March 17, 2013

Kemppinen ja modus operandi

'The historical origin of coin flipping is the interpretation of a chance outcome as the expression of divine will.' 
Anonymous/Telemakhos said:
 
...sanoisin, että K:n blogissaan esittämä oli jälleen kerran enemmän ajatuskokeilu kuin valmis mielipide tai pohdittu kanta. Kanta muodostetaan vasta kun eri näkökohdat on lausuttu ääneen. Sitten harkitaan, sanotaanko omaa mielipidettä ollenkaan. Yleensä ei.' 
.
1
Telemakhos sanoi edellisen päreeni kommentissaan asian niin kuin se Kemppisen kohdalla on. 
 .
Kemppisen tapa kirjoittaa samassa tekstissä toisistaan ainakin näennäisesti täysin riippumattomista asioista on poukkoileva ja muodoton. Häneltä puuttuu pitkäjänteinen ja ikään kuin yhteen ylivertaiseen argumenttiin tukeutuva suuri tyyli, jonka mestari [teologiassa ja kristinuskon kulttuurihistoriassa] on nykyään David Bentley Hart [Ateismin harhat]. Kemppinen keittää usein jos ei nyt sentään sekavan niin ainakin eräänlaista loputtoman tuote-esittelyn kaltaista trivia-soppaa, mutta se nyt vain on hänen tyylinsä ja tapansa ajatella ja ilmaista itseään: hypellä sinne tänne vailla päätä ja häntää – ainakin näennäisesti. 
.
Kärjistetysti sanottuna: koska Kemppisen suuri pää ylipursuaa [sinne tungetaan (‘mystinen’ passiivi) jatkuvasti lisää] mihinkään suureen perusargumenttiin [ideologia, uskonto, teoreettinen paradigma eli ymmärrysulottuvuus tai –struktuuri] koodaamatonta [tämä on tietysti liioittelua, ks. seuraava kappale] kognitiivista triviaa, ei ‘lopullisten’ johtopäätösten tekoa voi muodollisestikaan sisällyttää vielä tähän input-output-prosessiin, joka vasta muodollisesti ja komparatiivisesti rasteroi omaksutun informaation.
.
Saatamme tietysti sitkeästi pohdittuamme löytää Kemppisen kirjoituksista sisäistä koherenssia, vaikka se taitaa olla joskus vielä vaikeampaa kuin Nietzschen kohdalla. Mutta jospa – ei pelkästään hyväntahtoisesti vaan oletettuun ‘havaintoymmärrykseeni’ [rohkea oletus] nojautuen - väittäisin, että Kemppisen ilmaisussa poukkoileva ‘tyyli ja tapa’ onkin itse asiassa hänen ‘modus operandinsa’ – enemmän tai vähemmän harkittu mutta silti vallitseva toimintatapa. Olkoon näin. 
.
Kemppisellä on a] historioitsijan ‘havaintoelimet’ eli kaikki aineisto käy [historioitsija on eräänlainen hetulavalas] b] juristin ymmärryksen muodot, jotka jäsentyvät lain kaarissa samaan tapaan kuin Kantin jäykän muodolliset ja hiukan väkinäiset kategoriat jäsentävät ja koodaavat havaintoa [toisin kuin englantilainen common law-‘kasuistiikka’ ja USA:n ‘money can buy you law-entertainment’, jotka pohjautuvat pikemminkin kaupankäyntiin (ennakkotapauksista johdettuun partikulaariseen kalkylointiin ja hyötyyn) kuin lain universaaliseen henkeen eli perusnormiin, jota ei tietenkään ole ‘oikeasti’ olemassa kuin ajan (kansan) henkeä kuvaavan uskon kautta (jota konkreettinen tai abstrakti Hallitsija mahdollisesti/todennäköisesti personoi)] ja c] myös Kemppinen joutuu tiukoissa paikoissa ratkaisemaan habermasilaisen 'lautamiesetiikan' umpikujan [keskustelu ei johda oikeudenmukaisuusvaateet täyttävään lopputulokseen] tavalla, jonka välttämiseksi koko oikeusjärjestelmä on alunperin pyritty luomaan  [vahvin ja röyhkein ei saa/voi sanella päätöstä]. Mikäli päätöksestä ei päästä eettistä yksimielisyyttä vaativaan yhteisymmärrykseen eikä puheenjohtajan [tvs.] ääni ratkaise, heitetään lanttia, koska silloin kumpi tahansa lopputulos on proseduraalisesti alkeellisinta oikeuden modus operandia noudattaen vain ‘hiukan’ pielessä [lopullinen päätös tulee siis viime kädessä ‘ei-mistään’, ja juuri tässä merkityksessä absoluuttisen puolueeton oikeus ('puhdas', 'vakioitu' modus operandi eli 'jumalallinen tahto') on sokea. - - Jos joku nyt väittää, että lantinheitto on itse asiassa pelkän mielivallan 'neutraalein' muoto, en väitä vastaan. Herran tiet ovat tunnetusti tutkimattomat.].
.
2
‘Ministeri Hautalan on erottava välittömästi.’ 
.
Hold on. Argumenttisi ja esimerkkisi eivät kuvasta Hautalan tilanteen kokonaisuutta oikeudenmukaista kohtuutta valaisevalla tavalla vaan liittyvät yksittäisiin ja kontekstiltaan erityisiin tapauksiin, joten niistä ei voi tehdä suoria oikeudellisia johtopäätöksiä. Analogiset yleistykset ovat tietysti aina mahdollisia ja välttämättömiä, mutta ne eivät vakuuta niinkään normatiivisella kausaalisuudellaan kuin manipulatiivisella retoriikallaan. Ennakkotapauksiin vetoaminen saattaa jopa osoittaa, että juristilta puuttuu yksittäisen erityistapauksen käsittelyyn vaadittavaa tilannekohtaista ymmärrystä eli yksinkertaisesti sanottuna kohtuuden ja suhteellisuuden – siis oikeudenmukaisuuden tajua [PS.]. Sillä oikeushan ei ole sama asia kuin oikeudenmukaisuus. Jos olisi, niin jutturuuhka tuomioistuimissamme vähenisi dramaattisesti. Samoin yhteiskuntarauha.
.
Mutta ei hätää. Lopulliseen päätökseen päästään 'modus operandilla'. Heitämme lanttia. Syytön vai syyllinen? Kruuna vai klaava? No niin. Kolikko on jo ilmassa ja - - - Heidi Hautala on  syy- x - n .
.
PS.
Älkää ymmärtäkö väärin. En ole väittämässä, että Kemppinen olisi huono juristi tai huono kirjoittaja. Pikemminkin päinvastoin. Eihän minulla ole edes pätevyyttä moisen tuomion langettamiseen. Ainoastaan sananvapaus.
*

No comments: