November 16, 2013

Totuus

Totuus meille [ymmärrettynä semantiikaksi, jolla on eettisesti ja metafyysisesti normatiivinen ‘arvo’] on mahdollista autenttisesti vain performaationa.
 
Totuus itsessään [ymmärrettynä syiden ja seurausten kalkyloituina ketjuina ja riippuvuuksina: säännöllisyyksien ‘syntaksina’] on matemaattinen kaava.
 
Totuus itsessään on ‘kalkyloiva deskriptio’ ~ informaatiojärjestelmä ~ kone.
 
Totuus meille on dramaturgia ~ ‘liturgia’ ~ näytelmä.
 
Kaavaa ei voi muuntaa semanttiseksi totuudeksi eikä semanttista totuutta kaavaksi ilman, että kumpikin menettäisi oman totuuspuheensa kategorisen pätevyyden.

5 comments:

Miltton Friidman said...

*Off-topic*

Kirjoitin juuri vertailun kolmesta suuresta poliittisesta pääfilosofiasta - konservatismista, liberalismista ja libertarismista.

Lue teksti täällä:
"The big three" suuressa syysvertailussa - konservatismi, liberalismi ja libertarismi

Rauno Rasanen said...

Äärimmilleen kärjistettynä voi sanoa, että joko 1] ahneuden motivoima ja siten rikollisuuteen ‘kannustava’ yksilön vapaus syö koko järjestelmän uskottavuuden [liberalistinen tekopyhyys, libertaristinen anarkismi] tai 2] koko järjestelmä itsessään on rikollinen [a) konservatistinen piilorasismi määrättyjä ihmisryhmiä kohtaan, b) kommunistinen totalitarismi kaikkia kansalaisia kohtaan].

Miltton Friidman said...

Yksilönvapaus on vapautta myös hyvän tekemiseen, mutta muut voivat rajoittaa tätä hyvän tekemistä käyttämällä yksilönvapauttaan pahan tekemiseen - itsekkyyteen.

Yksilönvapaus on siis kaksiteräinen miekka. Liberalismi astuu mukaan kehiin, kun yksilönvapautta käytetään väärin riittävän kauan. Silloin väärästä yksilönvapauden käytöstä aiheutuneita ongelmia yritetään korjata pakkovallalla ja autoritäriällä.

Hyvä, että mainitsit konservatiivien (piilo)rasismin. Olen itse tavannut kaksi konservatiivia - Valkean netissä, ja henkilön I.S. livenä. Kummatkin tuntuvat suhtautuvan hyvin nihkeästi "värillisiin". Valkea esim. hehkutti kuvaustani Zimmermanin ja Martinin tapauksesta 100% oikeaksi ja totuudenmukaiseksi.

SUMMA SUMMARUM

Kaikissa pääideologioissa on hyvät ja huonot puolensa.

Anonymous said...

"Totuus itsessään on ‘kalkyloiva deskriptio’ ~ informaatiojärjestelmä ~ kone. "

Katsohan:

http://tiedemies.blogspot.fi/2010/01/argumentti-koneena.html

Rauno Rasanen said...

Ihminen tietoisena olentona ei ole suinkaan täydellinen kone vaan ‘virhe’ koneessa.

Siis mikä virhe? Miksi? Missä? Tähän kysymykseen ei ole mahdollista vastata todellisuudesta itsestään eli 'koneesta' käsin [vrt. Wittgenstein ja semantiikan lausumattomuus].