October 9, 2013

Luonnollinen laki ja ateismi

Kommentti Ironmistressin kommenttiin hänen päreessään ‘Armoton armomurha, osa III’.
.
‘[Anonyymi]: Ei ateismista tietenkään seuraa mikään luonnonvalinnan ja vahvimmanoikeuden ihannointi. - - [IM]:- Ateisti, joka ei niitä kondonoi, elää itsepetoksessa.’
*
On olemassa sellainen jo kauan ennen kristinuskoa tunnettu uskomus ja periaate, jonka mukaan rationaalinen päättely voi ymmärtää luonnollisen lain olemuksen, jota se myös pystyy itsenäisesti noudattamaan ilman suoraa sitoutumista uskontoon.
.
Miksi IM ei ainoastaan unohda tätä historiallista, eettistä ja juridista tosiasiaa vaan [annan itselleni luvan päätellä ja väittää näin] miltei hysteeris-paranoidisesti demonisoi luonnonoikeuden ajatuksen - ainakin silloin, kun luonnollisen lain lähtökohdaksi ei oleteta uskonnollista auktoriteettia - olettaen sen johtavan jopa kausaalisella välttämättömyydellä ateismiin - kaiken lisäksi ateismin aggressiivis-ideologisiin eli sosiaalidarwinistiseen, kommunistiseen ja arvoliberalistiseen versioon?
. 
Mielestäni tällainen tulkintapa, paitsi että se on tosiasioita poleemisen yksipuolisesti tulkitseva ellei vääristävä, kertoo jälleen vähintään yhtä paljon tulkitsijan omista kuin tulkittavienkin ongelmista. Mutta projektio [tässä projektiivinen identifikaatio] ei koskaan voi olla pätevä lähtökohta argumentille – päinvastoin. Psykologisesti se toki saattaa herättää etenkin niiden huomion, jotka ovat kiinnostuneita merkillisistä luonteista: tarkoitan lähinnä mediaa, kirjailijoita sekä tietenkin psykiatreja. Filosofit kuitenkin kavahtavat tällaista ihmistä ja pitävät häneen itselleen sopivaa etäisyyttä.
.....
Platon sanoi, että kyynikko Diogenes oli hulluksi tullut Sokrates. Onko Ironmistress sitten hulluksi tullut juutalais-buddhalainen gnostikko, mikä on jo itsessään kontradiktio, ilman hulluuttakin: vai löytääkö joku järkeä ja johdonmukaisuutta siitä, että buddhalainen voisi edustaa nationalistista arvokonservatismia? Hm. Jos tämä yhdistelmä kuitenkin on perusteltavissa, se ei minun mielestäni kerro ainakaan buddhalaisista kovin hyvää.
*

14 comments:

Ironmistress said...

On olemassa sellainen jo kauan ennen kristinuskoa tunnettu uskomus ja periaate, jonka mukaan rationaalinen päättely voi ymmärtää luonnollisen lain olemuksen,

Mikä luonnollinen laki? Mikä luonnonoikeus?

Ainoa luonnon oikeus on vahvimman oikeus ja ainoa laki kuudestilaukeavan laki. Biologia ja oikeustiede eivät kertakaikkiaan sovi yhteen.

No. Oletetaan, että tällainen luonnon laki on olemassa. Kuka sen on säätänyt? Miten se ilmenee? Mikä sen tavoite on? Mitä oikeushyviä se suojelee? Ja ennenkaikkea, mitä sen rikkomisesta seuraa?

Laki, jota kukaan ei pakota noudattamaan ja jonka rikkomisesta ei seuraa mitään sanktioita, on pelkkää lässynläätä ja yhtä tyhjän kanssa. [Tästä syystä jokainen ateistinen yhteiskunta joutuu luomaan Helvetin jo tänne maan päälle.]

jota se myös pystyy itsenäisesti noudattamaan ilman suoraa sitoutumista uskontoon.

Luonnonoikeuden käsite johtaa väistämättä ongelmiin. Luonnossa itsessään on mahdotonta nähdä mitään oikeutta saati oikeudenmukaisuutta-Kaupan päälle ihminen on perimmiltään väkivaltainen ja epäsosiaalinen.

Jotta luonnonoikeus olisi validi ajatustapa ja konsepti, se vaatii taakseen olettamuksen ihmistä ylemmästä transkendentista lainlaatijasta - demiurgista, Jumalasta tms olennosta. Evoluutioteorian ja luonnontieteiden pohjalta on mahdotonta laatia mitään oikeutta.

Miksi IM ei ainoastaan unohda tätä historiallista, eettistä ja juridista tosiasiaa vaan [annan itselleni luvan päätellä ja väittää näin] jopa hysteeris-paranoidisesti demonisoi luonnonoikeuden ajatuksen - ainakin silloin, kun luonnollisen lain lähtökohdaksi ei oleteta uskonnollista auktoriteettia - olettaen sen johtavan jopa kausaalisella välttämättömyydellä ateismiin - kaiken lisäksi ateismin aggressiivis-ideologisiin eli sosiaalidarwinistiseen, kommunistiseen ja arvoliberalistiseen versioon?

Historiallisesti näin on käynyt joka ainoa kerta.

Tämä johtaa vielä kaupan päälle filosofiseen umpikujaan. Mikä on luonnollisen lain lähtökohta? Onko se biologisen evoluution tuote, sillä kulttuurievoluution tuote se ei ainakaan ole. Ja jos jumalia ei ole, niin kuka sen on säätänyt? Ja jos kuoleman jälkeen ei ole yhtään mitään, niin mitä hyötyä sen noudattamisesta tai mitä haittaa sen rikkomisesta on? Pelkkä "mulqvistin maine" ei ole riittävä syy.

Sokrates. Onko Ironmistress sitten hulluksi tullut juutalais-buddhalainen gnostikko,

Ruukinmatruuna on dysantrooppinen metallurgi. Hänellä sitäpaitsi on terveen paperit ihan virallisesti. Mutta asia ei ole niin triviaali.

mikä on jo itsessään kontradiktio, ilman hulluuttakin: vai löytääkö joku järkeä ja johdonmukaisuutta siitä, että buddhalainen voisi edustaa nationalistista arvokonservatismia?

Reaalipolitiikan ensimmäinen aksiooma: Vihollisesi vihollinen on sinun ystäväsi.

Muslimit ottavat meikäläisiä hengiltä rutiininomaiseti ja vaativat meikäläisille joko kuolemaa tai burqhaa. Koska kumpikaan ei oikein innosta, niin kukapa sitä jäisi tumput suorina omaa tappamistaan vartoamaan? Varsinkin, kun vapautuminen on vielä kesken.

Kullervo said...

Kyllä ateisti voi olla eettinen, ajatellaan vaikka Spinozalaista panteismia. Mutta tästä on aivan turha lähteä keskustelemaan IM:n kanssa, vaikka buddhalainen onkin.

Anonymous said...

Jeesusta voi nykyisen määritelmän mukaan pitää oikeistolaisena ja yksi vasemmistolle yleinen piirre onkin ateismi.Maallisen yhteiskunnan johtamiseen ei Jeesus juurikaan Raamatun mukaan ottanut suoraa kantaa. Hengellisissä opetuksissa, siis opetuksissa kuinka päästä taivaaseen, Jeesus vastusti itsekkyyttä ja materialismia ja puhui rakkaudesta ja myötätunnosta. Nämä ovat periaatteessa asioita, joita vasemmisto puolustaa (eivät tosin käytännössä yhdessäkään vasemmistolaisessa yhteiskunnassa ole toteutuneet). Näihin asioihin vasemmisto nojaa omassa yhteiskuntajärjestyksessään, vaikka ne eivät ole olleet ohjeita maallisen yhteiskunnan järjestämiseksi.

Vasemmistolaisuus ei ole kristillisyyttä. On oikeutettua väittää, että kirkot, jotka ovat hylänneet Jeesuksen opit, ovat vasemmistolaisia. Tärkeä seuraus tästä on se, että valtakirkot, jotka ovat vaihtaneet kristillisyyden vasemmistolaisuuteen kokevat, ettei niillä ole oikeutta tarjota minkäänlaista moraalista opetusta nykyihmisille. Sen sijaan, että kirkko tuomitsisi ilmiselvästi kristityille vaarallisia ihmisiä tai oppeja, se käskee seurakuntaa "rukoilemaan rauhan puolesta"! Jos länsimaat omaksuvat nämä käskyt laajemminkin, länsimaiden arvomaailma rapautuu. Ehkä meidän on syytä toivoa, että valtakirkkojen jäsenkato jatkuu.

dudivie said...

sanojen taa ei tulisi katkeytya

Rauno Rasanen said...

1
Ironmistressiltä ei mitään uutta. Hän on siirtynyt jo ajat sitten rationaalisen keskustelun ulkopuolelle tekemällä järjestä nietzscheläisittäin oikeudenmukaisuusihanteeseen naamioituneen brutaalin vallan kulissin. Eikä vain sitä, vaan hän oikeuttaa myös J/jumalan olemassaolon nimenomaan tästä dilemmasta käsin: vain jumala pystyy asettamaan lait, joilla valtaa voidaan ei ainoastaan kontrolloida vaan - ja tämä on tärkeää – myös käyttää silloin, kun se on välttämätöntä etnis-kansallisen edun nimissä.

Jokainen juutalaiskristillisen lähimmäisenrakkausetiikan ja buddhalaisen säälimoraalin perusteita vähänkin tunteva ymmärtää heti, että tässä meillä on uskonnollinen fundamentalisti from Hell: siis ihminen, jolle sekä rationaalinen argumentaatio että jumalallinen tahto oikeuttaa machiavellistisen varustautumisen sotaan. Kyse on rationaalisen ajattelun ja uskonnollisen moraalin romahtamisesta perversioon.

Ironmistressin asenne on itsensä toteuttava profetia, jonka perversio ilmenee myös siinä, että hän saattaa iloita eniten vain silloin, kun hänen uhkakuvansa toteutuvat.

Paranoidi ihminen, joka on linnoittautunut impivaaralaiseen lokeroonsa [meemiinsä?] saa elämälleen tarkoituksen toisista samantyyppisiin [suurempiin tai pienempiin] lokeroihinsa sulkeutuneista ryhmistä, olivatpa he sitten ystäviä tai vihollisia. Voisi jopa väittää, että pikemminkin vihollinen kuin ystävä takaa Ironmistressille elämisen perimmäisen tarkoituksen, joka on Jumalan oikeuttama laki, jota ei voi enää erottaa väkivallan oikeutuksesta, koska Jumala ei kuulu rationaalisen sfäärin piiriin.

Käytännöllisen filosofian professori Timo Airaksinen totesi aikoinaan luennoillaan, että koska fundamentalistit eivät suostu rationaaliseen keskusteluun, ei heitä voi enää myöskään kritisoida rationaalisesti – heitä voi vain joko halveksia tai sääliä. Tämä pätee valitettavasti myös Ironmistressiin ja hänen jumalaansa from Hell.

2
Olipa luonnossa oikeutta tai ei, niin Jumala, joka ei kuulu rationaalisen piiriin, ei nyt kerta kaikkiaan ole järkevästi harkitseva, johdonmukainen ja yhteisiin sopimuksiin pyrkivä. Hän voi olla mitä tahansa ja sen vuoksi juuri hän on paitsi rakkauden myös väkivallan lähtökohta, ei järki. Voimme siis valita joko kaikkivaltiaan tai hyvän Jumalan. Kaikkivaltias on myös paha, hyvä taas ei voi olla kaikkivaltias. Itse valitsen järjen ja toivon, että myös jumala tulisi järkiinsä, mikä tietenkin on paitsi kategorisesti myös empiirisesti hyvin epätodennäköistä. Joka tapauksessa ihmiset, jotka uskovat jumalalliseen fundamenttiin, ovat yhtä vähän järjellisiä kuin heidän jumalansa – olkoonpa sitten olevinaan miten hyveellisiä tahansa.

3
Spinozan moraalifilosofiassa ei puhuta moraalista oikeastaan mitään. Affektit eivät jalostuneimmillaankaan ole vielä moraalisia, koska moraali on autonomisen yksilön harkittu rationaalinen valinta eikä mikään aktiivisten passioiden/affektien douppaama sympatiatila.

Kullervo said...

Uskotaan. Tunnet varmasti Spinozan systeemin paremmin kuin minä. Oikeastaan otin hänet mukaan kommenttiini vain sen takia, että ymmärtääkseni hän oli eläessään erittäin hyvä ihminen (ei elänyt niin kuin opetti?).

Ironmistress said...

Kullervo, tietenkin ateisti voi olla eettinen. Ateismin pohjalle vain ei voi rakentaa kestävää eettistä järjestelmää.

Panteismia muuten ei lasketa ateismiksi. Se on yksi transteismin muoto.

Spinozan kohtalo oli tyly. Jos hän olisi elänyt Jeesuksen aikana, rabbit olisivat järjestäneet hänet ristille. Nyt he tyytyivät vain langettamaan hänelle kherem gadolin. Yksikään oikeauskoinen juutalainen ei suostu nykypäivänä sanomaan Baruch Spinozan nimeä ääneen, ja hänet on kirottu maailman tappiin saakka. Mutta sen pahempi heille - molemmat voittivat. Juutalaiset päästessään Spinozasta eroon ja gojim saadessaan hänet joukkoonsa.

Ironmistress said...

Ironmistressiltä ei mitään uutta. Hän on siirtynyt jo ajat sitten rationaalisen keskustelun ulkopuolelle tekemällä järjestä nietzscheläisittäin oikeudenmukaisuusihanteeseen naamioituneen brutaalin vallan kulissin.

Humen giljotiini:

Siitä, miten asiat ovat, ei voi päätellä, miten niiden tulisi olla.

Jos pysymme ateismin arkielämän määritelmässä - eli luonnontieteellisessä materialismissa, joka kiistää kaiken metafyysisen ja kaiken transkendentin, myös tässä viitekehyksessä "luonnonoikeuden" käsitys on täysin mieletön.

Luonnossa ainoa oikeus on vahvemman oikeus. Syö tai tule syödyksi. Mitään muuta "oikeutta", etiikkaa tai moraalia ei luonnontieteellisen materialismin lähtökohdista voida johtaa. Luonnon laki johtaa juuri siihen nietzscheläiseen brutaaliin valtaan, jossa fyysinen väkivalta on valtaa alastomimmillaan, jota kammoat.

Eikä vain sitä, vaan hän oikeuttaa myös J/jumalan olemassaolon nimenomaan tästä dilemmasta käsin: vain jumala pystyy asettamaan lait,

No kuka sitten? Näkymätön Vaaleanpunainen Yksisarvinenko? Vaiko demiurgi? Luonnonlaeista, jotka kuvaavat tosiasioita, ei voida johtaa etiikan piiriin kuuluvia asioita, kuten käsityksiä oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Jokainen juutalaiskristillisen lähimmäisenrakkausetiikan ja buddhalaisen säälimoraalin perusteita vähänkin tunteva ymmärtää heti, että tässä meillä on uskonnollinen fundamentalisti from Hell: siis ihminen, jolle sekä rationaalinen argumentaatio että jumalallinen tahto oikeuttaa machiavellistisen varustautumisen sotaan.

The question is not about who is right but who is left. Ei voida kääntää suomeksi, mutta silti totta.

Kyse on rationaalisen ajattelun ja uskonnollisen moraalin romahtamisesta perversioon.

Ateismi johtaa siihen väistämättä. [Ja pointtisi oli...?]

Olipa luonnossa oikeutta tai ei, niin Jumala, joka ei kuulu rationaalisen piiriin, ei nyt kerta kaikkiaan ole järkevästi harkitseva, johdonmukainen ja yhteisiin sopimuksiin pyrkivä.

Tämän vuoksi ruukinmatruuna onkin transteisti, ei ateisti eikä teisti. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tällainen jumaluus voisi säätää lakeja, jotka olisivat järkevästi harkitsevia, johdonmukaisia ja yhteisiin sopimuksiin pyrkiviä. Luonnontieteellisen materialismin pohjalta niitä ei voida mitenkään sen enempää havaita kuin johtakaan.

Voimme siis valita joko kaikkivaltiaan tai hyvän Jumalan. Kaikkivaltias on myös paha, hyvä taas ei voi olla kaikkivaltias.

Tähän on pakko siteerata juutalaista kirjailijaa Joseph Helleriä:

"Jumala sanoi: Miksi minun pitäisi olla hyvä ja rakastava? Eikö se riitä, että olen kaikkivaltias?"

Joka tapauksessa ihmiset, jotka uskovat jumalalliseen fundamenttiin, ovat yhtä vähän järjellisiä kuin heidän jumalansa – olkoonpa sitten olevinaan miten hyveellisiä tahansa.

Siksi kannattaa olla transteisti.

Rauno Rasanen said...

Mitä luonnontieteellisen materialismin ‘moraalis-metafyysisen’ auktoriteetin mahdollisuuteen tulee, Ironmistress, olen täysin samaa mieltä kanssasi. Sanapari luonnontieteellinen auktoriteetti on sitä paitsi ristiriitainen, sillä luonnontieteen tehtävä ei ole tavoitella poliittis-ideologis-eettisen päätöksenteon auktoriteettiasemaa vaan se pyrkii pelkästään saavuttamaan parasta mahdollista eksaktia tietoa tieteellisten kriteerien puitteissa. Puhuessani luonnollisesta laista en kuitenkaan viittaa luonnontieteen ‘auktoriteettiin’ enkä myöskään auktoriteettiasemaa etsivään ateismiin vaan rationaalisen poliittis-eettisen järjenkäytön sanokaamme klassisen Kreikan ajoista alkaneeseen perinteeseen, joka renessanssista lähtien tunnetaan mm. humanismin nimellä. Kiistamme juontuu siis jo Ateenan ja Jerusalemin kulttuuriperinteen eroista. Muihin automaatin tavoin toistamiisi perusteluihin, joihin olet lähes pakkoneuroottisesti jämähtänyt [esim. Humen laki] kehittymättä tippakaan niiden yksipuolisuuden, rajoitusten, episteemisten ennakko-oletusten ja historiallisten ehdollistumisien ymmärtämisessä, en koske enää kolmen metrin kepilläkään [esim. MacIntyre: After Virtue on erittäin opettavainen teos mekanistiselle teknikolle, mikäli hän nyt ylipäätään pystyy siitä mitään ymmärtämään].

Kullervo said...

IM, määritelmäsi ateismista on ahtaampi kuin omani, mutta määritelmät aukeavat keskustelemalla. Taitaa olla vielä niin, että me puhumme tässä hieman eri asioistakin. Minä puhuin koko ajan yksilön moraalista, ja siitä olemme varmaankin samaa mieltä. Ehkä itse tarkoitit koko ajan yhteiskunnan moraalia. Siinäkin tapauksessa olen samaa mieltä, puhtaasti ateistinen yhteiskunta on hieman vaikea kuvitella.

Kullervo said...

Spinozan rinnastaminen Jeesukseen voidaan viedä myös pidemmälle kuin pelkästään mahdolliseen ristiinnaulitsemiseen. Itse näkisin, että Spinozan edustama panteismi voisi hyvinkin olla perustana länsimaiden hengellisyydelle tulevaisuudessa, toki nykyaikaan sovitettuna, unohtamatta tieteellistä maailmankuvaa. Olen ihmetellyt jo pitkään sitä, että idän uskonnot ovat niin kovassa muodissa länsimaissa, vaikka länsimaiden omaan filosofiseen ja mystiseen perintöön kuuluu täsmälleen sama hengellisyys. Miksi emme harrasta joogan sijaan inkubaatiota? Miksi emme mieti filosofiaa meditaation sijaan? Syy on ainakin Peter Kingsleyn mukaan länsimaisen kulttuurin tarkoituksella tehty kahtiajako, sen mystisen perimän unohtaminen. Tämä näkyy selkeästi yksittäisissä esimerkeissä, otetaan vaikkapa Newton, jonka tuotannosta tieteellinen ajattelu edusti vain pientä osaa. Miten suuri osuus hänen keksinnöistään on peräisin mystisestä ja alkemistisesta ajattelusta? Sitä ei kukaan uskalla edes spekuloida. Mielestäni olisi aika unohtaa idän uskonnot ja kaikenlainen new age -roska ja kääntää katse länsimaiseen filosofiaan. Perimmäinen totuus löytyy kaikkialta, tai kuten Neil Postman sanoi:

"Here is what Henry David Thoreau told us: "All our inventions are but improved means to an unimproved end." Here is what Goethe told us: "One should, each day, try to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and, if it is possible, speak a few reasonable words." And here is what Socrates told us: "The unexamined life is not worth living." And here is what the prophet Micah told us: "What does the Lord require of thee but to do justly, and to love mercy and to walk humbly with thy God?" And I can tell you - if I had the time (although you all know it well enough) - what Confucius, Isaiah, Jesus, Mohammed, the Buddha, Spinoza and Shakespeare told us. It is all the same: There is no escaping from ourselves."

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen said...

Ihan kaikkia ärsyttääkseni voisin tuoda esille sen, että tekno-optimismistakin voidaan tehdä paratiisinkorvike. Elämän merkitys ja etiikan olemassaolo ovat selvästi jotain, jota mietitään paljon. Ja sille on paljon naturalistisiakin vaihtoehtoja. Valinnanvaraakin riittää. Esimerkiksi itselleni ei linkkaamani Weijersin maailma iske. Mutta johonkuhun iskee.

Usein tässä "ei mahdollista" -asenteessa ja arvotyhjiöllä pelottelussa on jonkinlainen egoismin uhka. Takkiraudan vahvin argimentti taitaa olla "omakohtainen kokemus". Jonkinlainen Argument from personal incredubility. ; Jos Takkirauta ei voi tehdä jotain, se ei ole mahdollistakaan. Iloista on tälläinen optimismi.

Itselleni eräs uskovainen sanoi rukouksesta, että minun kannattaisi olla nöyrä. Kun sanoin, että en saa siitä puuhasta mitään, hän selittii että moni ilmiselvästi saa. Ja on ihan viisasta olettaa että epäonnistminen johtuu siitä että on tehnyt sen asian jotenkin väärin. Selvästi joku saa merkitystä illusionaarisesta taikauskosta. (Jokin suosittu uskonto/maailmankatsomus on epätosi ja väärä. Jos ei kristinusko niin islam. Jos ei buddhalaisuus niin ateismi.)

Tässä on vähän samaa henkeä, puolet ovat vain vaihtuneet.

Kullervo said...

Ei minua ainakaan ärsyttänyt, päinvastoin. Tuntuu jotenkin aika luonnolliselta ajatukselta, että ihminen yrittää luoda Jumalan uudestaan teknologian avulla ja elää ikuisesti jonkinlaisessa teknoparatiisissa. Tämän tyyppistä ajattelua edustaa myös Paloheimon megaevoluutio-käsite.

Ironmistress said...

On suoja melkein kaikkeen mitä on,
on suoja tulelta ja kylmyydeltä,
on koilta, ruosteelta ja mitä vain.
Vaan ei, ei suojaa ole ihmiseltä.

(Harry Martinson)