April 11, 2013

Olipa kerran pedagoginen auktoriteetti 2

Vasarahammer said...
’Itseäni ihmetyttää, miksi opettaja erotettiin ja miksi häntä ei otettu takaisin, kun erottaminen havaittiin virheelliseksi.
Selityksiä on kaksi:
- viranomaiset eivät Suomessa yleensä myönnä tehneensä virheitä vaan pyrkivät peittelemään niitä.
- häirikkölapsen vanhemmilla on jonkinlaista arvovaltaa.
Tässä vaiheessa on mahdotonta varmasti päätellä, kummasta on kyse vai onko molemmista.
Jos nettihuhut pitävät paikkansa ja äiti on järjestössä toimiva ihmisoikeusaktiivi, silloin äidillä on kyky järjestää ikävyyksiä viranomaisille. Opettajan erottaminen on tällöin byrokraateille se pienimmän riesan tie.
Tästä syystä valtakunnansyyttäjä otti jutun itselleen, jotta varmistetaan, että viranomaiset ovat tutkineet asian tarkoin. On mahdollista, että erotettu opettaja saa erittäin lievän rangaistuksen, jotta voidaan todeta, että erottaminen oli asianmukainen toimenpide eikä rehtori ole tehnyt virhettä erottaessaan opettajan.
Jos nettihuhut pitävät paikkansa ja oppilas on syntyisin monikulttuurisesta parisuhteesta, se tekee tapauksesta entistä sensitiivisemmän.
Asian ympärillä on ollut paljon julkisuutta ja ihmisten sympatiat ovat niin selkeästi erotetun opettajan puolella, että viranomaiset eivät parhaimmassakaan tapauksessa selviä ilman tahraa kilpeensä’
*
Vasarahammerin Ironmistressin päreessä ‘Alppilan koulusokora’ esittämä tilannearvio vaikuttaa erittäin todennäköiseltä. Kukkahattutätien kulttuurissakin pelataan valtapeliä, joka on vähintään yhtä likaista kuin öykkärisetien mafiamaailmassa. Naiset vain ovat nykyään oikeudellisesti paremmassa asemassa kuin miehet, mitä kiristämisen tulee. On paradoksaalista, että tasa-arvoisen liberaalissa keskustelun ja tunnustamisen kukkahattukulttuurissa ihmisten välisten ongelmien ratkomiseen tarvitaan entistä enemmän lakimiehiä ja ylipäätään juridista päätöskoneistoa. Patriarkaattisessa yhteisössä miehet sentään edes yrittivät säilyttää päättävän auktoriteettinsa perheen ja yhteisön asioissa, mutta meidän liberaali feminiininen modernisaatiomme on korottanut miehen tilalle anonyymin [ehkä peräti androgyynin] Suuren Juristin, jonka päätökset eivät kuitenkaan siirry sellaisenaan käytäntöön, koska oikeuslaitokselta puuttuu uskonnollinen legitiimiys eli sellainen vallankäytön pätevyys ja oikeutus, jonka yhteisön jäsenet ovat sisäistäneet elämäänsä ja toimintaansa kuin hyveen ja omantunnon äänen.
.
Pelkän muodollisen lain varassa toimiminen itse asiassa hajottaa yhteisön koheesiota viedessään etenkin miehiltä mahdollisuuden toteuttaa omaa 'luontaista' maskuliinista auktoriteettiaan. Jos miehen sanaan ei uskota ja jos miestä pidetään pelkkänä kukkahattutäti-kulttuurin marionettina, joka ei voi etukäteen harkitusti arvioida, ovatko hänen toimensa ja päätöksensä hyväksyttyjä saati oikeutettuja, seurauksena on juuri tällainen sekasotku, jossa joku kaikki-oikeudet-saanut-ressentimenttinen-feminiini pääsee kiristämään koko systeemiä jopa siihen pisteeseen asti, että asioiden luontevat ratkaisut epäonnistuvat viimeistään silloin, kun päätöksentekijältä ja toimijalta viedään mahdollisuus työnsä asialliseen harjoittamiseen poistamalla häneltä viimeisetkin ammatti-identiteetin uskottavuuden kannalta välttämättömät auktoriteetti-oikeudet. Alppilan koulun tapaus olkoon malliesimerkki tällaisesta kaksoissidoksesta, johon ajaudutaan aina, kun päätöksille ja keskustelulle ei kyetä, osata eikä edes haluta panna pistettä välittömässä tilanteessa vaan siirretään vastuuta koko ajan itseltä pois muiden kontolle ja viime kädessä Suuren Juristin anonyymiin hallintaan, johon kukaan ei kuitenkaan sisimmässään usko, koska Suurella Juristilla ei ole jumalallista legitiimiyttä.
.
