September 30, 2013

Oliko Jeesus epäonnistunut juutalainen uskonpuhdistaja?

Jatkokommentti Valkealle ja Ironmistressille Kostosta päreeseen.
.
1
Valkea, sinä et tietenkään ole täysin väärässä, mutta kristinuskon teologisten tulkintojen selvää vähemmistöä edustava tulkintasi ajautuu väistämättömään ristiriitaan Jeesuksen edustaman ‘vapaamielisyyden’ ja hänen juutalaisessa yhteisössä edustamansa ennenkuulumattoman ‘individualismin’ kanssa. Enkä minä ole tämän mielipiteeni kanssa yksin, sinä tiedät sen. Sinun etnosentristinen Jeesuksesi ei ole minun universaali lempeän ‘kyyninen’ Jeesukseni, joka edustaa ‘luonnollista’ käsitystä laista, ei suinkaan nurkkapatrioottista, puoliparanoidista ja hengellisesti pysähtynyttä pappis-poliisivaltio-traditiota.
. 
Itsetarkoituksellinen/ehdoton/vaihtoehdoton partikularismi, lokalismi ja etnisismi päätyvät aina sulkemaan itsensä muun [alempiarvoisen] maailman ulkopuolelle säilyttääkseen fundamentalistisen mutta samalla hauraan identiteettinsä [koska fundamentalismin ehdottomuus on [tiedostamatonta] hysteeris-paranoidista oman epävarmuuden läsnäoloa]. Kastieroja ei kuitenkaan tehdä vain suhteessa ulkoryhmiin vaan jopa oman ryhmän sisällä. Jeesus ei taatusti ollut tällainen konservatiivi enkä ymmärrä, miten joku voi sellaista väittää muuten kuin omien piilorasististen preferenssiensä läpi. 
. 
Mutta samapa tuo, en ole sidoksissa minkään uskonnollisen ideologian kahleisiin. Olen in ironice nietzscheläisittäin ‘vapaa henki’ ja maailman– vai sanoisinko peräti universumin kansalainen – niin hyvässä kuin pahassa. Minulla ei ole fetissejä, pyhiä lehmiä tai kultaisia vasikoita, edes Jeesuksen hahmossa. Mieletön maailma ja raadollinen ihminen eivät ansaitse tulla palvotuksi millään tavalla.
. 
2
On hyvä, IM, että mainitset Jeesuksen intention itsemurhaan, koska se kuuluu osaksi myös omaa argumenttiani. Mies, joka ajaa itsensä tietoisesti teloitettavaksi vastustaessaan dementtiä juutalaista impivaaralaisuutta, edustaa sokraattisen ajattelun parasta perinnettä. Stoalainen universalismi ja arvokonservatiivista eliittiä [muttei suinkaan kaikkea arvokonservatismiin liittyvää] vastustava ‘individualismi’ ovat deontologisen velvollisuus-liberalismin perusta. Stoalaista velvollisuusetiikka edustanut skeptikko Cicero on minulle filosofisesti arvostettavampi ja poliittisesti kunnioitettavampi hahmo kuin puhdasta oppiaan mustasukkaisesti ja pakkoneuroottisesti varjeleva juutalainen rabbi.
. 
3
Sen verran on lisättävä että voimme tietenkin pitää Jeesusta essealaisten lahkon suorana perillisenä, mikä tekisi hänestä vahvasti juutalaisen mutta samalla itsensä etnisyyden ja itse asiassa koko maailman ulkopuolelle asettavan askeetin. Jeesus ei kuitenkaan ole askeetti eikä hän kerää ympärilleen omaa ‘eliittiä’ ellei sitten köyhiä, oppimattomia ja huoria pidetä uutena eliittinä. He odottavat lopun aikoja, totta kyllä, mutta he elävät yhä tässä maailmassa eivätkä luostarissa tai alistu etnisen eliitin painostukselle. Niin - jos tämä ‘eliitti’ sitten edustaa uutta juutalaisuutta, niin okei, mikäs siinä. Sopii minulle. Kyseessä on uskonnollinen ‘vallankumousliike’, joka on matkalla kohti maailmaloppua ja siten kohti viimeistä tuomiota, jossa ‘oikeauskoiset’ pelastetaan ja vääräuskoiset tuhotaan. Tosiaankin, miten juutalaista!
*

31 comments:

Valkea said...

http://turnabout.ath.cx:8000/node/5

http://turnabout.ath.cx:8000/node/2876

Rauno Rasanen said...

