September 6, 2013

Konservatiivinen vallankumous tulee. Olen valmis.

Etälamautin, malli IM vai RR?
.
1
Ironmistress kirjoitti päreessään: 'Konservatiivinen vallankumous tulee. Oletko valmis?'
. 
Olen valmis. Menen heti ostamaan kaasuaseen ja etälamauttimen siltä varalta, että sattuisin törmäämään liian aggressiiviseen piilorasisti-konservatiiviin tai moralisoivaan nurkkapatriootti-idioottiin.
. 
Hyvä että viimeinkin julistit avoimen sodan. Rintamalinjat ovat tietystä samanmielisyydestä huolimatta selvät. Olen siis eräissä asioissa kanssasi samoilla linjoilla, mutta yhdessä asiassa täysin eri mieltä. Erottelu sisä- ja ulkoryhmiin on mm. fundamentalisti-juutalaisesta etnosentrismistä [mono('ido')latria, nepotismi, simonia jne.] tai ylipäätään tietyn sisäryhmäläisyyden perustalta kumpuavaa piilorasismia.
. 
Yhteiskuntaa ei voi rakentaa fundamentaalisen sisäryhmä-ulkoryhmä-eriarvoisuuden lähtökohdille ajautumatta ennen pitkää jonkin tyyppiseen jyrkkään luokkajakoon, oligarkiaan tai jopa rasismiin niin että paukahti. Tästä käyvät traagisiksi todisteiksi esim. Sokrates ja Jeesus, jotka vallitseva konservatiivis-plutokraattis-nepotistinen eliitti teloitti, koska he elämällään ja opetuksillaan osuivat vallitsevan elitistisen valhepaiseen ytimeen ja onnistuivat lähes puhkaisemaan sen.
. 
Näyttää siltä, ettet ole ymmärtänyt tai oppinut yhtään mitään näiden henkilöiden kohtalosta tai ainakin yrität väärentää sen ylimielisen omahyväisellä sisäryhmäläisyydellä, jonka eräs vahva porvarillinen esikuva on ollut muun muassa kalvinistinen piilopelagiolaisuus, tuo maailman typerin, tekopyhin, pinnallisin ja lopulta piilorasistisin uskontolahko.
. 
‘Itsepuolustuksellis-nationalistis-konservatiivinen’ käsityksesi vapaudesta päätyy johdonmukaisesti toteutettuna putinilaiseen nationalismiin ja homofobiaan. Oudot petikaverit: Ironmistress ja Vladimir Putin - vai ovatko sittenkään niin oudot?
. 
2
Konservatismi on monesti hyvinkin ymmärrettävää, mitä arvoihin ja moraalikysymyksiin tulee, mutta yhtä lailla jopa sietämätöntä, mitä tulee yksilön perimmäisen, alkuperäisen vapauden rajoittamisen suhteen jostain ulkopuolisesta traditiosta, uskonnosta, politiikasta, heimosta, klaanista tai suvusta käsin.
. 
Ihmisen [aksiomaattista, ontologista, eksistentiaalista] vapautta on aidosti ja/eli legitiimisti mahdollista rajoittaa vasta sen jälkeen, kun yksilö on itse ymmärtänyt olevansa perimmältään täysin vapaa aina rikollisuuteen asti ja että tämän absoluuttisen vapauden rajoittaminen, itse itselleen lakia säätävänä olentona, on vapauden paradoksin syvällisin ja aidoin ratkaisu – ei mikään ulkopuolisen instanssin pakottava uhka, kuten konservatiivit ajattelevat.
. 
Tiedän kyllä, että kaikki ihmiset eivät yhtäläisesti kykene oivaltamaan ja toteuttamaan kantilaiseen vapauskäsitykseen [deontologinen liberalismi] sisältyvää autonomian vaatimusta, mutta jos tätä fundamentaalista periaatetta eli yksilön omaa itsemääräämisoikeutta ryhdytään jotenkin puoliväkisin tai ‘dogmaattisesti’ ohjaamaan heteronomian eli yksilön autonomiaa vahvasti rajoittavan instituution lähtökohdista [en tarkoita nyt nimenomaan parlamentaarisesti säädettyä lakia vaan tuon lain ‘takana’ olevaa rajoittunutta eettis-yhteiskunnallista itseymmärrystä (jopa teknokraattista ‘sailas-pragmatismia’) ja lopulta silkkaa poliittis-uskonnollista fanatismia], jotta hän paremmin sopeutuisi arvoihin, joita tietty ‘sisäryhmä-yhteisö’ preferoi, ei tästä välttämättä ole kuin pari askelta niin tiukkapipoiseen moraalikuriin, että se lähes väistämättä ajaa ihmiset joko teeskentelyyn, tekopyhyyteen, vainoharhaisuuteen tai jopa terrorismiin [katolinen rippi, kalvinistinen pelastusvarmuus, kommunistisen puoluekurin paranoidisuus, islamin jihad].
.
Kant varmaankin vaati ihmisiltä aivan liikoja kategorisessa imperatiivissaan [vrt. Rawlsin Oikeudenmukaisuusteorian lähtökohta: ‘tietämättömyyden verho’], mutta yhtä kaikki hän osoitti tien, jota kulkemalla ihminen voi ylläpitää reflektiivistä tasapainoa kahden useinkin ristiriitaan ajautuvan pyrkimyksen/lähtökohdan välillä: 1] yksilön autonominen vapaus ja 2] moraalinen vakaumus/pyrkimys oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan.
.
Tätä logiikkaa konservatiivit eivät nähtävästi ymmärrä tai hyväksy, koska heille yksilön vapaus on aina ja kaikkialla väistämättä sidottu ja sidoksissa lokaaliin/paikalliseen eettis-yhteiskunnallis-poliittiseen traditioon. Itse olen vahvasti eri mieltä, mitä yksilön mahdollisimman autenttiseen ja älyllisesti rehelliseen moraaliseen autonomiaan tulee. Mikään kulttuurinen instituutio ei voi määritellä/sanella yksilön autonomian ehtoja ilman, että ajattelun ja päätöksen vapaus sen seurauksena [ainakin monissa ääritapauksissa] typistyisi passiiviseksi reaktioksi ties miten perverssien auktoriteettien harjoittaman vallankäytön alamaisuudessa.
. 
Eräs vakavasti otettava Kantin moraalifilosofian [rationaalisesti pätevän moraalisen toiminnan ehtoja/periaatteita] kritisoiva kulttuurifilosofi/-kriitikko on arvostamani ortodoksiteologi David Bentley Hart. Kunpa Ironmistress, nimimerkki Valkea ja heidän asenteellisuuttaan komppaava pikkupopulistilaumakin kykenisi arvostelemaan Kantin moraalifilosofian ongelmaa edes jossain määrin yhtä syvällisesti kuin Hart – olkoonkin, että tiedän, etten itse aio astua Hartin edustaman konservatismin ‘reviirille’ koskaan – ainakaan molemmilla jaloillani - - ;\].
.
Vapauden voi säilyttää ja sitä voi käyttää mahdollisimman ‘oikein’ lopulta vain itse itseään pakottamalla – ei joutumalla alistumaan jonkin/jonkin toisen ‘vapauden’ alaisuuteen.
*

7 comments:

Valkea said...

Suosittelen sinulle tätä filosofista kirjaa:

http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=0268035040

Miltton Friidman said...

Piste tästä sinulle Rauno!

Erityisesti tämä lämmitti mieltäni:

'Konservatiivinen vallankumous tulee. Oletko valmis?' . Olen valmis. Menen heti ostamaan kaasuaseen ja etälamauttimen siltä varalta, että sattuisin törmäämään liian aggressiiviseen piilorasisti-konservatiiviin tai moralisoivaan nurkkapatriootti-idioottiin.

Rauno Rasanen said...

Miltton, kirjaimellisestiko tuon tekstin tulkitst? No - omapahan on tulkintasi.

Ironmistress said...

Rauno ja Miltton: teidän molempien ideologioille voi todeta että mene, mene, tekel, u-farsin. Kotitehtäväksi jää selvittää, mitä se tarkoittaa.

Pian on meidän vuoromme. Move over, Robespierren ja Leninin jälkeläiset.

Rauno Rasanen said...

Kommentti paavin, Mussolinin, apartheidin, IKL:n, Vihtori Kosolan, suojeluskuntalaisten ja ruåtsalaisen bättre-folk-porvariston jälkeläiselle:

Hoe vain loitsujasi Calamity Jane, mikäli haluat tehdä itsestäsi entistä naurettavamman. Pari asiaa on nyt ratkennut. Se vähä, mitä olen sinua arvostanut, kyseenalaistuu entisestään. Sinun konservatiivinen etno-Jumalasi ei ole minun universaali stoalainen Jumalani.

Ironmistress said...

Kommentti paavin, Mussolinin, apartheidin, IKL:n, Vihtori Kosolan, suojeluskuntalaisten ja ruåtsalaisen bättre-folk-porvariston jälkeläiselle:

No.

Mussolini edusti modernismia. Apartheid edusti sosiaalidarwinismia. IKL ja Vihtori Kosola edustivat chauvinismia. Eli he eivät kuulu ruukinmatruunan viiteryhmiin.

Sensijaan ruukinmatruunan isosetä oli sk-vääpeli ja toiselta puolen sukua ollaan kuuluttu rantaruåtsalaiseen sämre folkiin ties kuinka kauan. Eli heidän jälkeläisensä ruukinmatruuna kyllä on. Onko se rikos?

Hoe vain loitsujasi Calamity Jane, mikäli haluat tehdä itsestäsi entistä naurettavamman.

Katso peiliin. Ja katso, mitä nuorkokoomuslaiset ovat julistaneet. Se nimittäin vetää paljon pahemmin överiksi kuin se, mistä ruukinmatruuna on puhunut. Rukoile, että se konservatiivinen vallankumous tapahtuu ruukinmatruunalaisen ohjelman kautta - eikä nuorkokoomukselaisen.

Se kirjoitus siellä seinällä on kaikkien nähtävissä. Konservativismin nousu on tosiasia. Mutta kuten kaikissa liikkeissä, vaarana on että se vedetään överiksi, ja sitä ruukinmatruuna ei toivo.

Pari asiaa on nyt ratkennut. Se vähä, mitä olen sinua arvostanut, kyseenalaistuu entisestään. Sinun konservatiivinen etno-Jumalasi ei ole minun universaali stoalainen Jumalani.

Ruukinmatruuna on agnostikko.

Rauno Rasanen said...

Piti 'varmuuden vuoksi' hieman liioitella. Toki tiedän, ettet ole pahimman luokan oikeistovouhake, mutta juuri tuo klisheemäinen ‘kohtuullisuus’ tekee sinusta vähintään tekopyhän. Nimittäin - samassa mielessä kuin sosiaalidemokraatit ovat kommunistien mielestä myyneet itsensä pääomalle ja pettäneet työväestön [ainakin alemman keskiluokan palkansaajat ja köyhyysrajalla kituuttavat], niin samaan tapaan et sinäkään voi nimenomaan maltillisena ‘konservatiivi-porvari-duunarina’ välttää ajautumasta myötäilemään nationalistisen äärioikeiston lähes avoimen rasistisia mielipiteitä, vaikka miten kauniisti ja näppärästi argumentoisit toisin. Olethan joka tapauksessa sitoutunut sellaisen sisä- ja ulkopolitiikan ja sellaisten ‘tieteellisten’ tutkimusparadigmojen edistämiseen, jotka ‘selkokielisen’ analyysin ja tulkinnan jälkeen paljastuvat poliittisesti ainakin piilorasistisiksi [konservatiivinen etnopartikularismi ja ÄO-meritokratia]. - - Tämä sama kritiikki pätee tietysti etenkin Valkeaan.