February 14, 2013

Älykäs kulttuuriutopia ja muuta nykymenoa

 BUDDHAS LOGIC
 
Ironmistress kirjoitti päreessään Älyttömästi älykkyydestä osa III:

‘Silti kuitenkin ruukinmatruuna on varovaisen toiveikas ja toivonkipinänä on uskonto. Eli mikäli tällainen yhteiskunta omaksuu protestanttisuuden tai sen kanssa arvomaailmaltaan konvergoivan uskonnon, sen mahdollisuudet ovat paljon paremmat kuin animismin tai islamin piirissä. Tämä siksi, että protestanttisuus yksinkertaisesti luo paremman yhteiskunnan kuin animismi tai islam. Kuten Jaska totesi, ei tarvitse olla kristitty ymmärtääkseen kristinuskon yhteiskunnallisen hyödyllisyyden. Flynn-efekti alkaa vaikuttamaan heti elintason noustessa. Singapore on erinomainen esimerkki, miten lähelle päiväntasaajaa voidaan rakentaa vauras ja älykäs yhteiskunta. Ensimmäisenä pitää hävittää malaria ja sen jälkeen muut taudit. Tämä mahdollistaa jo heti ÄO:n nousun monella pisteellä. Sen jälkeen pitää aloittaa kulttuurillisen paradigman muutos.’
 
1
Tämä mahdollistaa jo heti ÄO:n nousun monella pisteellä. Sen jälkeen pitää aloittaa kulttuurillisen paradigman muutos.’
*
Kun buddhalaiseksi julistautunut seemiläisrouva sitoutuu näin vahvasti maailmaan kulttuurisesti ja maailmankatsomuksellisesti strukturoitua/ehdollistettua älykkyysosamääräjakaumaa evolutiivis-antropologisena kriteerinään pitäen, ikäänkuin hän [ja hänen 'ÄO-toverinsa'] olisi ÄO-leikkureineen matkalla johonkin kaukaiseen ja ihanaan mutta silti maanpäälliseen kulttuuri-hegemonia-nirvanaan [?!], joutuu tiukasti loogiseen päättelyyn ja sen rajoihin sitoutunut kulttuurinihilisti väistämättä hengähtäen ihmettelemään pelkästä ällistyksestä eli muutenkin kuin fysiologisen toipilaisuutensa vuoksi. 
 
Ovatko nykybuddhalaiset ryhtyneet rakentamaan 1000-vuotista juutalaisvaltakuntaa, jonne pääsevät ainoastaan älykkyysosamäärätestien läpäisseet ihmisolennot? Jessus mikä ajattelun sekasotku! Mikä feminiinisen empirismin keinotekoinen ja sekava Metro-Tekno-Utopia! Tämä Ironmistress on yhtä aikaa buddhalainen eksistenssi-nihilisti, juutalainen idolatri-synergisti ja tekno-optimistinen, täydellistä konetta [cyborgia, jumalaa, yhteiskuntaa,universumia] rakentava muurahais-Gmeemi [geenin ja meemin hybridi]. 
 
Mikään science-fiction ei liene vielä yltänyt näin korkealle tasolle inhimillisen ajattelun ja evoluution selittämisessä ÄO-rasismin avulla ja kuitenkin samalla sen sitomisessa kulttuurisesti toisensa loogisesti poissulkeviin maailmankatsomuksiin ikään kuin tällaisessa teoreettisessa konseptiossa ei olisi mitään ongelmaa – olkoonkin, että karma-lotto ‘pelastusautomaattina’ sisältää ainakin 'teknisesti' kristillisen monergismin perimmäisen ristiriidan eli yrityksen henkilökohtaiseen pelastukseen [pääsyn irti jälleensyntymien ketjusta nirvanaan] puhtaasti epäitsekkäin motiivein. Synergismissä tällaista motiiviongelmaa ei ole, mikä tekee siitä ainakin äärimmillään [jo ennen sen muuttumista pelagiolaisuudeksi] hyvin ‘epäillyttävän’ pelastusopin [pelagiolainen ei tarvitse Jumalaa vaan pelastaa itse itsensä, karma-lottoaja ei tarvitse kuin hyvää tuuria].
 
