February 8, 2013

Marian torneista minua katsoo kuolema


Marian sairaala. 
Etäällä ja yksin.

Suuri kuu, musta ratsu,
laukussani lähetteitä.
Vaikka tunnen tiet
en saavu koskaan Mariaan.

Halki tasangon, päin tuulta,
verikuu, musta ratsu.
Marian torneista
minua katsoo kuolema.

Voi pitkää, pitkää tietä!
Voi urheaa ruumistani!
Minut korjaa kuolema,
jo ennen kuin saavun
Mariaan!

Maria.
Etäällä ja yksin.

Federico 'RR' Garcia Lorca
*****
 

Living In The Past - Jethro Tull
*

7 comments:

Valkea said...

Maria on vastenmielisin sairaala, jossa olen ollut. Lääkärit olivat epäpäteviä ja avoimen v.ttumaisia. Sairaanhoitajat eivät hoitaneet tehtäviään. Ruokaa oli vähän ja laatu heikkoa (en ole nirso ruuan suhteen). Sanoinkin lääkäreille ja sairaanhoitajille, että kipatkaa minut ulos lumihankeen, kun en itse pääse. Luonto hoitaa paremmin.

En enää koskaan mene sinne, tapahtuipa mitä tahansa.

Rauno Rasanen said...

Et, Valkea, luultavasti ole mielipiteinesi yksin. Itse ehdin olla Mariassa kolmella osastolla, joskaan en kommentoi niitä enkä saamaani hoitoa yksityiskohtaisemmin vielä tässä tekstissä.

Mutta.

On kuitenkin aina syytä muistaa, että yleistä ja periaatteessa kaikille samantasoista sairaalahoitoa voi Suomessa saada kuka tahansa. Amerikassa ja Somaliassa tilanne on toinen. Tätä asiaintilaa vasten Valkean perusteltukin nipottaminen Marian sairaalan hoidosta ja ruuasta ärsyttää minua [myös hoitajana].

Sairaalan päivystyspoliklinikka on tosin asia erikseen, mutta siellä vallitseekin täysi hässäkkä eikä siellä oikeastaan vielä hoideta vaan vasta valikoidaan ja sijoitetaan potilaita mahdollisimman nopeasti muille osastoille, muihin sairaaloihin tai esim. [takaisin] kotihoitoon.

Ehkä Valkeaa ‘eliittitauteineen?’ on ollut vaikea sijoittaa muualle kuin yksityissairaalaan - kuuluuhan hän Takkiraudan ynnä muiden xxxx-laadullisten ihmisten ohella niin sanottuihin parempiin suomalaisiin, jotka ansaitsevat parempaa kohtelua kuin tavalliset kansalaiset. Tämä ‘paremmuus’ on ymmärtääkseni suora seuraus näiden ihmisten kansallisen ja älyllisen hybriksen tasosta. Tai niin he ainakin itse ajattelevat. Ja itsensä korottavat.

Hehheh. - Fuck you, sanon minä moiselle hybrikselle! Periaatteellinen eriarvoisuus on häpeällinen ellei suorastaan kuolemansyntiin verrattava ideologinen konstruktio ja sen edustajat saivartelevan tekopyhiä fariseuksia – kalkittuja hautoja, kuten Jeesus heidät määritteli. Tämä on minun liberalismini perusta, minkä jälkeen voin olla joskus hyvinkin konservatiivinen nipottaja.

*
Mutta ensin oli siis samanarvoisuus ja harmonia – ennen alkua ja vaikka vain sekunnin ajan maailmankaikkeuden kehityksen alussa. Vasta sen jälkeen ‘keksittiin/luotiin/kehittyi’ kaikki eriarvoisuus [ja lopulta moraali alkuperäisen samanarvoisuuden ‘myöhästyneenä’ imperatiivina]. Maailmankaikkeus itsessään eli ennen syntymistään tai luomistaan on ‘hyvä/harmoninen’, mutta sen olisi pitänyt jäädä silleen – ‘syntymättä’. Big bangissä eli ylipäätään siinä, että maailma syntyy muuttumattomuudesta [olemisesta/olemattomuudesta] muutokseen [tulemiseen], meni jotain perusteellisesti ja lopullisesti pieleen. Jo alunperin ‘moraaliton’ mutta hyvä/harmoninen maailma ‘jää’ tulemisen kaaoksessa lopullisesti moraalin tuolle puolen ja tavallaan jo sen vuoksi jotkut luulevat olevansa periaatteellisesti parempia kuin jotkut toiset. Näin he haluavat naamioida eriarvoisuuden asioiden tosiasialliseksi tilaksi. Mitään pysyviä arvohierarkioita ei tulemisen kaaoksessa kuitenkaan ole. On vain yhä syvenevä diversiteettiys [vrt. entropia} joka lopulta yhden suvereenin lajin kautta tuhoaa muut lajit ‘lakkauttaen’ siten myös diversiteettiyden päätepisteeseensä. Ihminen on maailman mielettömyyden viimeinen evolutiivinen askel ja leimahdus kohti tietoisen toiminnan ja ekosfäärin absoluuttista sammumista. Tietoisuus siis tuhoaa perustansa ja lähtökohtansa. Evoluution/Jumalan täydellisyys lieneekin jotain hyvin samankaltaista kuin tuho ja tyhjyys - - .

