June 20, 2012

Syllogismi ja intuitio

Metafyysinen dualisti René Descartes uskoi, että syllogistisissa järjestelmissä johtopäätös ei tuota uutta tietoa, vaan kertoo vain sen, minkä/mitä muutenkin voimme ymmärtää puhtaalla intuitiolla. 
Ihmiset ovat kuolevaisia
Sokrates on ihminen
Siis: Sokrates on kuolevainen
Descartes'n mukaan me siis tiedämme intuitiivisesti [apriori/aposteriori itsestäänselvyys], että Sokrates on kuolevainen ja että koko todistus [syllogismi ja analyyttis-deduktiivinen päättely ylipäätään] on näin ollen eräänlainen päättelypeli, jota pelataan melko yksinkertaisten [mutta perimmäisten] kielen/puheen rakennetta mallintavien sääntöjen mukaan. Näiden sääntöjen noudattaminen on muodollisesti pätevää päättelyä, joka tuottaa muodollisesti [syllogistis-deduktiivisesti] pätevän tiedon.
Syllogistiikka ja deduktiivinen päättely on johdonmukaisen ajattelun mekaniikkaa. Tämän pelinomaisen todistusharjoitusmenetelmän avulla kannattaa tarvittaessa tarkistaa, kannattaako omia väitteitään pitää deduktiivisesti varmoina vai ei. Muussa tapauksessa voi väittää ihan mitä haluaa, kunhan ei vaadi sanottavalleen analyyttis-deduktiivisen totuuden manttelia. Kuten moni 'oikeassa oleva' induktiivinen päättelijä valitettavasti tekee.
*

3 comments:

nuhsi said...

mihin pyrit, intuitiiviseen tietoonko. mitä tykkäät kreikan vaaleista

Anonymous said...

Ihmiset ovat erehtyväisiä.
Rauno on ihminen.

Rauno on erehtyväinen.

Ironmistress said...

Tuo on pelkkää fallosentristä aristotelisen galaksin höpinää, joka kuuluu menneille vuosituhansille.

Postmodernismin mukaan logiikka on pelkkä fllosentrisen maailmankuvan mielipide, eikä absoluuttista totuutta ole olemassakaan, on pelkkiä mielipiteitä.