Mutta jos kyseinen kulttuurikasvuajattelu lopulta on kuin onkin evoluution kannalta [jolloin meidän pitäisi pystyä ajattelemaan evoluutiota sen ulkopuolelta käsin ja siihen me loogis-empiirisesti kyllä pystymme, koska kyseessä on mitattava muutos] pätevää [ihmisevoluutio siis etenee tietyn ÄO-perimän ekspansiona], meille jää kuitenkin ongelma siitä, miksi lähes puolet ihmiskunnasta [alkuperäisuskonnot, islam, ekologiseen kriisiin vakavasti suhtautuvat erotuksena ‘kestävän kehityksen’ itsepetokseen] vastustaa tai vieroksuu sitä ja miksi se näyttää aiheuttaneen ja aiheuttavan ekosfäärille enemmän huonoja kuin pitkällä tähtäimellä hyviä seurauksia. 
 
Ironmistressin kaukoputki osoittaa kuitenkin vain lähes ‘myyttiseen tulevaisuuteen’ - ei tuon tulevaisuuden yllättävään läheisyyteen ja uhkaavuuteen esim. syväekologisen kritiikin valossa ja perusteella. Hänelle maanpäällinen paratiisi ja buddhalainen nirvana luultavasti ovat merkillisellä ja käsittämättömällä tavalla sama asia, mikä merkitsee, että juutalaisen messias-ajattelun perimmältään rasistinen kilpailueetos yhden ja ainoan Jumalan sponrosoimana projektina yritetään virheelliseen psykologis-antropologiseen ja ideahistorialliseen tulkintaan nojautuen yhdistää buddhalais-eksistentiaaliseen tahtovan tietoisuuden maailmasta luopumisen nihilismiin. 
 
Voiko enää pahemmin sotkea kysymystä siitä, mikä on itäiselle ja läntiselle maailmalle ominainen tapa ajatella sitä, mikä/mitä on inhimillisen eli tahtovan subjektin raison d'être eli tietoisuuden olemassaolon perimmäinen tarkoitus ja ‘funktio’ maailmankaikkeudessa?
 
Juutalaisuus kuten monoteistiset uskonnot ylipäätään edustavat aivan toisenlaista maailmankatsomusta suhteessa tietoisuuteen ja subjektiin kuin buddhalaisuus. Kärjistetyimmillään tämä antagonismi näkyy mm. barbaaristen ääri-islamilaisten väkivaltaisessa suhtautumisessa buddhalaisuuteen. Tosin nämä ääri-islamistit eivät taida tulla toimeen kenenkään kanssa. Kauhea on sellaisten ihmisten Jumala.
 
2
Mikseivät naiset koskaan ajattele asioita täydelliseen loppuunsa asti? Miksi aina pitää hörhöillä epävarman jonkun perään varman ei-minkään sijasta? Länsimainen kulttuuri on muuttumassa juorujen, ekshibitionismin ja feminiinisen hössötyksen kulttuuriksi. Tätä hössötystä kutsutaan useimmiten eufemistisesti myös empatiaksi, vaikka heti perään pitäisi lisätä, että kyse on itse asiassa [yleensä] naisellisen vallankäytön muodosta [maternal care]. Ei tarvitse kuin avata TV 2, niin tajuaa nopeasti, missä mennään. Tosi-tv on jokapäiväisyyden eli arjen – siis kaiken sen, mikä ennen oli nimenomaan naisten maailmaa – vallankumousta mediassa.
 
Naiset ovat voimakastahtoisempia kuin miehet tai ainakin sitkeämpiä, mutta he eivät pysty päättämään asioista ikään kuin kerrasta poikki. ‘Päätöksiä’ on kuitenkin tehtävä [onko tämäkin sukupuoliseen fysiologiaan liittyvä ominaisuus?]. Ilman päätöksiä saamme tulokseksi Yes-Landian, jossa kukaan ei ole mitään mieltä mistään. Kaikki kiittelevät toisiaan silloinkin, kun tekisi mieli vetää turpaan [tyypillinen naisten välisen kommunikaation muoto]. Meidän moderni, demokraattinen ja liberaali kulttuurimme on naisten [ja ‘trivia-kemppisten’] kulttuuria. Kohta ei hölötyksen seasta erotu kuin pahimpien ääriainesten möykkä. Kommunistit ja fasistit siellä p[s]uukottelevat toisiaan. Poliittisen keskustan lampaat katsovat televisiota ja kauhistelevat. Heitä on enemmistö, joten demokratia ja turvallisuuskaan ei silti ole vakavasti uhattuna. 
 
