September 3, 2013

Huutoa vailla ääntä

Maailmankaikkeuden jumalallisen apaattinen turhuus inhimillisen olemassaolon evoluutiona saa irvokkaan huippunsa kausaalisen determinismin rikkovassa anomaliassa eli introspektiivisessa tietoisuudessa, jolle ei ylivertaisesta nerokkuudestaan huolimatta [tai juuri sen takia] jää kontrafinaalisesti muuta tehtävää ja käyttöä kuin pyrkimys kumota itsensä sulautumalla takaisin alkuun päästäkseen loppuun, joka on synnytystuskissaan ja kuolinkouristuksissaan huutavan energiaksi muuttuneen aineen ikuisesti mykkää tyhjyyttä: huutoa vailla ääntä.
.
Ihminen on huutoa vailla ääntä. Kukaan ei häntä kuule. Ei edes Jumala. Miksi minut hylkäsit?

7 comments:

Valkea said...

Sinä hylkäsit Jumalan ... Jumala ei ole vieläkään hylännyt sinua. Sinulla on vielä vähän aikaa ... tärkein asia, jonka elämässäsi voit tehdä ...

Rauno Rasanen said...

'Sinulla on vielä vähän aikaa.'

Valkea, minä olen määrätyin varauksin absoluuttinen monergisti enkä mikään piilorasistinen pelagiolainen, joka vetäytyy sisäryhmäänsä palvomaan ‘oikeaa’ J/jumalaansa. Jumala pelastaa [jos on pelastaakseen] minut täysin riippumatta edes siitä, uskonko minä häneen vain en. Kukaan ei voi ostaa pelastustaan edes yrittämällä näytellä uskovansa vaikkei usko. Itse asiassa sellainen olisi valehtelua eli jopa pahempaa kuin epäusko.

Vain ihmiset [varsinkin pelagiolaiset] asettavat ‘taloudellissosiaalisia’ ehtoja pelastukselle, ei Jumala, ellemme sitten Jeesusta kompaten ajattele, että rikkaan pääsy taivaan valtakuntaan on kaikkein vaikeinta, mikä merkitsee, että nimenomaan ylimieliset, omahyväiset, ahneet ja piilorasistiset sisäryhmä-kalvinistit [ylipäätään tekopyhät] ovat tämän ‘ehdon’ mukaan menossa helvettiin - en minä.

On kolmenlaista ‘syntiä’, joita en voi sietää: 1] yletön ja suhteeton maallinen rikkaus, 2] omahyväinen ja ylimielinen turhamaisuus ja tekopyhyys, 3] edellisten ‘sukulainen’ eli kaikenlainen piilorasismi, jolla erotetaan sisäryhmä ja ulkoryhmä toisistaan ja lietsotaan niiden välistä antagonismia.

Huolimatta Jumalan absoluuttisesta kaikkivaltiudesta monergistillakin on siis ‘ehtonsa’ pelastuksen suhteen. Minun kaltaiselleni monergistille kaikki ei suinkaan käy, vaikka siltä aluksi vaikuttaisi. Pelastuksen ‘ehdot’ liittyvät minulla kuitenkin yksilön ainutlaatuisuuteen ja autenttisuuteen, eivät hänen hankittuihin ominaisuuksiinsa.

Edellisen listan mukana minulta menee usko sekä uusliberaaliin kapitalismiin että totalitaariseen kommunismiin, koska kumpikin maailmakatsomus perustuu/päätyy sisäryhmä- ulkoryhmä-erotteluun. Sellainen erottelu on viime kädessä evoluution 'sallima' moraalinen rikos, jota ei pidä hyväksyä - ei edes evoluution nimissä.

Evoluutio itsessään ei ole Jumala. Jumalan olemassaoloon ja 'hänen' mysteerinsä 'tulkitsemiseen' tarvitaan aina ihminen.

Valkea said...

Rauno,

Jeesus oli etnosentrinen ja noudatti periaatteessa juutalaista endogamiaa (Esran kirja, luvut 9-10; ei käytännössä koska Jeesus ei ehtinyt mennä naimisiin tai ei halunnut Jumalallisen tehtävänsä takia), kts. esim. Matteus 15:21-28, Matteus 10:5-6 ja Matteus 1:1-17. Jälkimmäinen on juutalainen sukuluettelo, jota endogamiset juutalaiset ylläpitävät ja täydentävät. Juutalaisten endogamia on säilynyt juutalaisissa yhteisöissä samanlaisena nykypäiviin saakka, ja voimme olettaa sen jatkuvan pysyvästi myös tulevaisuudessa (MacDonald, 2002).

Päädyt siten premisseistäsi vihaamaan Jeesusta, joka tietää huonoa pelastusta ajatellen.

