December 22, 2012

Siellä, missä kaikkea voidaan ostaa ja myydä, moraali ei maksa mitään, koska se on täysin arvotonta.

Lobbaajille on perimmältään aivan sama, ovatko vallassa konservatiivit vai republikaanit, mutta demokratian he haluavat ja pystyvät pitämään ylimmän päätöksenteon ulkopuolella samaan tapaan kuin alakuvan Kongressi-rakennusta ympäröivässä vallihaudassa uivat krokotiilit tekevät selvää jälkeä vallihautaa ylittämään lähtevistä äänestäjistä ja heidän mielipiteistään.
.
I
Ironmistressin rukous hänen päreessään Rakentava ehdotus:
.
Talous meidän, joka olet markkinavoimissa.
Pyhitetty olkoon sinun rahasi.
Tulkoon sinun plutokratiasi.
Tapahtukoon sinun trendisi niin nousu- kuin laskukausillakin.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen voittomme.
Anna meille meidän osinkomme ja pääomatulomme niinkuin mekin annamme nakkirahat niille, jotka meille työtä tekevät.
Äläkä saata meitä turskalle, vaan päästä meidät veloista.
Sillä sinun on plutokratia, vipuvoima ja mammona
Iankaikkisesti, aamen
.

.
Tästä markkinavoimiin satiirisesti suhtautuvasta parodiasta huolimatta en pidä Ironmistressin kapitalismi-kritiikkiä pohjimmiltaan kovinkaan radikaalina eli juuriin asti menevänä.
.
II
1
Kirjoitettu kommentiksi Ironmistressin ja Tiedemiehen kommenttiosioihin Ironmistressin päreessä Globaali kouluammuskelu.
.
Ironmistress kommentoi anonyymiä: 'Miksi medikalisaatio on sinulle sellainen mörkö?' - - Tiedemies kirjoitti anonyymille: Medikalisaatio ei ole mitään moraalikatoa aiheuttanut’.
.
Anonyymin kommentti oli kuitenkin täysin aiheellinen, joskin se pitää ymmärtää laajemmassa kontekstissa. Ironmistress ei näköjään tajua, mikä on olennaisinta kapitalismi-kritiikissä, vaikka hän niin kärkkäästi sekä polemisoi, moralisoi että käyttää numero-ruutia sen pommittamiseen. Tiedemies puolestaan on niin atomistinen ja occamilainen pragmaatikko, ettei hän kykene muodostamaan yleiskäsityksiä [jotka tuomitsee retoriikkana] lainkaan – erittäin teräviä joskin triviaaleja mikroanalyysejä kylläkin.
.
Ironmistress ei yksinkertaisesti vain oivalla, että medikalisaatio on kapitalistisen tuotteistamisen nerokas väline [eikä pelkästään väline], jolla ihmiset koukutetaan pakkomielteisen kuluttamisen kautta älyllis-moraalisen epärehellisyyteen ja tyhjänpäiväisyyteen
.
[Pörssikurssien muutoksilla spekuloiva uusliberalisti ja matematiikkaan seonnut fyysikko kieltävät molemmat ihmisiä kysymästä, mikä on todella tärkeää tässä elämässä - ja miksi? Tällaiset kysymykset ovat kuulemma mieletmiä - heidän teknis-teknokraattisessa kontekstissaan.]
.
Medikalisaation tarjoamat ‘helpotukset’ ovat kapitalismin kieroimpia insentiivejä, koska ihmisten on niin vaikea turhamaisuudessaan, heikkoudessaan ja hedonismissaan vastustaa oman kehonsa toiminnan ja psykologisten ominaisuuksiensa ‘parantamista’. Hinta, jonka he tästä ‘itsestään huolehtimisesta’ maksavat, on kuitenkin perimmäisen itsemääräämisen [autonomian, autenttisuuden, autarkian] menetys. 
.
Ihmisestä muokkautuu medikalisaation myötä yhä suuremmassa määrin tuotteistettu cyborg, mitä kehitystä ei teknologian determinoimassa maailmassa voi tietenkään estää, mutta jos hänestä samalla uhkaa tulla yhä robottimaisempi kapitalistisen ohjauksen orja, olemme totisesti matkalla kohti Uljasta uutta maailmaa [Huxley].
.