Modernin projekti lässähtää eettisesti kuin pannukakku tällaisiin riitoihin, jotka liberaaleissa kulttuureissa lisääntyvät loputtomiin. Asia on juuri niin kuin Nietzsche arvio. Jos jokaisella ihmisellä on [kuten liberaalissa demokratiassa pitäisi olla] mahdollisuus jatkuvasti vaatia kaikkia mahdollisia [ja mahdottomia] oikeuksiaan, ajaudutaan oikeuden käsitteen rationaalisten perusteiden uskottavuuden romahtamiseen. Oikeusvaatimukset voivat toki yhä silloinkin olla tehokkaita, mutta niiden käytännöllinen legitiimiys heikentyy [jo sen vuoksi, ettei niitä kyetä turvaamaan] aina sitä mukaa, kun niitä myönnetään eli lisätään. Oikeudet eivät yhteisön integraation kannalta ole mikään ehtymätön luonnonvara, sillä niiden ‘tuhlauksen’ vuoksi liberaali-demokratiasta ajan mittaan kehkeytyy niin pahasti ristiriitaisten oikeuksien sekoittama ‘libertaria’, että mikä tahansa oikeuksiaan ajava väestönosa tai jopa yksilö voi saada aikaiseksi Alppilan koulun tapauksen kaltaisia oikeusprosesseja, jotka paljastavat, miten heikoissa kantimissa liberaalin demokratia sisäinen koherenssi, integraatio ja koheesio todella on.
.
Joku voisi tietenkin nyt sanoa sovinistis-fasistis-tyyppistä kritiikkiäni vastaan, että emme me ymmärrä täysin [osittain kyllä] vielä sitäkään, miksi mehiläinen osaa lentää ja mikä saa sen kymmenien tuhansien muiden mehiläisten kanssa ylläpitämään äärimmäisen monimutkaiselta vaikuttavaa mehiläisyhteisöä. Mutta niinpä se vain lentää ja niinpä vain mehiläisyhteisö pysyy kasassa. Tähän voi vain todeta, että se, mikä on mehiläiselle ja Jumalalle mahdollista, ei onnistu ihmiseltä, joka ei toimi enää tiedostamattoman vaiston varassa, mutta joka silti [tai juuri sen vuoksi] yhä edelleen on erittäin epätäydellinen olio, jonka toimintaa ohjaa ja säätelee parhaiten [mikä ei ole sama asia kuin tasa-arvoisimmin, joka on käsitteellinen abstraktio] intuitiivisesti luontainen [= reflektoitu eli tietoisesti harkittu] taipumus ratkaista ongelmat oman henkilökohtaisen auktoriteetin antamalla päätösvalmiudella. Mikäli ihmisellä ei tällaista auktoriteettia ole tai se häneltä jopa laillisesti evätään, elämme yhteisössä, joka toimii anonyymin auktoriteetin [Suuri Juristi] varassa, ja joka tällä tavoin suorastaan lietsoo ihmisten houkutusta asettua lain suoman turvaetäisyyden kautta toisiaan vastaan mitä kaunaisimmista ja halveksittavimmista syistä.
*
Kun sanon, etten pidä juristeista, sanon itse asiassa, etten pidä liberaalista kapitalismista, jossa ihmiset pelaavat toisiaan vastaan eräänlaista uhkapeliä suurella rahalla lobattujen juristien toimiessa pelicasinon vetäjinä. Pitää myös [ja tämä on tärkeää] huomauttaa, että demokraattisen oikeusliberalismin mahdollistama ja vahvistama kaunaisuusreaktio ilmenee Suomessa sekä dogmaattis-konservatiivisten perussuomalaisten että dogmaattis-idealististen punaviher-liberaalien näennäisesti vastakkaisena mielipide-erona suhteessa yhteisöllisiin arvoihin ja normeihin. Tässä tilanteessa on hankala erottaa syytä ja seurausta toisistaan, koska urbaani punaviher-narsismi on äärimmillään aivan yhtä autoritaarista kuin persukonservatiivien karvahattu-nationalismi. Joka tapauksessa tämä hajaannus näyttää olevan reaktiota liberaalin yhteiskunnan kriisiin koskien sisäryhmän ja ulkoryhmän muodostumista ja niiden välistä suhdetta. Punaviher-liberaaleilla tuo hajaannus ilmentää heidän [väistämätöntä] sisäistä ristiriitaisuuttaan paitsi liberaalien arvojen [pluralismi, monikulttuurisuus, universalismi] ja humanitaaristen motiivien [hyväntahtoisuus, altruismi-egoismi-, pyyteellisyys-pyyteettömyys-dilemma] välillä myös näiden molempien lähtökohtien itsensä semanttista ja psykologista epäkoherenssia. Persukonservatiiveilla sen sijaan on kyse radikaalista vetäytymisestä sisäryhmäajatteluun, jossa on mahdollista löytää yksimielisyys ja yhdenmukaisuus tietyistä perusarvoista ja normeista, jotka kuitenkin/tietenkin samalla torjuvat ja sulkevat sisäryhmän ulkopuolelle ne, jotka arvojensa pluralismilla väistämättä pyrkivät hajottamaan ja kyseenalaistamaan tätä konservatiivisen sisäryhmämoraalin laajempaa toimivuutta ja uskottavuutta.
*
http://www.f1-forum.fi/vb/showthread.php?p=2120888
http://www.kaleva.fi/jari/2013-04-09#a

No comments: