April 29, 2006

"Turvallista yksityisyyttä"

(Lisäys klo: 16:15 - (*)

Security fence

Loistava oivallus pilapiirtäjältä! Tämä sopii myös esim. Suomen nykyisen tupakkalainsäädännön vertauskuvaksi. Terveyttä turvataan viemällä oikeus tehdä "huonoja" yksityisiä valintoja.

Näyttääkin siltä, että liberaali-demokraattisen valtiomuodon ytimestä löytyy eräänlainen "guiljotiini", sillä vapausoikeuksien lisääntyminen johtaa aina myös kontrollin lisääntymiseen yksittäisten ilmiöitten ja- tapausten suhteen.

Vapaus on kuin harakka tervatulla katolla. Se ei voi kumartaa eikä nostaa nokkaa. Aina jämähtää kiinni tervaan.

*

Emme me ole yhteiskunnasta ja valtiosta paljoa oppineet sitten Thomas Hobbesin päivien. Suvereeni Leviathan eli näkymätön Lainsäätäjä päättää puolestamme sen, mitä saa tehdä ja mitä ei - aivan riippumatta siitä ketä äänestämme vaaleissa.

Tosin lainsäätäjäkin kavahtaa yhtä, joka kaataa silloin tällöin jopa Leviathanin. Tämä merkillinen ilmiö ja voima on yleensä median kautta masinoitu Yleinen Mielipide - kaiken järjellisen ajattelun vihollinen.

Yleinen Mielipide ei nimittäin ole sama asia kuin Yleinen Oikeustaju eli käsitys Oikeudenmukaisuudesta - tuosta oikeuden ja kohtuuden "synteesistä". Se on pelkkä ennakkoluuloisen demagogian mediassa hyväksytty ilmentymä.

Kieltämättä näitä kahta on vaikea erottaa toisistaan, koska ne molemmat ovat - Yleinen Mielide lähes täysin - poliittisia ja siten muuttuvia käsitteitä, mutta noin nyrkkisääntönä sanottakoon, että Yleinen Mielipide ei välttämättä piittaa oikeudesta ja kohtuudesta.

Yleinen Oikeustaju Oikeudenmukaisuutena puolestaan ei ole muodollisesti eikä sisäisesti riippuvainen Yleisestä Mielipiteestä. Oikeudenmukaisuus on yhtä aikaa sekä ikuista että muutoksen alaista, kun taas Yleinen mielipide on pelkästään häilyvää.

Tästä nousee aito paradoksi. Kun sanotaan, että Oikeus on sokea, se johtuu juuri siitä, että Oikeuden tulee olla kaiken yläpuolella eli (*) kaikkivaltias kuin Jumala tai Platonin korkeimmat ideat. Mutta mitäpä kokonaisuus=kaikkivaltias osistaan=yksittäistapauksista ymmärtäisi...

PS.

Jos Oikeus on sokea, niin eikö Yleistä Mielipidettä voisi hyvällä syyllä pitää eräänlaisena mediamaailman kulkutautina - "lintuinfluenssana"?

*
ocnorml.org/humor_ civil_rights.html.

No comments: