January 14, 2007

Perhe-elämä on rankkaa, mutta se kasvattaa luonnetta!

(Editoitu viimeksi klo: 07:55)

Perhesopu on "Moninainen" asia. Silti - yleisesti ottaen - kaikkein vaikeimmassakin perhetilanteessa se perustuu vahvimmin perheenjäsenten välisen kommunikaation välittömyyteen ja rehellisyyteen :~/ sekä työtehtävien joustavan demokraattiseen jakamiseen.

Ehkä "pythonistien" sketsissä on kuitenkin haluttu ihan snadisti (eh...) parodioida tällä asialla, sillä kuuluuhan huumori toki olennaisena osana toimivan perherakenteen fenomenologiaan (/arki-/kokemukselliseen dynamiikkaan) - eksaktia termiä käyttääksemme.

Kuten huomataan esimerkkimme perhe on myös erittäin "edustava" tapaus poliittisen elämän valtapeleissä/stä...

Monty Python - Most Awful Family In Britain
04:00

*
Videon kommenteista koottua:

I remember this. This was the politics episode and this is the "typical liberal home".
...
For those of you who dont know, snogging is a british term for making out.
....
This is kinda like my family:
My father is like Terry Jones'character, loud and crass
My mother is like Eric Idle's character, kinda loud and works too hard
My brother is like Graham Chapman's character, Loud and snobbish and smarter than me.
Of course Michael Palin's character is kinda like me, Not so loud and slightly clumsy.
My sister is like Terry Gilliam's character, loud and very voracious.

1 comment:

dudivie said...

Perhesopu on ihaninta maailmassa

tietysti yhden myrskynn jalkeen