Foucault’n, joka näitä imago- ja identiteettitekniikan prosesseja nerokkaasti ennakoi, olisi pitänyt paljon vahvemmin ja kriittisemmin korostaa, että kapitalismissa tuotteistaminen ulottuu aivan kaikkeen – myös moraaliin. Jäljelle ei jää yksilön aidosti omaa vastuuta eikä edes omaa valintaa vaan pelkästään [näennäisesti] oma halu taloussubjektina, joka siis tarjonnan ja kysynnän pelissä väistämättä tuotteistuu ja toisaalta kapitalistin [tai pikemminkin kapitalistisen ‘hengen’] omaksumilla/kaappaamilla innovaatioilla ja raaka-aineilla tuotteistetaan ad. inf. niin kauan kuin ihmiset ovat valmiita maksimoimaan nautintonsa kuluttamalla ‘elämystuotteita’. 
.
Ironmistressille medikalisaatio eli kapitalismin sisäiseen dynamiikkaan kuuluva ilmiö tai megatrendi näyttääkin sen sijaan olevan täysin ongelmaton ellei peräti vain positiivinen asia. Ilmeisesti hän ei ole katsonut esim. elokuvaa Kasvot kuvaruudussa [Network], joka kertoo, miten kapitalismi media-totuuden tasolla oikeasti toimii, tai sitten hän ei todellakaan vain oivalla, miksi kaiken tuotteistaminen [kaikki on myytävänä], tuotesuunnittelun manipulaatio [tuotteiden käyttöiän eli kierron minimointi; vrt. muoti ja viihde], manageroiminen [joka treenaa ihmistä yhä tehokkaammaksi kilpailijaksi], kaiken medikalisaatio [joka pyrkii tekemään ihmisestä yhä tehokkaamman biokoneen] ja kaiken lobbaaminen [rahalla ja vastaavilla eduilla lahjominen] ovat ihmisen autonomian kannalta vaarallisia kehityssuuntia. 
.
Autonomiaa [ja tervettä itsekunnioitusta erotuksena positiivisen ajattelun kauppaamaan hedonistiseen narsismiin] voi pitää kaiken eettisen ajattelun [sen, mikä tekee ihmisestä ihmisen] perustana. Autonomia [jota ei pidä samaistaa johonkin erityisälykkyyteen] ei ole teknis-välineellinen informaatio-koodi [geeni] vaan ihmisen persoonallinen valmius ennakkoluulottomaan ja riippumattomaan mielipiteeseen. Jos autonomiaa ei pidetä itseisarvona tai se korvautuu [kuten kapitalismissa käy] vaihtoarvoilla, silloin moraalista puhuminen tosiaan muuttuu Tiedemiehen pilkkaamaksi retoriikaksi, jolla on pelkkä illusorinen luonne. Näin siis ultratieteellinen ja uusliberalistinen asenne suhtautuvat moraaliin lähes samoin kuin käsitteellisen ajattelun kannalta tieteellisen naiviuden ja aidon typeryyden rajamailla harhaileva Richard Dawkins kristinuskoon.
.
2
Jos esim. media, politiikka, tunteet, terveys, ideologiat, etiikka jne. muuttuvat ostettavissa oleviksi kauppatavaroiksi siinä missä mikä tahansa välttämätön hyödyke kuten ruoka, asunto ja vaatteet, silloin demokraattisen päätöksenteon periaatteet menettävät nopeasti käytännön uskottavuutensa. 
.
USAssa tämä kehitys on luultavasti saavuttamassa jonkinlaisen saturaatiopisteen, koska siellä ainakaan sisäpoliittinen päätöksenteko ei onnistu etenemään enää edes muodollisesti. Suurin syy tähän jumittuneeseen asiantilaan ovat juuri edellä mainitut kapitalismin ‘etäispesäkkeet’ – varsinkin rahalahjonta [lobbaus]. 
.
USA jakautuu yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti kolmeen tai neljään osaan: arvokonservatiivi-punaniskoihin eli orjayhteiskunnan geopoliittisiin ja henkisiin perillisiin [esim. Texas], arvoliberaaleihin ökyrikkaisiin [1-2% väestöstä, joka omistaa yli 80% finanssi-tuotannosta] sekä elintasostaan yhä tiukemmin kamppailevaan maltillisen arvoliberaaliin keskiluokkaan ja sitä köyhempään alaluokkaan. Alimpana hierarkiassa on se mustan väestön rikollisuuteen ajautunut ja lakirasismin avulla tehokkaasti diskriminoitu osa, jolle on melko yhdentekevää, kokeeko se olevansa liberaalien vai konservatiivien puolella – kumpikaan ei paranna sen kurjuutta. 
.
USAn rikoslaki syrjii mustia rikoksentekijöitä samoihin rikoksiin syyllistyneisiin valkoisiin verrattuna [etenkin huumeitten hallussapidosta saadut kaksi ensimmäistä vankilatuomiota, jotka korottavat monessa osavaltiossa kolmannen vastaavasta hallussapidosta annetun vankilatuomion pituuden jopa 15-20 vuoteen]. 
.
Mikä pöyristyttävintä koko USAn juridinen systeemi ja amerikkalaisen oikeusjärjestelmän/oikeustajun yhtä aikaa sekä pragmaattinen busines-luonne että arvofundamentalistinen mentaliteetti kytkeytyvät ei oikeudenmukaisuuden periaatteen vaan finansialisaation ja lobbausten käytäntöihin toteuttaen siis rahavallan agendaa. USA ei ole demokratia vaan rakenteellisen [sekä taloudellisen, eettisen että poliittisen] korruption rappeuttama aikapommi: uusi Rooman valtakunta ennen lopullisen hajoamisprosessin alkua.
.
3
Olen ainakin osittain pitänyt Ironmistressin kapitalismi-kritiikkiä rakennefunktionaalisesti [kapitalismin monopolisoitumis-dynamiikan kannalta] osuvana, mutta en koskaan loppuun asti syvällisenä. Hänen medikalisaatio-sammakkonsa nyt viimeistään osoittaa, ettei hän ole kapitalismi-kriitikko ehkä lainkaan vaan about perussuomalainen kaksinaismoralisti, jonka ajattelun peruslogiikka on yhtä selkeällä pohjalla kuin kenen tahansa hysteerisyyteen asti mielensä rauhan menettäneen perheenäidin. 
.
Ironmistress ei kritiikissään pysty tunnistamaan ja tunnustamaan omaa perimmäistä ristiriitaansa arvojen ja faktojen yhteensovittamisyrityksissä vaan [kun ei enää muuta yhteenvetoa keksi] latistaa kaava- ja referaatti-harjoituksiin pohjautuvan polemiikkinsa lopulta sananlasku-banaaliuksiin [esim.joka kuuseen kurkottaa, se käpyjä näkee’], jotka pikemminkin tuudittavat omahyväiseen itsetyytyväisyyteen kuin katarttisesti puhdistavat ja lohduttavat umpikujaan ajautunutta mieltä.
.....
Insinöörin tieto-ymmärryksellä voi ja pitääkin saada kone toimimaan, mutta jos samaa ymmärrystä tehokkuusvaatimuksineen, jotka vähät välittävät eettisistä periaatteista, sovelletaan täysin johdonmukaisesti ihmiseen, tuloksena on etukäteen sijoitetulla korttirahalla eläville cyborgisoituville nautiskelijoille rakennettu markkinataloudellinen Hyper-Giga-Market [minun kielenkäytössäni Ostoskeskitysleiri]. 
.
Sitäpaitsi Tomi oli aivan oikeassa: Ironmistress on itse enemmän islamilaisen fanaatikon kaltainen kuin hän ikinä pystyy edes aavistamaan. Tai ainakin juutalainen. Hän on kuin pieni yltiö-nationalistinen blogi-ydinase-tukikohta keskellä vihollismielisten internet-kansojen brutaaleja ali-ihmispopulaatioita.
.....
Ja todellakin – ettei vain jäisi mitään hampaankoloon - me olemme kaikki syyllisiä kaikkeen [eli emme mihinkään]. Mutta kun tämä sanotaan tietyllä äänellä ja paatoksella, tietyistä asiayhteyksistä irrallaan ja argumentin sisäisestä johdonmukaisuudesta piittaamatta, se paljastaa, ettei sanoja itse taatusti laske itseään tuohon ‘kaikkien’ luokkaan. Ja vaikka laskisikin, niin eiväthän kaikki voi tietenkään olla juridisesti syyllisiä [eksistentiaalis-filosofis-uskonnollis-antropologinen syyllisyys on ihan toinen juttu]. Olisi fiksumpaa lähteä tästä ‘tunnustuksesta’ kuin kätkeä oma ‘terveysvaikutteinen kevytrasisminsa’ banaaliuksien mitäänsanomattomiin latteuksiin, varsinkin jos vain pari riviä aikaisemmin on julistanut sodan ‘syyllisille’.
.
III
Tässä karmea esimerkki siitä, miten pankkitoimintaa on lain puitteissa mahdollista käyttää juridisena ‘lyömäaseena’. Voit pelata finanssi-casinoa ei ainoastaan ihmisten veloilla vaan myös oikeuden arvovallalla eli mitätöidä jopa korkeimman oikeuden päätöksiä pelkkään busines-logiikkaan vetoamalla. Oikeudenmukaisuus on tässä tarinassa yhtä kuin busines-etiikka eli ei etiikkaa lainkaan vaan pelkkää keinottelua tai selkokielellä sanottuna häpeämätöntä epäoikeudenmukaisuutta, kostoa, pahuutta.
.
Kavaltajan kosto. Tarina siitä, miten rikoksesta tuomittu vältti korvaukset ostamalla uhrinsa vanhan velan. Velallisesta tuli velkoja laillisesti ja viranomaisten siunauksella.
.
.
IV
Jatkuva kasvu on illuusio, jota kapitalismi pyrkii pitämään yllä kaikin mahdollisin keinoin, koska muussa tapauksessa markkina toimisivat huomattavasti hitaammin ja tehottomammin, mikä merkitsee, etteivät ahneimmat kapitalistit koe silloin saavansa tarpeeksi voittoa tuotteittensa myynnistä. Poliittinen oikeisto on etenkin syksyllä 2008 lauenneen talouskriisin ja virallisesti keväällä 2010 alkaneen eurokriisin yhteydessä [PS.] alkanut yhä äänekkäämmin väittää, ettemme pysty rahoittamaan julkista sektoria ilman jatkuvaa kasvua. Mutta tämä on jos ei sentään uusliberalistis-teknokraattinen valhe niin silti hyvin kapea-alainen osatotuus, koska julkisen sektorin palvelut voidaan rahoittaa jättiyritysvoittojen kohtuullisemmalla distribuutiolla, kun taas kapitalismin pyhä lehmä eli voittojen yksipuolisen kasautumisen periaate ei voi toimia kuin jatkuvan kasvun illuusiolla, joka johtaa sosiaaliseen eriarvoistumiseen eli plutokraattiseen oligarkiaan, jossa rikkaimmat 3%:a rikastuvat yhä enemmän ja nopeammin ja jossa loput 97%:a ajautuvat yhä lisääntyvään työn orjuuteen elintasonsa ylläpitämiseksi tai suoranaiseen köyhyyteen. Jatkuvan kasvun vaatimuksella oikeisto pyrkiikin nykyään oikeuttamaan omien intressiensä ajamisen. Se pitää koko ajan julkisen sektorin leikkausten uhkaa eli hyvinvointivaltion alasajon miekkaa keskiluokan ja köyhyysrajalla elävien niskassa, mikäli nämä eivät suostu saavutettujen etujensa leikkauksiin, varsinkin työurien pidentämiseen ja ties mihin vyönkiristyskuureihin, jotta ‘kasvu’ eli jättifirmojen jättivoitot saataisiin ‘elvytettyä’ yhä suurempiin lukemiin.
.
PS.
USAsta Eurooppaan siirtyneessä kriisissä megapankkien pelivelat eli katteettomien biljoona-luottojen likviditeetin totaali romahdus maksatettiin veronmaksajien rahoista joko a) suoraan [USAn keskuspankista) tai b) muuntamalla ne finanssikaupan shorteilla ym. ja korruptoituneitten poliitikkojen päätöksillä valtioiden omiksi ja siten muka pelkästään julkisen sektorin veloiksi [mikä temppu oli eurokriisin suurin syy].
.
V
Eräs kapitalistisen voiton varmistamiskeino on tuotteitten suunnittelu lyhytikäisiksi tekemällä niiden korjaamisesta joko mahdotonta tai epärealistisen kallista [‘tuotekehittelyn hallinta’ on eräs naamio tälle käytännölle]. Jos ihmisiä ei saada heti ostamaan uusinta tuotemallia, niin heidät voi pakottaa siihen edellä kuvatun ‘tuotekehittelyn hallinnan’ avulla.
.
Hehkulamppuhuijaus. Tavarat voisivat kestää moninkertaisesti sen ajan mitä ne nyt kestävät. 1920-luvulla syntyi kartelli, joka päätti kuinka pitkään lamppu saa toimia. Näin lisättiin kysyntää ja käytäntö levisi muihin tuotteisiin.
.
VI
Eräs räikeimpiä medikalisaation muotoja on 30 viime vuoden aikana uusliberalismin vanavedessä laajasti yleistynyt lääketeollisuuden lobbaus lääketutkimuksessa. Jos tupakkateollisuus kärsi lopulta pitkän viivytystaistelun jälkeen tappion yrittäessään pimittää tupakan terveyshaittoja, niin lääketutkimuksessa ja ylipäätään lääketeollisuudessa ovat tieteen ja markkinavoimien intressit sekoittuneet pahemman kerran lääkefirmojen medikalisaatio- eli tuotteistamistavoitteiden takia, jossa ihmiselämästä ollaan diagnosoimassa loputon mutta lääkittävissä oleva oireyhtymien ketju. 
.
Lääkkeitä terveille. Lääketeollisuus sanelee, mikä on sairaus ja miten sitä hoidetaan, väittää dokumentti. Lääkeyritykset ovat moninkertaistaneet tulonsa hyvin suunnitellulla markkinoinnilla ja keksimällä uusia sairauksia.
*

3 comments:

Valkea said...

Julkinen sektori, vasemmisto ja oikeisto, ovat yhtä mätiä kuin kapitalismikin. Seuraavat tietysti raapaisevat vain pintaa meiltä ja muualta, mutta ovat kuvaavia:

http://www.halla-aho.com/scripta/helsingin_johtajiston_palkankorotuksista.html

http://areena.yle.fi/tv/1742349

Suuri julkinen salaisuus on se, että vasemmisto ja oikeisto ovat lähes samanlaisia, ja jakavat samat perusperiaatteet ja modernismin ideologian:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2012/11/nicolas-gomez-davilan.html

Rauno Rasanen said...

Hyvin yleisesti ottaen olen samaa mieltä, mutta ilman mitään suurta sympatiaa Perussuomalaisia kohtaan. Varsinkin tuo Espanja-dokumentti oli kuin jostain absurdista näytelmästä. Jopa absurdimpaaa kuin Gogolin kuvaama tsaari Nikolai I aikainen virkamies-byrokratia 1830-luvun Venäjällä. Ei tainnut Francon jälkeinen sosialistisen demokratian projekti täysin onnistua vaan loi pikemminkin sellaisen hallinto-hirviön, joka mahdollisti entistä laajemman ja syvemmän korruption katolisessa manana-maassa. Tätä tosiasiaa eivät mitkään sosialistisen humanismin naivin idealistiset julkilausumat muuksi muuta.

Anonymous said...

Foucault’n, joka näitä imago- ja identiteettitekniikan prosesseja nerokkaasti ennakoi, olisi pitänyt paljon vahvemmin ja kriittisemmin korostaa, että kapitalismissa tuotteistaminen ulottuu aivan kaikkeen – myös moraaliin. Jäljelle ei jää yksilön aidosti omaa vastuuta eikä edes omaa valintaa vaan pelkästään [näennäisesti] oma halu taloussubjektina, j