April 12, 2006

Meemi ja Alister E. McGrath


Alister McGrath "Professor of Historical Theology".

Alister McGrath homepage

(Huom! Editoitu viimeksi 14.4, klo: 21.35)

Idea meemiin saatu Androgyynihullumiehen blogista.

*
Alussa oli sana –blogissa oli tämä meemi, johon osallistun.

1. Nappaa sinua lähimpänä oleva kirja, oli se sitten mikä hyvänsä.
2. Avaa kirja sivulta 123.
3. Lue kuudes lause.
4. Kirjoita lause journaliisi.

*
RR:n meemi

(Olen ottanut vapauden lukea/laskea virkkeet enkä pelkkiä lauseita).

Alister McGrath (toim.) Modernin teologian ensyklopedia (suom. 2000, 900 s., paino 1,8 kg).

The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought

Meemiksi tuli yllättäen kappaleen "ekumenia" viimeinen virke (siis koko virke, jotta saadaan tolkkua ajatukseen).

"Vaikka muut kirkot hyväksyvät ajatuksen, että ykseys vaatii jonkinlaista "Pietariin perustuvaa pappisvirkaa", joka palvelisi maailmanlaajuisen kirkon ykseyttä, ne eivät kuitenkaan usko, että sen olisi välttämättä perustuttava yhteen henkilöön."

*
Alister E. McGrathiin kannattaa tutustua. Grathilta on suomennettu kaksi muuta teosta, joissa hän on ainoa kirjoittaja: Kristillisen uskon perusteet: johdatus teologiaan (2. tarkistettu painos, 1999, 620 s.(*) ja Ateismin lyhyt historia, 2004, 310 s. (**)

(*) Christian Theology: An Introduction. 3rd edn. Oxford: Blackwell, 2001

Molempia kirjoja käytetään monien muiden yliopistojen lisäksi Helsingissä luterilaisen teologian perus- ja aineopintojen kurssikirjoina.

Oppikirjana käytetään myös McGrathin toimittamaa, opettajan tietopakettina kerrassaan mainiota The Christian Theology Reader koostetta olennaisimmista teologisista kysymyksistä.

Tämä kirja pystyy yhdistämään toisiinsa valtavan tietomäärän monipuolisine knoppikohtineen tinkimättä silti käyttökelpoisuudestaan ja "nopeudestaan". Näin taitavasti tiivistetty kooste osoittaakin, että parhaimmillaan kirja tietolähteenä pystyy yhä edelleen säilyttämään kilpailukykynsä internetin kanssa.

Ensyklopedia puolestaan on erinomaisen kattava, asiantunteva, ja myös ainoa suomenkielinen käsikirja aiheeseen hieman toisenlaisesta luokitusperspektiivistä lähtien.

*
McGrath (s. 1953) oli alunperin marxilainen ateisti, joka lähti opiskelemaan luonnontieteitä (kemiaa -!), mutta josta sittemmin on tullut sekä englantilaisen, amerikkalaisen että lisääntyvässä määrin myös mannermaisen teologian (protestantismi laajasti tulkittuna) huomattavimpia aate-/oppihistorian mutta myös dogmatiikan/systematiikan hallitsevia asiantuntijoita, jonka tieteenfilosofinen perehtyneisyys on samalla poikkeuksellisen syvällistä.

Näin ollen McGrathin ajattelun vankka tieteenfilosofinen ja oppihistoriallinen perusta tekee siitä erityisen varteenotettavaa tämän hetken ekumeenisessa keskustelussa.

Viime aikojen tuotannossaan tämä entinen kemian opiskelija osoittautuu myös teräväksi Richard Dawkins-kriitikoksi .

Kts. etenkin: Dawkins' God: Genes, Memes, and the Meaning of Life - A critique of scientist Richard Dawkins' critical attitude towards religion.

Myös The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World -2nd edn. Oxford: Blackwell, 2001 (**).

"Twilight" on suomennettu kuten aiemmin jo mainittiin nimellä "Ateismin lyhyt historia", jossa myös osoitetaan, että Dawkinsin tieteenfilosofiseen ajatteluun sisältyy "sokeita pisteitä."

Onko Dawkins siis eräänlainen tieteenfilosofian "Sokea Kelloseppä"/RR?

Keskustelu mm. Dawkinsin sekä tieteen kehittymisestä ja modernisaatiosta kumpuavien aatteiden kanssa jatkuu McGrathin uusimmassa: - Latest book: The Order of Things: Explorations in Scientific Theology Oxford: Blackwell Publishings, due to appear June 2006. Click for contents.

*
http://www.csm.org.uk/shop/.

faith.propadeutic.com/ authors/refschol.html.

http://www.church.fi/webshop/proddetail.php?prod=0631198962.

1 comment:

A-K.H said...

Sait minut osallistumaan meemiin. Viimesijaisena lähteenä manitsen blogissani sinut.
Luultavasti olen ajatellut samoja asioita: onko tämä jonkinlaista korviketoimintaa, laajennettua yleisönosastokirjoittelua vai muuta mähnää, ja mikä on homman hyödyttömyys itselle ja muille. Kunnallisblogini toimii niin kuin pitääkin ja keskustelu käy sähköpostin kautta, joten se tavallaan kääntää selkänsä muille, eikä sillä yleistä kiinnostavuutta näytä olevankaan. Sekulipuolta näyttävät jotkut vähän seuraavan. Olen havainnut, että olet varsin monen suosikkilistalla, minunkin, vaikkei se blogistani näy.