Tällaisessa helvetissä väite joittenkin ihmisten luontaisesta paremmuudesta joihinkin toisiin ihmisiin verrattuna on minulle lähinnä huono ellei peräti omahyväisen typerä vitsi. Jos sellainen väite kuitenkin toimii esim. jonkinlaisena oikeutuksena ‘olemassaolon taistelulle’, niin siinähän taistelette. Tyhjästä. Idiootit.

Valkea said...

Rauno,

tulkintasi on päin h.elvettiä, mutta tekstisi sinulle ominainen v.ttumaisuus osoittaa sinun olevan hyvässä kunnossa. Sairautesi ei joko ollut kovin vakava tai on selvästi paranemaan päin.

Valkea said...

Lisäys,

Virhe ja vääristyminen syntyy siitä, että katsot asioita aina saman ahtaan tirkistysaukon läpi. Kaikki on sortosuhteita, luokkataistelua, ideologis-moraalista ylemmyyteen pyrkimistä jne. Sairaalassakäynti on joskus vain sairaalassa käynti, ja kokemukset siihen liittyen ovat sitä mitä ne ovat.

Rauno Rasanen said...

Valkea,

sinä pysyt siinä, mihin minä olen sinut kirjoitustesi perusteella asettanut. Voit kutsua tätä 'näkökulmaa' minun 'rasismikseni', jos haluat. Se ei ole tieteellisesti perusteltua vaan RR:n vankkumaton mielipide, jonka hän tosin voi jopa muuttaa toiseksi, jos kohde vain on valmis ennakkoluulojensa tarkistamiseen.

Sinä, Valkea, tuskin pystyt muuttamaan näkemyksiäsi, koska etsit jotain absoluuttista evidenssiä, jota ei kuitenkaan edes voi olla olemassa kuin ideologis-teoreettisena konstruktiona, mutta johon silti luotat kuin [epä]jumalaan.

Minä sen sijaan 'palvon' avoimesti omaa henkilökohtaista näkemystäni ja päätöstäni aina ad hominem asti. Täytän siis helposti perinteisen arkirasistin kriteerit, mutta juuri tämä individualistinen avoimmuus tekee samalla minun ennakkoluuloisuudestani ei-dogmaattisen ja ei-systemaattisen [P. Hakkaraisen kohdalla se osoittaa hänet naurettavaksi ja typeräksi]. Toisin on niiden kohdalla, jotka etsivät objektiivisia kriteereitä ennakkoluuloilleen. Kuten sanottu sellaisia metodin ja arvon yhdistäviä kiinnekohtia ei löydy kuin teoriasta ja sosiaaliset teoriat ovat aina yli 50%:sti mielikuvituksen ja oman aikansa tuotetta.

*
Maria ei ole mikään huippusairaala myöskään/ainakaan ikivanhojen tilojensa vuoksi, mutta sinulla lienee, Valkea, kokemusta monista muistakin sairaaloista, kun pystyt tuiosta vain tekemään yleistyksen Marian hoidon ja lääkärien surkeasta tasosta?

Valkea said...

Päinvastoin Rauno, sinä kuulut dogmaattisimpien ja systemaattisimpien 'rasistien' joukkoon (koko rasismi -termi on huuhaata, mutta käytettäköön sitä tällä kertaa, koska jaat sitä kuin mainostenjakaja mainoksia). Näkemyksesi ei kestä, eikä suvaitse erilaisuutta, ja em. yhdistyy implisiittiseen, mutta samalla konkreettiseen ylivaltapyrkimykseen, diktatoriseen mielenlaatuun ja kollektivismiin. Näkemyksesi mukaan kaikkien tulee ajatella ja toimia ideologiasi mukaan, tai muussa tapauksessa he ovat jatkuvan vihakampanjasi kohteena, joka flirttailee väkivaltaisilla vastustajiin kohdistuvilla fantasioilla. Puet tietysti tämän sellaiseen ideologiseen valekaapuun, jonka oletat houkuttelevan mahdollisimman paljon erilaisia kannattajia abstrakteilla ja todelliselle elämälle vierailla termeillä (samanaikainen viha ja houkuttelu maksimaalisen psykologisen efektin ja ylivallan saavuttamiseksi) "tasa-arvo", "oikeudenmukaisuus", "suvaitsevaisuus" jne. Näimme jo viime vuosisadalla mihin samanlainen mielenlaatu johtaa. Yli sataanmiljoonaan kuolleeseen, ja tähän ei vielä lasketa sotia mukaan. Ei ole väliä sillä onko kyseessä kansainvälinen versio (kommunismi) vai kansallinen versio (kansallissosialismi = kansallinen sosialismi; kyseessä on eräs vasemmistolaisuuden suuntaus).