Allekirjoitan kohdat 1) ja 2). Kohdasta kolme sanoisin, että se on äärimmilleen viedyn individualismisi/solipsismisi tuotos. Sinulta puuttuu riittävä kosketus sosiaaliseen todellisuuteen. Lisäksi voimakkaat negatiiviset emootiosi suosivat jyrkkää musta-valkoista ajattelua. Maailmassa on paljon värisävyjä mustan ja valkoisen välissä. Arvostan kuitenkin sitä, että sovellat premissejä loogisesti sekä uusliberaaliin kapitalismiin, että totalitaariseen kommunismiin.

Toimivat, kestävät ja merkitykselliset ryhmät perustuvat aina sisäryhmä/ulkoryhmä -jaotteluun.

Ne, jotka kiivaimmin julistavat sisäryhmä/ulkoryhmä ajattelun kumoamista, ajavat taustalla röyhkeitä valtatavoitteitaan, rahanahneuttaan, ja omia eksklusiivisia sisäryhmä/ulkoryhmäjaotteluja (Milloin viimeksi osallistuit miljardöörien vuosittaisiin kokouksiin, tai käytit taloudellisissa ja valtaan liittyvissä toimissasi hyväksi heidän sosiaalisia verkostojaan, milloin viimeksi kuuluit samoihin kerhoihin, tai edes asuit samalla alueella/samoissa taloissa tai kuljit samoilla liikennevälineillä, jne.); nykyisin räikeimpänä esimerkkinä tästä ovat suurpankkiirit.

Ne, jotka ajavat ruohonjuuritasolla sisäryhmä/ulkoryhmä ajattelun kumoamista, työskentelevät suurpankkiirien hyväksi. Mitä enemmän sisäryhmät tuhoutuvat ruohonjuuritasolla, sitä enemmän ruohonjuuritason valta (valta omissa asioissa, ei valta yli muiden), toimintamahdollisuudet ja itsenäisyys tuhoutuvat, ja sitä enemmän ainoita vallitsevia valtarakenteita, taloudellisia rakenteita ja sisäryhmiä ovat suurpankkiirien ja suurbyrokratioiden ryhmät.

Jotta kutakin sisäryhmää voidaan arvioida realistisesti, niitä on arvioitava erikseen, ei kategorisesti. Esim. pyrkiikö sisäryhmä tuhoamaan ulkoryhmät, kuten kommunistit, vai onko sisäryhmä ulkoryhmien suhteen harmiton tai auttava, kuten endogamiset ja etnosentriset hutteriittikristityt.

Tyrannia liittyy liittyy aina keskitettyyn valtaan (valtioon, kansainvälisiin byrokratioihin, pankkikartelleihin, tms.); ylivaltapyrkimyksiin/globaaleihin tai universaaleihin valtapyrkimyksiin; kaikkien pakottamiseen samaan muottiin; kollektiivisuuteen ja pseudo-individualismiin; jne.

Valkea said...

Lisäys,

kollektiivisuus ja yhteisöllisyys on erotettava jyrkästi toisistaan. Kollektiivisuus on keskitettyä atomisoitujen yksilöiden johtamista vertikaalisesti. Kollektiivisuudesta puuttuu lähes kokonaan horisontaaliset suhteet. Yhteisöllisyys perustuu horisontaalisille sosiaalisille suhteille, joissa on ripaus lähellä olevaa, käsinkosketeltavaa ja kaikkien tuntemaa vertikaalista valtaa mausteena. Yhteisöissä valta nousee ruohonjuuritasolta ylöspäin ja sitä on vähän, kollektiivinen valta pakotetaan ylhäältä alaspäin ja sitä on tukahduttavan paljon.

Rauno Rasanen said...

'Päädyt siten premisseistäsi vihaamaan Jeesusta, joka tietää huonoa pelastusta ajatellen.'

Tulkintani on lähinnä paavalilainen eli universalistinen, ei etnosentrinen. Paavaliko siis vihasi Jeesusta?

Mitä todisteluihisi tulee, Uudesta Testamentista on tehty niin monia, jopa vastakkaisia tulkintoja, etten paljon pane painoa yksittäiselle argumentille/evidenssille – en siis paavalilaisille tulkinnoillekaan, vaikka niitä melko relevantteina kristillisen sanoman ytimen suhteen pidänkin [esim. Kari Kuula].

Jeesus tekee kohtuullisen selvän ‘eettis-sosiaalis-poliittisen’ pesäeron juutalaiseen sisäryhmäajatteluun, se on joka tapauksessa varmaa. Ei häntä muuten olisi tapettu nimenomaan saddukeusten toimesta [sitäpaitsi saddukeukset eivät esim. uskoneet ylösnousemukseen].

Valkea said...

Paavali oli ensimmäinen, joka harhautui Jeesuksen opetuksista, ja lähes nykyajan liberalismin syistä, "Olin kaikille kaikkea."

Jeesuksen synti saddukeusten mielestä oli se, että Jeesus julisti olevansa Jumalan poika.

dudivie said...

millainen o pessimismin taivas