Mediakone on alkanut toimia itsestään käyttämällä ihmisten tosielämää viihteen energiana. Hölötys ja möykkä on järkevää keskustelua. Itsensä paljastaminen ja itsensä häpäiseminen luovuutta. Pään seinään lyöminen sankaruutta. Vautsi vautsi! Puutooous. Täydellinen Idiotia. Pok pok! - - [ja nyt seuraa 7½ minuutin mainoskatko].
*
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Buddhist [tämä on synkretististä hömppää, jossa hämärtyvät kummankin uskonnon perimmäiset erityispiirteet, niiden intuitiot, intentiot ja itseymmärrys].

5 comments:

Ironmistress said...

Antisemitismi näemmä on hyväksytty rasismin muoto vasemmiston keskuudessa :-(

Ironmistress said...

Asiaan.

1. Kiistätkö Lynnin ja Vanhasen havainnot ja johtopäätökset ÄO:n merkityksestä yhteiskuntiin, niiden vaurauteen, kehitystasoon ja yleiseen asemaan inhimillisen onnen mittareilla? Ne nimittäin ovat saavuttaneet paradigman aseman sosiologiassa. Jos kiistät, sinulla on todistamisen taakka ettei näin ole. Jos et kiistä, koko argumentaatioltasi putoaa pohja.

Kiistätkö sen, että ne valtiot, joissa valtauskontona on protestanttinen kristinusko, ovat kiistattomasti kaikilla mahdollisilla inhimillisen onnen mittareina huomattavasti parempia paikkoja kuin ne, joissa valtauskontona on animismi tai islam? Jos kiistät, olet ristiriidassa todennettavien objektiivisten faktojen kanssa. Jos et kiistä, argumentaatioltasi putoaa pohja.

Vapautuminen on vaikeaa ja erityisen vaikeaa se on silloin, kun elämä on ns. verta ja räkää ja suurin osa efortista menee päivästä päivään selviämiseen. Vapautuminen tästä maailmasta on paradoksaalisesti sitä helpompaa, mitä mukavampaa elämä on ja mitä korkeampi elintaso on, koska silloin ei tarvitse taistella päivästä toiseen pelkän hengissäselviämisen vuoksi.

Me elämme tässä maailmassa mutta emme sitä varten. Me rakennamme tätä maailmaa metro-tekno-utopiaksi, koska siitä on helpompaa ottaa se ratkaiseva askel vapautukseen kuin Paskastanista. Me rakennamme sitä siksi, että haluamme lopulta kaikkien vapautuvan emmekä kenenkään kärsivän. Siksi.

2. Koska ateistista utopiaa on 1900-luvulla jo yritetty, vieläpä kahta eri varianttia, ja tulokset eivät todellakaan ole rohkaisevia. Siksi.

Rauno Rasanen said...

1
Minä siis olen eksistentiaalisesti enemmän buddhalainen kuin sinä ikinä.

2
En kiellä argumenttejasi ÄO:n ja protestantismin vaikutuksesta. Minustakin ne ovat oikeansuuntaisia. Mutta minä kiellän elämän ja evoluution perimmäisen mielekkyyden. Nihilistin ei kuitenkaan tarvitse tässä asiassa todistaa yhtään mitään. Hänen ainoa positiivinen vaihtoehtonsa on olla narri ja/tai ajatella, että Sisyfos on onnellinen. Tai sitten hän on narri jo by definition, mikä tarkoittaa, että sanoa olevansa nihilisti on mieletöntä, joten myös sanojan täytyy olla 'mieletön'. Aina vain parempi. Kiitos. Pitäkää sekin hyvänänne te omahyväiset järkijaakot ja besserwisserit, jos teille tulee tästä[kin] tiedosta hyvä mieli.

3
Evoluutio tuhoaa ihmisessä itsensä eli ekosfäärin sitä nopeammin mitä tehokkaammin ihminen tekniikkaansa kehittää. Tämä väite on jo todistanut itsensä pelkästään väestöräjähdyksenä. Mutta evoluutio itsessään onkin eräänlainen saatana eli ansa, johon myös ihminen on eksynyt eikä tiedä ulospääsyä, koska on suurelta osin itse rakentanut ja rakentamassa tuon ansan puitteita. Mikään vapautuminen ei siten ole muuta kuin maailmankaikkeuden indifferenssiin kadonnut huuto, jota kukaan ei kuule ja jota näin ollen ei koskaan ollut olemassakaan.

4
Minä en ole ainakaan agnostinen ateisti tai ehkä ateisti ollenkaan, jos sellainen vakaumus vaatii tukeutumista tieteelliseen evidenssiin. Tiede sekoittaa keskenään havainnon, tiedon ja ns. jumaluuden. Kuinka voisin luottaa sellaiseen havainto-metodi-uskovaisuuteen, joka on viime kädessä pelkän teoreettisen spekulaation ja tilastollisen todennäköisyyden varassa? - - Olen kai sitten ateisti ‘luonnostaan’. Minulle kun on samantekevää, onko maailmassa Jumalaa tai jumalia, jos ihmisen kohtalo on se, miltä se näyttää. Mielikuvitukseen en usko ja jos mielikuvituksen puute tässä uskonto- ja jumala-asiassa tekee minusta ateistin, niin minkäs mahtaa. En kai voi olla jotain muuta kuin, mitä olen. Jos näyttelisin uskovaa [kuten sinä], niin se vasta suuri synti olisi. Nihilisti ei kuitenkaan kiellä maailmankaikkeuden prosessuaalisuutta. Kosmos on muutoksen tilassa kuten biologinen evoluutiokin. Sanat eivät riitä kertomaan - - .

5
Mitä vasemmistoon tulee, niin olen kyllä vahvasti vasemmistolainen, mutta ilman ideologista sosialismia. Olen kai menettänyt uskoni sosialismiin. Se olikin viimeinen asia, johon olen elämässäni uskonut. Enää en usko mihinkään – en myöskään itseeni. Olenhan nihilisti eli ihminen vailla minkäänlaista metafyysistä tai metafysiikan esteettis-spekulatiivisesti korvaavaa [kuten moderni fysiikka tiedeuskoville] perustaa.

6
Mitä vasemmiston antisemitismiin tulee, niin sinä tiedät siitä näköjään enemmän kuin minä. Minä nimittäin vittuilen niille, joille haluan vittuilla. Ei se ole kansallisuudesta tai rodusta kiinni. Sinulla nyt sattuu olemaan juutalaistausta. Jos ei olisi, vittuilisin siitä huolimatta, koska muut syyt kuin kansallinen tausta painavat kritiikissäni sata kertaa enemmän. Nyt vain on käynyt niin, että minun mielestäni sinä itse mielipiteinesi ja polemiikkeinesi ihan oikeasti edustat nationalistisessa konservatismissasi ikäänkuin ‘persulaista sionismia’ täällä Suomessa. Miten siis voisinkaan olla muistuttamatta ja näpäyttämättä tästä yhtäläisyydestä.

PS.
Tulipa äskettäin luettua kaikki Timo Hännikäisen esseekirjat sekä Melenderin ja Hännikäisen ‘Liberalismin petos’ sekä pari ylimääräistä Hännikäisen esseetä kirjoista ‘Mitä Halla-aho tarkoittaa?’ ja ‘Mitä Houellebeqc tarkoittaa?’ Niistä ehkä joskus myöhemmin. Hännikäinen ei ole tyylillisesti eikä sisällöllisestikään mikään ilmaisuilla leikittelevä [muka] huippuesseisti [tietoa ja asiaa hänellä kyllä riittää] kuten Antti Nylen [tai niukan mutta erinomaisen tyylikkään ilmaisun mestari Tommi Melender] , mutta hänessä on intellektuaalista johdonmukaisuutta, selväjärkistä ryhdikkyyttä ja ennen kaikkea älyllistä ja moraalista rohkeutta. Konservatiivi parhaasta päästä.

Rauno Rasanen said...

Kohtaa 2 täytyy vielä tarkentaa, mitä ihmisten väliseen samanarvoisuuteen tulee. Erilainen älykkyysosamäärä ei tee ihmisistä kategorisesti [ihmisinä, saman lajin edustajina] eriarvoisia. Joka näin kuitenkin väittää, päätyy rasismiin oikeastaan jo siltä istumalta niin että paukahti. Tämä periaate on minulle luovuttamaton.

Ironmistress said...

Kohtaa 2 täytyy vielä tarkentaa, mitä ihmisten väliseen samanarvoisuuteen tulee. Erilainen älykkyysosamäärä ei tee ihmisistä kategorisesti [ihmisinä, saman lajin edustajina] eriarvoisia

Tästä voimme olla samaa mieltä.

[Tosiasioista ei edelleenkään voi muodostaa arvolauseita, tämä kaikille rasisteille tiedoksi.]