Mitä järkeä on vastustaa inklusivismia varsinkin silloin, kun maapallon biosfääriin kohdistuu kaikkia ihmisiä koskeva yhteinen uhka eli ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos? Kukaan ei voi paeta sitä mihinkään. Ei edes puhdasoppiseen Impivaaraan, jossa edustetaan oikeaa uskoa, joka sulkee vääräoppiset ‘toiseuden’ edustajat ulos piiristään. Vai ollaanko tässä nyt essealaisia, jotka ovat omissa oloissaan etuoikeutetusti matkalla kohti pelastusta? - - Enpä voi muuta kuin toivottaa hyvää matkaa. Te ette halua ratkoa asioita yhdessä, mutta tulette siitä huolimatta tuhoutumaan yhdessä muun ihmiskunnan kanssa. Hmm. Makes no sense to me.
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Essealaiset
http://fi.wikipedia.org/wiki/Inklusivismi

Anonymous said...

Kuten jokainen drinkkilasiaan tuojottanut tietää, lasi ei tulvi yli reunojensa jääpalojen sulaessa. Tämäkö on tosiaan näiden "tutkijoiden" pahimpia uhkakuvia?"

Grönlannin jäätiköiden sulamisen on arvioitu kestävän vähintää tuhat vuotta. Antarktiksen lämpötila viilenee joten sieltäkään ei tule alarmisteille apua. Ainoa jää jonka sulamisella pelotellaan on juuri tuo Jäämeressä kelluva merijää, joka ei nosta merenpintaa.....

Maailman suuret aatteet ovat tähänkin asti tulleet tiensä päähän, koska mistään niistä ei ole ollut auringoksi ihmiskunnalle. Kannattaisiko aatteiden esitaistelijoiden pysyä vain tylyssä totuudessa tai sepittää niin oikeasti totta kuin osaavat? Olisiko se liian tylsää?

Vanha mukava maapallo se vain jatkaa pyörimistään ja huitelee hirmuista haipakkaa rannattomassa avaruudessa ties mihin. Pysytään kyydissä ja totuudessa eli kierretään sitä ainoaa oikeaa aurinkoa. Totuus on siellä jossain....

Anonymous said...

Universumin kansalainen ei monen vanhuksen mielestä ole lainkaan aliarvostava nimitys. Eri asia on, kun kehutaan itseä, joka ei kyseistä arvonimeä ole saavuttanut. Ei vähän yli kuusikymppinen kai vielä Universumin kansalainen olekaan.
Mitä sitten tulee ilmaisuun "tarvitsee yheiskunnan tai/ja ystävien apua", tämä yhteiskunta on muuttunut sellaiseksi, että terveet ja hyvin toimeentulevat ihmiset saavat arvostusta, mutta jotka tarvitsevat apua noteerataan usein toisen luokan kansalaisiksi.
Ei siis tunnu mukavalta julkisesti myöntää kuuluvansa apua tarvitseviin.

Ironmistress said...

Jeesus ei ollut epäonnistunut juutalainen uskonpuhdistaja. Hän oli juutalainen nörtti, ja juutalaisena uskonpuhdistajana vähän turhankin hyvin onnistunut.

Jeesuksen ongelma oli siinä, että hän oli huippuälykäs jannu, jonka ympärillä oli pelkkiä damiaisia. Ainoat, jotka häntä todella ymmärsivät, olivat hänen vihollisensa. Paavali, jos hän olisi tavannut Jeesuksen, olisi ehkä myös ymmärtänyt häntä. Jeesuksen filosofiasta, jonka piti olla revisionistinen tulkinta farisealaisesta doktriinista, tulikin kokonaan uusi uskonto.

Rauno Rasanen said...

'Ainoat, jotka häntä todella ymmärsivät, olivat hänen vihollisensa.'

Mitä he ymmärsivät? Jos lyhyesti tiivistäisit.

Rauno Rasanen said...

Jeesuksen opetukset olivat ajoittain hyvinkin lähellä fariseusten näkemyksiä. Farisealaisuus oli juutalainen versio stoalaisuudesta. Stoalaisuuden silloisessa keskuksessa Tarsossa syntynyt Paavali oli fariseus. Siis:

Ironmistress said...

'Ainoat, jotka häntä todella ymmärsivät, olivat hänen vihollisensa.'

Mitä he ymmärsivät? Jos lyhyesti tiivistäisit.


Jeesus ei ollut opillisissa ristiriidoissa fariseusten kanssa. Jeesuksen teologia on sangen lähellä beit Hilleliä, joka on nykyjudaismin pohja. Hän ei luiskahda beit Shammain puolelle juurikaan. Sensijaan saddukealaisten kanssa hänellä oli oppiriitoja.

Jeesuksen kritiikki fariseuksiin kohdistuu siinä, että he eivät eläneet kuten opettivat. Fariseukset noudattivat ortopraksiaa eli lain kirjaimen mahdollisimman pilkuntarkkaa noudattamista lain hengestä piittaamatta, ja juuri tähän Jeesus kiinnitti huomiota.

Mutta mikään ei ole niin varma tapa saada ketään suuttumaan kuin syyttää ihmistä tekopyhyydestä. Fariseukset ymmärsivät Jeesuksen teologian oikein mainiosti, mutta fariseukset vihasivat Jeesusta juuri tämän tekopyhyyden paljastamisen vuoksi. Totuudenpuhuja ei saa yösijaa, eikä Jeesus ollut poikkeus.

Martti Luther paljasti katolisessa kirkossa täsmälleen saman tekopyhyyden, ja hän on tiettävästi kirkonkirouksessa ja katolisen kirkon vihanpidossa yhä edelleenkin. Ei Lutherkaan halunnut perustaa uutta uskontoa tai lahkoa - vain uudistaa vanhan. Mutta toisin kävi. Ei luterilaisilla ja katolisilla ole juurikaan opillisia erimielisyyksiä - kalvinisteilla kylläkin. Ongelma on juuri tuo ortopraksian kysymys.

Jeesus tajusi olevansa vaarallisempi kuolleena kuin elävänä. Hän tiesi tulevansa oman teologiansa marttyyriksi, ja hän varmasti uskoi omaan messiaanisuuteensa kybällä. Ja näin todella kävikin: hän on onnistunut kompromettoimaan sekä judaismin että farisealaisuuden koko muun maailman silmissä todella pahasti.

Ironmistress said...

Todettakoon vielä, että sana "apikouros" tarkoittaa hepreassa ateistia. Se on siis väännös epikurolaisuudesta.

Mutta toisaalta niin tarkoittaa myös "amalekim". Hmm...

Rauno Rasanen said...

'Jeesuksen kritiikki fariseuksiin kohdistuu siinä, että he eivät eläneet kuten opettivat.'

Tässäkin voidaan nähdä kytkös antiikin kyyniseen koulunkuntaan, jolle maalliset arvot olivat tekopyhyyden ja 'epäluonnollisuuden' merkkejä. Ihmisen tuli kyynikkojen mukaan elää 'luonnollisesti' ja/eli ‘perimmäistä hyvettä [mitä tällä sitten lopulta tarkoitettiinkaan] silmällä pitäen, sitä etsien ja ilmentäen. Tämä lähtökohta ilmeni myös Jeesuksen elämässä rikkauden ja yhteiskunnallisiin statusarvoasemiin sisältyvän sosiaalisen ja hengellisen legitimiteetin vahvana kritiikkinä - olkoonkin että keisarille piti antaa, mikä keisarille kuuluu, mutta Jeesus olikin [yllättävää tai ei] joissain asioissa myös realistinen ‘opportunisti’, mikä piirre ei reaalipoliittista saddukeus-eliittiä kuitenkaan vakuuttanut.

Epikurolaisuus [kohtuullisen ja maltillisen mielihyvän tavoitteluna sekä ‘huomaamatta elämisenä’] on saanut nimenomaan kristinuskon hegemonian vaikutuksesta liian negatiivisen maineen. Me jokainen olemme enemmän tai vähemmän epikurolaisia, ei siitä mihinkään pääse, joskin on väistämätön tosiasia, että epikurolaisuus johdonmukaisesti toteutettuna maailmankatsomuksena edustaa periaatteessa aina egoistis-elitististä hedonismia. Epikuros [eikä hänen epigoninsa Lucretius] ei kuitenkaan kieltänyt jumalien olemassaoloa, vaikka hän selittikin maailman koostuvan atomeista ja muutoksen johtuvan jonkinlaisista atomien kaoottisista pyörteistä.

Valkea said...

Rauno,

olet lähes kaikilta osin väärässä, ja kirjoituksesi heijastaa pakonomaista epävarmuuttasi. Mielesi ulkopuolella olevat ihmiset, palat, eivät ole mielesi mukaisessa järjestyksessä, eivät noudata sinun ideologiaasi ja toiveitasi, joten sinun on vääristeltävä, ja kirjoitettava, kirjoitettava ja kirjoitettava.

Ja kaikki turhaan, ajattelen kuten ennenkin. Mielesi on siis edelleenkin kiusallisesti sekaisin ja epäjärjestyksessä.

Raamatusta ei ole mitään vähemmistön tai enemmistön tulkintaa, on vain raamatun sana, ja sitä joko noudatetaan tai ei noudateta.

Raamatun sanoma on se mitä raamatussa sanotaan, eikä esim. valtionkirkon ei-kristillinen liberaali tulkinta sitä muuksi muuta. Kristinusko ei ole demokraattinen huutoäänestys, jossa enemmistön ääni ratkaisee. Useimmiten valikoitu vähemmistö on oikeassa ja voittaa. Useimmiten maailma vihaa Jeesuksen valittuja (Johannes 15:18-19).

Jeesuksen sanoma ei ole tarkoitettu köyhille, oppimattomille ja huorille, vaan kaikille (Johannes 1:12), myös rikkaille (Markus 10:25-27). Jeesuksen seuraajista enemmistö oli tavallisia juutalaisia, jotka siihen aikaan olivat jo lähes kaikki lukutaitoisia (Harviainen & Illman 1998).

Jeesus oli uskonnollisesti konservatiivi (5:17-20). Fariseukset ja saddukeukset olivat harhautuneet laista mm. ulkokultaisiin tapoihin, ja lain päälle lisättyihin ja lakiin kuulumattomiin perinnäistapoihin.

Jeesuksella oli selvä hierarkia 'organisaatiossaan'. Jeesus ylimpänä, sitten 12 opetuslasta, sitten 72 opetuslasta ja sitten Jeesuksen muut seuraajat (Luukas 9-10). Jos sellaista ilmausta halutaan käyttää, Jeesus ja opetuslapset olivat Jeesuksen 'organisaation' eliitti.

Rauno Rasanen said...

Hehheh. En tiennyt, Valkea, että olet todellakin noin epätoivoinen. Ad hominemisi kolisevat takaisin omaan päähäsi. Minä olen varma omasta linjastani, vaikken tyrkytäkään sitä pakkopullana muille. Ylipäätään minulle riittää, että olen tasapainossa omien ajatusteni kanssa. Sinä et ole, koska sinun täytyy ‘valittujen/valittujesi’ kanssa paeta tätä maailmaa ‘essealaiseen’ Impivaaraasi.

Jeesuskin saattoi toki olla radikaali essealainen maailmalopun odottaja, mutta ei taatusti mikään juutalainen ‘traditio-konservatiivi’. Sinä sen sijaan olet näköjään pesukestävä fundamentalisti. - Vai että valitut. Kaikki itsensä jonkinlaiseen systemaattiseen ‘aatteellis-biologiseen’ ylemmyyteen korottaneet ihmiset [ei pidä sekoittaa individualistiseen arroganssiin, jota minä edustan] ovat aina pitäneet itseään valittuina.

Mutta eikö myös Jeesus kyseisellä logiikalla päätellen ja omienkin sanojensa mukaan ollut tällainen ‘valittu’ – ja vielä oikein Jumalan valittu? Pitää paikkansa. Kylläpä oli kaverilla otsaa ja hybristä. Edes minun arroganssillani, joka ei ole vähäistä, ei mentäisi pokkana väittämään moista.

Sitä paitsi ihminen, joka alkaa keskellä antiikin juutalaista kulttuuria nimittää itseään julkisesti juutalaisten kuninkaaksi ja Jumalan pojaksi, on joko tietoisen harkitusti äärimmäinen individualisti-provokaattori tai jonkin asteen itsetuhoinen rajatilapersoonallisuus – tai sitten molempia. Tämä ei kuitenkaan merkitse, ettenkö pitäisi Uudessa testamentissa kuvattua Jeesusta [kuka hän sitten lieneekään todellisuudessa ollut] uskonnollisena nerona.

Sen verran kuitenkin varmennan yhteenvedoksi, että jos esittämäsi esimerkit ovat ainoita oikeita tulkintoja Jeesuksen opetuksista ja toiminnasta, en halua olla missään tekemisissä ainakaan hänen seuraajiensa kanssa – piilorasististen valittujen kanssa.

Anonymous said...

Kyllä me suomalaiset vielä saatamme saada Impivaaran takaisin. Suomen talous kurjistuu, euroliitto rapautuu ja ehkä hajoaa. En ole ihan varma, hajoaako euro tai EU kokonaan, mutta työttömyys, köyhyys ja kurjuus ainakin leviävät kuin ennen hyppykuppa siellä jossakin.

Tästä me nousemme, omin voimin, ainakin ensin isolle kivelle ärjyjä eurosonneja ja pahoja pankkiirihärkiä karkuun. Impivaara, täältä me tullaan!


Sanokoon Universumin kansalainen mitä tahansa...

Valkea said...
This comment has been removed by the author.
Valkea said...

Rauno: "Olen ... maailman– vai sanoisinko peräti universumin kansalainen."

- Sinä olet, omiin sanoihisi perustuen, kotiin juuttunut sydänvaivainen sairaseläkkeellä oleva sosialisti. Sinulla on narsistisia fantasioita olemattomista maailman- tai universumin kansalaisuuksista, joiden tarkoituksena on toimia vastapainona pysähtyneelle, impiasunnolliselle ja erittäin lokaalille todellisuudellesi.

En halua syyttää sinua tästä asiaintilasta, koska voihan olla, että fantasiasi ja sanallinen performatiivisuutesi ovat ainoita jäljellä olevia vapauksiasi. Kiinnitän kuitenkin huomiota siihen, että kun todellisuus ei kommunikoi riittävästi fantasioidesi kanssa, fantasioihisi tulee muiden ihmisten kanssa kommunikoidessa tyrannisoivia ja vastenmielisiä sävyjä ja odotuksia.

Rauno Rasanen said...

Valkea, epätoivosi näköjään lisääntyy kommentti kommentilta. Mielenkiintoista seurata, miten pitkälle pystyt jatkamaan itsesi häpäisyä.

Koska et pysty argumentaation tasolla minua kompromettoimaan, turvaudut itse asian kannalta täysin epärelevantteihin ad hominem-kehitelmiin ja naurettaviin psykiatrisiin loitsuihin, joita en kuitenkaan ryhdy tässä korjailemaan, koska tiedän, ettei paranoidisesta luonnehäiriöstä kärsivälle voi takoa tervettä järkeä päähän. Jos paranoidikolta ‘riistetään’ hänen harhainen uskomusjärjestelmänsä, hän joko luhistuu täysin tai mitä todennäköisimmin kehittelee ainakin omasta mielestään entistä vedenpitävämpiä selityksiä uskomuksilleen ‘toiseuden’ fataalista uhkasta.

Sitä paitsi siteeraat minua joko tahallisesti väärin tai et vain yksinkertaisesti ymmärrä itse/ironiaa jo senkään vuoksi, koska et huomioi siteeratun lauseen alussa olevaa ‘in ironice’-heittoa, joka on lisätty sinne nimenomaan tosikkomaisia tulkitsijoita varten.

Valkea said...

Rauno, universumin kansalainen on ironiaa, mutta olet toisissa yhteyksissä sanonut ilman ironiaa olevasi maailmankansalainen. Maailmankansalainen on samanlaista fantasiaa kuin universuminkansalainen. Lähimpänä maailmankansalaista ovat suurkapitalistit, jotka matkustelevat jatkuvasti yksityisillä suihkulentokoneilla ympäri maailmaa, ja heidänkin maailmankansalaisuutensa ovat rajoitettuja ja teennäisiä. Maailmankansalaisuuden laajentaminen ei hyödytä tavallisia sosialisteja, vaan suurkapitalisteja ja johtavia byrokraatteja.

Minun näkemykseni perustuvat siihen, että välitän suomalaisista ja suomalaisten tulevaisuudesta. Esim. välitän suomalaisista työntekijöistä (artikkelissa kuvattu koskee myös Suomen maahanmuuttoa):

http://mangans.blogspot.fi/2013/09/corporations-demand-cheap-labor-to.html

Välitän suomalaisten turvallisuudesta. Maahanmuuton myötä rikollisuus lisääntyy. Tässä on viimeaikainen Facebookista poimittu tapahtumasarja:

"27.9.2013: Afrikkalaista menoa Helsingin Alppipuistossa

Facebookissa oli ollut jonkinlainen tieto paikalla olevasta tilaisuudesta, jossa olisi DJ soittamassa musiikkia. Saadun tiedon mukaan varsinainen tilaisuus olisi peruuntunut, mutta paikalle oli kerääntynyt kuitenkin satoja nuoria.

Hätäkeskukseen alkoi tulla klo 23 jälkeen useita ilmoituksia, että Alppipuistossa olisi tapahtunut ryöstöjä. Ensimmäinen uhri tuli kertomaan hänen tapauksestaan poliisipartiolle Alppipuiston reunalle. Tämän jälkeen hätäkeskus sai useita muitakin ilmoituksia samantapaisista ryöstöistä Alppipuistossa. Myös paikalla olleet muut poliisipartiot kertoivat, että heille oli tullut useita ilmoituksia vastaavista tapahtumista. Kaikki uhrit kertoivat, että tekijöinä olisi ollut 6-8 neekeriä.

Poliisipartion ottaessa tietoja ilmoittautuneilta uhreilta, tuli paikalle jälleen uusia uhreja kertomaan, että heidät oli hetki sitten ryöstetty, ja että tekijät olisivat Alppipuistossa kalliolle vievien portaiden luona. Poliisipartio tavoitti sieltä kolme epäiltyä. Heidät osoittaneet uhrit kertoivat varmuudella tunnistavansa nämä neekerit tekijöiksi. Eräs uhri kertoi, että hänet oli pysäytetty portailla ja että häntä oli lyöty nyrkillä vasempaan poskeen. Tämän jälkeen häneltä oli viety puhelin, toinen kenkä sekä 30 euroa käteistä rahaa.

Toiselle poliisipartiolle tuli jälleen uusi uhri kertomaan, että hänet oli juuri äsken ryöstetty useiden neekereiden toimesta. Uhrin mukaan hänet oli pysäytetty puistossa ja otettu puhelin väkisin kädestä. Uhri sanoi antavansa neekereille rahaa, jos he antavat puhelimen takaisin. Hänet oli kuitenkin kaadettu maahan kurkusta kiinni pitämällä. Maassa maatessaan oli yksi tai kaksi neekeriä potkinut häntä kylkeen ja vasempaan käteen. Neekerit veivät häneltä repun, jossa oli sisällä mm. puhelin, mopokortti ja 15 euroa käteistä rahaa.

Poliisille ilmoittautui myös vielä uusi uhri, joka kertoi kävelleensä pitkin Alppipuiston portaita, jolloin neekeriporukka oli tullut kysymään häneltä kellonaikaa. Uhri oli katsonut puhelimestaan kelloa, jolloin yksi neekeri oli kuristanut häntä kaulasta ja vaatinut häneltä puhelinta itselleen. Samalla hetkellä toinen neekeri olisi uhannut häntä puukolla. Paikalle oli tuolloin tullut joku tekijöiden tuttu, joka oli vaatinut tekijöitä päästämään uhrin menemään ja näin olikin tapahtunut.

Yhdeltä tekijöiksi epäillyistä löytyi puhelin, joka osoittautui jälleen uudelta uhrilta ryöstetyksi. Lisäksi uhrin kaveria oli pahoinpidelty tapauksen yhteydessä.

Jatkuu ...

Valkea said...
This comment has been removed by the author.
Valkea said...
This comment has been removed by the author.
Valkea said...
This comment has been removed by the author.
Valkea said...

Osa 2.

... Kolme tekijää otettiin kiinni ja toimitettiin poliisin tiloihin. Kaksi heistä on 18-vuotiaita ja yksi on 17-vuotias. Useita tekijöitä sekä ryöstettyä omaisuutta on yhä kateissa. Tapahtumista jotain tietäviä pyydetään ottamaan yhteys poliisiin numeroon 071-8775479.

Asiaa tutkitaan toistaiseksi neljänä ryöstönä ja yhtenä ryöstön yrityksenä. On epäiltävissä, että vielä uusia uhreja ja rikoksia ilmaantuu. Tilanne oli tapahtumahetkellä hyvin sekava, koska paikalla oli niin paljon ihmisiä, poliiseja oli rajallinen määrä ja yksittäisiä tekoja oli niin paljon."

Välitän korkeista suomalaisista standardeista mm. sairaanhoidossa, työpaikoilla, kouluissa ja asuinalueiden viihtyisyydessä, jotka rapautuvat maahanmuuton myötä.

Välitän maahanmuutosta suomalaisille aiheutuvista korkeista suorista ja välillisistä kuluista.

Jne.

Maahanmuuton suomalaisille ja muille eurooppalaisille aiheuttamat ongelmat ja haitat ovat objektiivisia ja dokumentoituja faktoja. Voit tietysti vähätellä ja mitätöidä niitä, ja väittää että ne johtuvat "paranoidisuudesta", mutta se vastaa sitä, että sinun sydänsairauttasi vähätellään ja mitätöidään, ja sanotaan, että sille ei tarvitse tehdä mitään, että sitä ei pitäisi hoitaa ja että sydänvaivat ovat vain luulosairauttasi.

Olet aina ollut käytännön politiikaltasi suurkapitalistien auttaja ja implisiittisesti suomalaisten vastainen.

Jos "paranoidisuutta" halutaan käyttää maahanmuuton kritiikin ja vastustamisen selittämiseen, yli puolet suomalaisista joudutaan leimaamaan "paranoideiksi". Sellainen ei ole psykologiaa.

Anonymous said...

mummielesta yhteiskunnnasta pias tulla uus uskonto, jota vastaan sitten olis tarve rapeltaa?

Rauno Rasanen said...

'mutta se vastaa sitä, että sinun sydänsairauttasi vähätellään ja mitätöidään, ja sanotaan, että sille ei tarvitse tehdä mitään, että sitä ei pitäisi hoitaa ja että sydänvaivat ovat vain luulosairauttasi.'

Mistäs päättelet, että näin on muka tapahtunut?

Valkea said...

Rauno,

se vastaa sitä hypoteettista tilannetta, että ... Konteksti vihjaa miten se lause tulkitaan.

Rauno Rasanen said...

Hmm. Vai niin. Olipa erittäin hämärästi ja oudosti vihjattu....

Rauno Rasanen said...

On mielestäni kategorisesti eri asia [tai ainakin tässä on selvä asenteellinen aste-ero] vastustaa maahanmuuttoa systemaattisesti, koska se on muka vakava uhka suomalais-kansalliselle identiteetille ja suomalaisten geenipoolille kuin suhtautua kriittisesti positiivisen syrjinnän mahdollisena psykologisena seurausilmiönä syntyneeseen maahanmuuttajien tekemien rikosten ei ainoastaan vähättelyyn vaan niiden katsomiseen ajoittain jopa läpi sormien johtuen puna-viher-liberaaliemme fanaattisesta rasismin vastaisesta kampanjoinnista, joka kyllä minunkin mielestäni saa ajoittain hysteeris-ideologisia ja/eli lähes käänteiseen rasismiin vivahtavia piirteitä. Sanoudun tässä asiassa irti niin perussuomalaisten ‘rasistisiivestä’ kuin punavihreitten anarkistis-idealistisesta liberalismi-hörhöilystä. - - Lainhan pitää olla kaikille sama eivätkä tuomiot saa vaihdella – vai miten on, Valkea?

Minulle on joka tapauksessa täysin käsittämätöntä kategorisoida/arvottaa ihmisiä uskonnon, rodun, kansallisuuden, yhteiskunnallisen statuksen tai jopa tulotason perusteella luokkiin, kasteihin tai muihin vähintäänkin piilorasistisiin lokeroihin. Koen tällaisen priorisoinnin äärimmäisen vastenmieliseksi ja haistan sen [olematta kuitenkaan ‘hajuharhainen’ liberaali-hörhö] mielestäni ‘kilometrien päähän’, siinä missä Nietzschellä [jonka radikaalia sankarillista konservatismia [jota tahtomattaan edustaa Ironmistress) vastustan (tosin määrätyin myönnytyksin)] oli erittäin tarkka vainu psykologisen ja aatteellisen kaunaisuuden [ressentimentin] suhteen [esim. rakastamansa/vihaamansa Wagnerin tapauksessa].

Mitä tulee väitteeseesi meikäläisestä suurkapitalismin auttajana, palaan siihen myöhemmin. Kyseisessä [monesti aiemminkin esittämässäsi] argumentissa on nimittäin tietty perusteltu logiikka, joka muistuttaa radikaalin vasemmiston esittämää vasemmistoliberalismi-kritiikkiä.

Valkea said...

Vastaa sitä tilannetta ... ei tarkoita että tilanne on välttämättä tapahtunut. Se voi tarkoittaa potentiaalista tilannetta.

Valkea said...

En hyödy tämän tyyppisestä keskustelusta mitään, joten lopetan blogisi lukemisen ja täällä keskustelun tähän.

Valkea said...

Lähtiäissanat.

Rauno: "... täysin käsittämätöntä ... äärimmäisen vastenmieliseksi ja haistan sen ... kilometrien päähän ..."

Seuraavan pyrin sanomaan mahdollisimman objektiivisesti ja ilman tunteita.

Edellä mainitut lainaukset ovat tyypillisiä musta-valkoisen ajattelun merkkejä. Se perustuu ahdistukseen, ärtyneisyyteen, inhoon, kaunaisuuteen, kiusaantuneisuuteen ja pelkoon tai muihin negatiivisiin tunteisiin. Musta-valkoiseen ajatteluun liittyy pieniin yksityiskohtiin menevät jaottelut ja niistä kumpuavat runsaat, mutta hedelmättömät ja hyödyttömät väittelyt. Musta-valkoisesta ajattelusta puuttuu elämälle tyypillinen koko harmaan sävyjen kirjo, ja elämän, elämänmuotojen ja ajattelutapojen monimuotoisuuden hyväksyminen. Musta-valkoinen ajattelija ei pääse sopuun kenenkään kanssa, ellei keskustelija ole täysin samanmielinen ja silloinkin vain vähäksi aikaa, puhumattakaan sovusta erimielisten kesken. Musta-valkoinen ajattelija on luonteeltaan sellainen, että hän päätyy usein erakoksi ja/tai ihmisvihaajaksi, koska hän ei ole sovitettavissa yhteen kenenkään kanssa, sovitettavissa sosiaaliseen elämään. Riitelyt ja kaunaisuus sävyttävät sosiaalista kanssakäymistä. Musta-valkoiseen ajatteluun liittyy implisiittisesti tai eksplisiittisesti totalitaarinen ja/tai fasistinen sävy ja perusolettamus (valtion sisällä kaikki ja valtion ulkopuolella ei mitään/ minun puolellani tai minua vastaan). Musta-valkoisen ajattelutavan voi sovittaa näennäisesti paradoksaaliseen jaottelemattomuuteen, jolloin jaottelemattomuudesta tulee musta-valkoisen ajattelijan mielessä totalitaarinen, ehdoton ja absoluuttinen, fasistinen periaate.

Valkea said...

PS. En tule koskaan muuttamaan mielipiteitäni, enkä pyri sovittelemaan niitä yhteen sinun mielipiteidesi kanssa. Mitä suurempi ja sovittamattomampi kontrasti ja ero meidän välillämme on, sitä parempi.

nguyenhuong said...

Thanks for sharing, nice post!

Võng ru tự động cho bé hay vong dua em be hay võng đưa em bé giúp bé ngủ ngon mà võng đưa tự động không tốn sức ru võng của bố mẹ. Võng tự động hay may dua vong chắc chắn, gọn gàng, dễ tháo xếp, dễ di chuyển và may dua vong ts dễ dàng bảo quản. Lợi ích mà vong tu dong vô cùng thiết thực.
Chia sẻ mẹo giúp trẻ uống thuốc dễ dàng hay mẹo chữa mất ngủ bằng gừng đơn giản, bí quyết làm trắng da bằng cà phê và dầu dừa hiệu quả, những cách giúp trẻ không đái dầm ban đêm hiệu quả hay giảm cân nhanh bằng gạo lứt hiệu quả hay mẹo giúp tăng cường trí nhớ hiệu quả, kinh nghiệm trị tiêu chảy cho bé bằng cà rốt hiệu quả, những thực phẩm giúp cải thiện trí nhớ hiệu quả, bí quyết trị sẹo thâm bằng rau má, mẹo hay giúp trẻ thích ăn rau hay cách giúp trẻ hạ sốt nhanh hiệu quả, bệnh viêm khớp không nên ăn gì, một số mẹo giúp giảm độ cận thị cho bạn, bí quyết chống nắng với cà chua cực hiệu quả, cách giúp bé ngủ ngon giấcthực phẩm giúp bé ngủ ngon mẹ nên biết, chia sẻ cách làm trắng da toàn thân bằng thực phẩm, những món ăn chữa bệnh mất ngủ giúp ngủ ngon, mách mẹ mẹo giúp bé không sốt khi mọc răng hiệu quả
Những thực phẩm tốt cho tại http://thucphamtotcho.blogspot.com/
Những thực phẩm tốt cho da tại http://thucphamtotchoda.blogspot.com/
Chăm sóc da mặt ở http://chamsocdamato.blogspot.com/
Cách chăm sóc da mặt bằng http://cachchamsocdamatbang.blogspot.com/