April 2, 2006

Kalajuttu...tai sitten ei

Uudenlainen tapa pyydystää lohia...

JOHN WEST SALMON

381K ASF

No comments: