät enää pelastaa", totesi antikristitty (huom. sanamuoto) Heidegger itseironisesti viimeisessä tosi harvoista haastatteluistaan 1966.

...Siltä tosiaan alkaa näyttää...

No comments: