April 13, 2014

Kommentit Jeesuksesta jatkuvat

1
Jeesus oli toki lähempänä fariseusten kuin minkään muun uskonnollisen ryhmittymän opetuksia, mutta juuri fariseusten kanssa käydyt kiistat kertovat ja osoittavat, ettei hän monestikaan hyväksynyt näiden ‘liian’ kirjaimellisia tulkintoja laista. Tämä asenne taas uhkasi fariseusten auktoriteettia lain ja temppelikultin määrittelijöinä ja ‘ylläpitäjinä’, vaikkei se suoranaisesti uhannutkaan heidän opetustensa legitiimiyttä. Fariseuksilla kiistassa oli kyse ‘kirkkopolitiikasta’, mutta saddukeukset laajensivat sen lopulta koskemaan sisäpolitiikan lisäksi myös ulkopoliittista tilannetta – siirto, jota Pilatus [roomalaiset] ei siis tehnyt vaan pesi jutusta kätensä, koska ei löytänyt Jeesuksen puheista uhkaa Roomalle.
.
Nimenomaan juutalaiset itse siis tappoivat Jeesuksen ei-niin-kovin-uhkaavan harhaopin julistajana käyttäen Rooman heille antamaa valtuutusta maanpetoksellisiin syihin vedoten - oman uskonnollisen auktoriteettinsa ja siten ‘sisäpoliittisen’ valtansa ehdottomuuden säilyttääkseen. Ja koska pelkät kirkkopoliittiset syyt eivät olisi riittäneet kuolemantuomion julistamiseen Rooman hallinnoimassa Israelissa, tulkittiin myös Jeesuksen väitetty ‘juutalaisten kuninkuus’ ja ‘Jumalan pojaksi julistautuminenkin’ täysin kirjaimellisessa uskonnollis-poliittis-historiallisessa kontekstissa [itse asiassa Jeesus ei kirjaimellisessa mielessä käytä itsestään kumpaakaan nimitystä], ja kirjaimellisten tulkintojen perusteellahan on  paljon helpompi tuomita kuin allegorisina pidettyjen.
.
Fundamentalisti lukee Raamattua aina kirjaimellisesti, vaikka tekisi miten tahansa omavaltaisia tulkintoja sen teksteistä. Tässä mielessä fundamentalisti lukee Raamattua myös kuin se kuuluisa Piru, jolla on aina omat tietynlaiset, vähintäänkin vallanhaluiset, tavoitteensa ihmisen sielun suhteen [vrt. luku 2].
. 
2
Ironmistress kirjoitti: ‘UT sanoo mitä se tarkoittaa, ja tarkoittaa mitä se sanoo.’
. 
No ei varmasti tarkoita eikä sano. Jos sanoisi, niin kaikki ne lukemattomat tulkinnat, joita evankeliumeista on aikojen kuluessa tehty ovat erehdyksiä – paitsi näköjään yksi: ‘superteologi’ Ironmistressin tekemä ‘tulkinta’. Jopa [haha] minunkin tulkintani on pelkästään aatehistoriallisessa kontekstissa tehty yleistys eikä mikään ‘kaikkitietävän kemia-insinöörin’ kirjaimellinen totuuskaava ja metodi, joka soveltuu yhtäläisesti sekä alkuaineiden että vanhojen tekstien tutkimukseen.
.
Nietzsche kirjoitti, että on ollut olemassa vain yksi kristitty ja hänkin kuoli ristillä. Kaikki Jeesuksen puheiden tulkinnat ovat siis avoinna, Paavalista ja opetuslapsista lähtien. Kukaan ei ‘omista’ Jeesusta; ei ihminen, kansa eikä varsinkaan tutkija.
. 
3
Jeesuksen teloittaminen on ‘vanhan’ lakiuskonnollisen juutalaisen identiteetin ja ylipäätään ‘oikeaoppisen’ yhteisöllisen konservatismin sisäinen ristiriita ja trauma, jota ei noin vain pois selitetäkään [tietysti tämä ‘syyte’ koskee kaikkien uskontojen uhreja]. Kyseessä on julma käytäntö: yhteisö voi tuomita yhden jäsenistään kuolemaan harhaoppisena.
.
Spinozaa ei sentään teloitettu, mutta hänet karkotettiin totaalisesti Amsterdamin juutalaisesta yhteisöstä, koska ei tunnustanut persoonallisen Jumalan olemassaoloa vaan samaisti Jumalan ja Luonnon. No, Spinoza oli loppujen lopuksi väärässä, mutta hieman eri syistä kuin juutalaisen yhteisön rabbit ajattelivat. Spinoza nimittäin persoonallisen Jumalan olemassaolon kieltäessään kielsi myös transsendentaalisen [olemassaolostaan tietoisen, itsereflektiivisen] subjektin olemassaolon [ei siis transsendenttisen, koska vain Jumala on transsendenssi, joka ‘läpäisee’ koko todellisuuden]. Mutta siellä missä on olemassaolostaan tietoinen ihminen on myös transsendenssi, koska transsendenssi ‘ilmenee’ vain tietoisen subjektin kautta. Luonto itsessään sen sijaan ei ole transsendentti eikä sisällä tietoisia subjekteja.
*

1 comment:

Veijo Ryhänen said...

"Nietzsche kirjoitti, että on ollut olemassa vain yksi kristitty ja hänkin kuoli ristillä."

Qumranin kääröistä kai löytyy ajatus, että olisi ollut toinenkin kristitty, yksi opetuslapsi, joka tajusi saman kuin Jeesus, ja tämän opetuslapsen ei siksi tarvinnut uskoa Jeesukseen, koska hän tiesi ja ymmärsi itsekin saman kuin Jeesus. Tieto ja usko ovat eri asioita, uskominen kohdistuu siihen, mitä ei tiedä eikä ymmärrä.