Ironista on tietysti se, että olet ruohonjuuritason vallaton toimija, joka käytännössä työskentelee vastustamansa liberaalin kapitalismin ja sen pehmeän totalitarismin puolesta, multimiljardöörien kansainvälisen oligarkian puolesta. Rauno muokkaa pientä kannattajakuntaansa samanaikaisesti sekä sekavaan ja pinnalliseen individualistiseen muotoon (jolloin ihmisten omaehtoinen ja paikallinen yhteistyö ja yhteisyys vaikeutuvat), että kollektivistiseen muotoon (kaikki ihmiset ovat vaihdettavissa toisiinsa ja heitä "yhdistää" kapea muutamaan iskulauseeseen perustuva ideologia, joka soveltuu käytännössä vain suurten monimutkaisten organisaatioiden keskusjohtoiseen kollektiiviseen johtamismuotoon). Liberaalit oligarkit eivät välitä mistä he saavat suurille byrokratioille harmaat helposti johdettavat kollektiiviset massansa, vasemmistolaisista, oikeistolaisista, kolmannen tien kulkijoista, epäpoliittisista, erilaisista anarkisteista jne. Pääasia on, että heidän mielenlaatunsa on sopiva keskusjohtoiseen byrokraattiseen kollektivismiin. Vaikka oligarkit pitävät liberaalia sekatalouskapitalismia parhaana vaihtoehtona tällä hetkellä, he voivat kannattaa mitä tahansa kansainvälistä (ylivallan maksimointi) suurten monimutkaisten organisaatioiden keskusjohtoista kollektiivista järjestelmää. Oligarkit voivat siten tilanteesta riippuen liikkua vapaasti oikeisto-vasemmistolinjalla, he säilyvät joka tapauksessa järjestelmän huipulla oligarkkeina; kapitalisteina tai kommunistisina keskuskomiteoiden johtajina, tai jonain siltä väliltä.

Luonnollisesti "rasismi" on termi, jolla rikas ja hemmoteltu eliitti, ja sen hyödylliset vasemmistolaiset idiootit potkivat kantaväestön vähäosaisia, köyhiä ja sorrettuja työväenluokan ihmisiä päähän, kun he valittavat eliitin maahanmuuttopolitiikan seurauksista:

http://sarastuslehti.com/2013/02/05/rasismista-ja-sen-vastustamisesta/

Rauno Rasanen said...

Kaikki tämä jaarittelu on täysin turhaa näennäistiedoilla kommunikointia [trivian lisäksi meillä ei ole muunlaista tietoa]. Enempää en halua sanoa. Toivotan elämän ja maailman sinne mistä se on alkunsa saanutkin. Ja tämän sanon vilpittömästi. Ihminen on jotain liikaa - kuin pahanlaatuinen kasvain. Ehkä jo itse elämä ja kaikki elollinen on evoluution 'erehdys'. Sellaisessa 'totuusvalheen' maailmassa [epistemologisessa nihilismissä] individualismi ja totalitarismi ovat pelkkiä sanoja - pelkkää verbaalista höttöä, jolla ei ole mitään merkitystä muille kuin juoruista höynähtäneille mikrohistorioitsijoille ja ylipäätään huippututkijoille - noille inhimillisen hölmöyden älykkäimmille edustajille. Toivon, että opin nauramaan heidän intellektuaaliselle naiviudelleen enemmän kuin halveksin sitä. Minun kaltaiseni ihmisen on helpompi elää, jos pitää maailmaa pikemminkin absurdina teatterina kuin taistelu- tai pelikenttänä. Narrit eivät pelaa pelejä eivätkä osallistu peleihin sovittujen sääntöjen puitteissa vaan ovat aina jotain ylimääräistä tai yllättävää - kuin nolla eli ei-mitään, joka muuttaa kaikki muut luvut vähintäinkin kymmenkertaisiksi - suuntaan tai toiseen.