December 2, 2012

Onko taloustiede ideologiaa?

Uusliberalistien 'self-made-pareto-optimi-suodatin'.
*
'Pareto-tehokkuus ei ole yksinään riittävä kriteeri oikeudenmukaisen resurssien jaon tekemiseen. Esimerkiksi yhteiskunta, jossa diktaattori omistaa kaiken omaisuuden on Pareto-tehokas, koska kenenkään asemaa ei voida parantaa huonontamatta diktaattorin asemaa. Aina on siis olemassa useita Pareto-tehokkaita resurssijakoja eikä niitä voi laittaa paremmuusjärjestykseen ilman lisäoletuksia.  Hyvinvointitaloustiede tutkii vaihtoehtoisia lisäoletuksia'/wikipedia.
.
1
Luvun 2 linkistä löytyy erinomaisen tiivis keskustelu otsikon aiheesta. Jälleen huomataan, että uusliberalistit ovat rahateknokraatteja, joille esimerkiksi pareto-optimaalisuus on allokaatiota [resurssien jakamista] koskeva yksinomaan pelitekninen periaate, joka ei implikoi itseensä mitään oikeudenmukaisuusteoriaa. Heikki Patomäki on eri mieltä. Erimielisyys asiasta on tse asiassa niin syvä, että oikeastaan jo se itsessään paljastaa pareto-optimaalisuuden ilmentävän tiettyä [uusliberalistista] ideologiaa eikä pelkkää allokaation matemaattis-teknistä intressiä. 
.
Kaiken kaikkiaan Heikki Patomäen näkemykset ja asiantuntemus maailman makrotaloudesta ja etenkin EU:n kriisistä ovat niin perusteellisia, että Niku Määttäsen kaltainen ETLAn taloustiede-laskukone jää lopulta toistamaan yhtä ja samaa löysän rahan mantraansa, joka ei siis ole muka ideologista vaan tiukasti talousmatematiikkaan perustuvaa tieteellistä päättelyä. Ikään kuin tiede toimisi ideologioitten ulkopuolella – jossain hermeettisessä objektiivisuudessa, jota voidaan tulkita vain matemaattisesti. Mutta juuri tällainen asenne kätkee mitä röyhkeimmän ideologisen ihmiskäsityksen. 
.
Uusliberalismi on sekä teknis-teoreettista että moraali-psykologista asennerajoittuneisuutta, joka ilmenee [ellei joku sitä vielä ymmärtänyt] mm. siinä että uusliberalistin mielestä talousmatemaattinen peliteoria [vrt. pareto-optimaalisuus allokaatioperiaatteena] on sovellettavissa suoraan elävään elämään taloustieteen lainalaisuutena muka ilman, että siihen sisältyisi ideologista ennakko-oletusta resurssienjaon oikeudenmukaisuuden luonteesta. 
.
Olkoon ETLAn Niku Määttänen esimerkki laissez faire-kapitalismin teoreettisesta likinäköisyydestä [kätketystä ideologisuudesta] ja Yle TV 2:n syrjäytymisillan Henri Heikkinen [mm. Saul Schubakin ohella] eräänlainen ideaalityyppi Kokoomusnuorten luonnepatologisesta narsismista. Näitä ihmisiä pitää tietysti ainakin yrittää kuunnella, mutta heitä ei pidä koskaan uskoa.
*
Luvun 3 luento perustuu lähtökohdissaan Patomäen keväällä ilmestyneeseen kirjaan Eurokriisin anatomia: Mitä globalisaation jälkeen? Luento on mahtava tietopaketti niille, jotka etsivät uutta yleiskatsausta Euroopan ja maailman talouspoliittiseen tilanteeseen.
.
2
Onko taloustiede ideologiaa? Taloustieteen ideologiasta ja eurokriisin ideologisuudesta ja ratkaisuvaihtoehdoista väittelevät maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta ja tutkija Niku Määttänen ETLAsta. Sakari Sirkkanen toimittajana.
.
3
Heikki Patomäen luento "Eurokriisin anatomia" 5.3.2012 Mannerheim-salissa.
*

No comments: