September 27, 2005

The Lure of "Lorelei"

(tarkennuksia 1.10)

KERRON, JOTTA YMMÄRTÄISIN

IHMINEN ON ELÄIN, JOKA YMMÄRTÄÄ ITSEÄÄN, MAAILMAA JA ELÄMÄÄ KERTOMALLA NIISTÄ TARINAA - TEKEMÄLLÄ RUNOA.

Runoudella ja uskonnolla on sama alkuperä: molemmissa ikuisuus tunkeutuu aikaan.

***

Lorelei on ikivanha kansantaru, jossa veden (joen) "hengetär" houkuttelee lumoavalla laulullaan ja olemuksellaan yksinäisen kalastajan tai soutumiehen kuolemaan virran myötä.
Tässä yhteydessä tulevat väistämättä mieleen myös Homeroksen Odysseuksen seireenit (kts. myös Odysseus) .

Kaikessa myyttisyydessään ja arkkityyppisyydessään Lorelei on kuitenkin samalla eräs osuvimpia esimerkkejä siitä, ettei runoa läheskään aina voi pitää auktorisoituna aiheensa eikä edes ilmiasunsa puolesta.
Siitä uusimpanana esimerkkinä toimikoon "uutta" Odysseusta kääntävä "runopolitrukki" Leevi Lehto, joka suomensi Charles Bernsteinin nykyaikaisen Loreley-version, ja jälki on kaunista.

Kiintoisaa ja miellyttävää on jälleen kerran (ainakin minulle!), että "dadaisti" Leevi L. hallitsee "romanttiset" kielikuvat loistavasti. Onhan hän Suomen Keats-spesialisti - siis romantikko sui generis (mutta ei ilman huumoria!).
Toki meidän on tietenkin alunperin "syyttäminen" Charles Bernsteinia näistä kielikuvista, jotka tuntuvat ikäänkuin jäävän rakastelemaan itseään - hellästi joskin ilman kiinnekohtaa.

Mutta eikö tuo Bernsteinin runosta puuttuva sisältöä (substanssia - jos niin halutaan) määrittelevän referessin (todennetun/reaalisen havainnon kohteen) puute ollut myös Heinrich Heinen Lorelein poetologinen ominaispiirre - (itse asiassa kaiken runouden!)

Jokin jota ihminen (Heinella mies) ei saata tunnistaa vaan, jonka hän voi ainoastaan tuntea (sisäinen kokemus), lumoutua ja jäädä lopulta tuntemuksensa vietäväksi.

*
Jos nyt hieman uhkarohkeasti pyrin hahmottamaan Lorelein kielikuvien luonnetta metapsykologisesti, niin runon houkutus ja lumous - siis itse Lorelei - ei ole mikään symboli, ei oikeastaan edes metafora vaan sitä, mitä psykoanalyysissa kutsutaan energeettiseksi ilmaisuksi.

Energeettis-tyyppiset ilmaisut, jotka kuvaavat esimerkiksi ihmisen ikävää, viettymystä, lumoutumista - ja Loreleissa ehkä yllättävästi muttei ilman myyttistä (siis myös naturalistista) perustetta - jopa kuolemankaipuuta (eli/tai paluuta alkuun!) - saavat runoudessa yleensä naisen hahmon.

Aatehistoriallisesti, mytologisesti ja filosofisesti tässä on kyse ikäänkuin panteistisesta sulautumisesta luontoon (vrt. kristinuskon unio mystica - yhdistyminen Jumalaan).

*
Toisin sanoen - ei Heinen romanttisen tyylisuunnan Lorelei eikä myöskään Bernsteinin postmodernistisen romantiikan Laurel`s Eyes viittaa mihinkään havaittavaan tosiasiaan vaan pikemminkin vaikuttavaan elementtiin, jonka tosiasia-luonnetta ei voi redusoida energeettisyyden ja myytin ulkopuolelle menettämättä runon kielellis-emotionaalista autonomisuutta - ja siten sen "tehoa".

Huom! - tarkennettakoon/kerrattakoon vielä, että etenkin Bernsteinin kielikuvat perustuvat ennenkaikkea itse runon muodostavaan "sanamagiaan" vailla mitään muuta kiinnekohtaa kuin toiset sanat - ei siis välttämättä edes vaikuttavaan elementtiin (*).

Tätä arvioidaksemme meidän kannattaa lukea rinnakkain Heinen että Bernsteinin runot.
(Ja jos joku ei sitä vielä huomannut, niin Bernsteinin Lorelei ei ole sama Lorelei kuin Heinen versio. Vain aihe ja "tunneviritys" - jos näin saa/voi sanoa - on sama).

*
1.10 - (*) Vaikutelma/impressio merkitsee tässä eri asiaa kuin vaikuttava, sillä impressio on passiivinen, "jäljentävä" akti, kun taas vaikuttava impulssi on aktiivinen - aina jo valmiiksi myös kokijassa itsessään toimiva energeettinen "viritys", joka ei jäljenny vaan uudistaa itseään.
Kyse on taidefilosofisesti siirtymästä impressionismista ekspressionismiin - "ulkoisen ja sisäisen välisen suhteen" uudelleen organisoitumisesta.

Esitetty "määritelmä" tulee tässä ymmärtää pikemminkin synkronisena kuin diakronisena mallina, koska varsinkin myyteissä kaikki ihmismielen tasot ovat läsnä yhtäaikaa - eivät pelkästään aikasidonnaisina ja siten yksinomaan historiallisesti ainutlaatuisina, konteksteissaan kehittyvinä jatkumoina.

Runous alunperin uskonnollisena tekstinä pitää ymmärtää leikin ja myytin (näiden kahden semanttinen erottelu voi lopultakin olla mahdotonta, joskin saksankielen monimerkityksinen Spiel on hyvä "kompromissi") läsnäoloksi kaikessa kerronnassa - aina ensimmäisistä jumaltaruista Leevi Lehdon runogeneraattoriin saakka.

*
Laurel sais (Käännös Leevi Lehto)

Yöt kaikki sielun-piinaamat
Ja hylyt, jotka purjeen takiloi
Matkamme päässä näkö pettää
Vaan matka itse koskaan pääty ei

Väre niin hento, että karvas
Ja raunio kuin virta Reinin
Villansa täsmäottein riipii
Hohtoonsa hyljättynä niin

Loistanut tähti valoon ikävöi
Aukeaa ovi, ihme juovikas
Niin vihan kultaportti rakkuloituu
Komeettaa hae, ja eksy sisimpääs

Komeettaa hae, ja eksy sisimpääs
Ja hurjat jäähyväiset juo
Jo niitten kömmähdyksen piki
Siivekäs, väräjöivä pehmentää

Seulassa ilmaston on siivilöity
Oksastain palmikoidun tien
Kudelman kipunoimaan saa
Kun huudot leikin säätää, järjestää

Pallomme pyörii, säe jälkeen jää
On purje vailla huokausta
On laulu vailla laulajaa
Ja hunnun, silmät Laurel sais

*
Charles Bernstein

Laurel´s Eyes

From a libretto for Brian Ferneyhough's opera Shadowtime)
Finnish version by Leevi Lehto

Each night is soul-bedeviled
As each frayed ship rigs sail
In journey's end sight falters
Where journey never ends

A draught so thin it's bitter
A ruin like the Rhine
That rips its fleece in kilter
Abandoned to its shine

The shone star yearns for light
Door opens, wonder barred
Ire's golden gate gets blistered
Seek comet, err in folded heart

Seek comet, err in folded heart
And drink a daft farewell
That has its blunder tendered
In quivering, feathered tar

Sifted in climate's sieve
Engrafts its festooned way
As spark ignites the weave
And shouts ordain the play

This globe spins on, verse lingers
A sail without a sigh
A song without a singer
Laurel's veil, Laurel's eyes

*
Drunken Boat Charles Bernstein
List of Jewish American writers - Wikipedia, the free encyclopedia

http://www.leevilehto.net/default.asp?a=7&b=3&c=12
http://www.leevilehto.net/default.asp?a=7&b=3&c=12&d=1

http://www.saunalahti.fi/raimozz/Record/Opera.htm.

No comments: