February 27, 2013

‘Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut’

Markus 10:n Jeesus on uskonnollisesti ja poliittisesti arveluttava tyyppi missä tahansa 'jatkuvan kasvun' yhteiskunnassa.
*
Päre on kommentti pelagiolaista pelastusoppia kannattavan Ironmistressin päreeseen [ja sen kommentteihin] Pelagiolaisriita, ja mikä meni pieleen. Markus 10:stä voi etsiä synergismiä suurella Rautaruukin valmistamalla judaismi-suurennuslasilla [malli IM] eikä sittenkään löydä - - ellei ole opiskellut juristiksi.
* 
Evankeliumi Markuksen mukaan 10 [1938]
*
1 Ja hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle, kulkien Jordanin toista puolta. Ja taas kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä.
2 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja kiusaten häntä he kysyivät häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa.
3 Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä Mooses on teille säätänyt?"
4 He sanoivat: "Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon."
5 Niin Jeesus sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen.
6 Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.
7 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.
8 Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.
9 Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
10 Ja heidän mentyään huoneeseen opetuslapset taas kysyivät häneltä tätä asiaa.
11 Ja hän sanoi heille: "Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan.
12 Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."
13 Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.
14 Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
15 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."
16 Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.
17 Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"
18 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin.
19 Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi.'"
20 Mutta hän sanoi hänelle: "Opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti."
21 Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua."
22 Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
23 Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan!"
24 Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan!
25 Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."
26 Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa: "Kuka sitten voi pelastua?"
27 Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista."
28 Niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua."
29 Jeesus sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista,
30 ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.
31 Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi."
32 Ja he olivat matkalla, menossa ylös Jerusalemiin, ja Jeesus kulki heidän edellään; ja heidät valtasi hämmästys, ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Ja hän otti taas tykönsä ne kaksitoista ja rupesi heille puhumaan, mitä hänelle oli tapahtuva:
33 "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain käsiin;
34 ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet; ja kolmen päivän perästä hän on nouseva ylös."
35 Ja Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, menivät hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: "Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme."
36 Hän sanoi heille: "Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?"
37 Niin he sanoivat hänelle: "Anna meidän istua, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi."
38 Mutta Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?"
39 He sanoivat hänelle: "Voimme." Niin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin;
40 mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu."
41 Kun ne kymmenen sen kuulivat, alkoivat he närkästyä Jaakobiin ja Johannekseen.
42 Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille: "Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.
43 Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne;
44 ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja.
45 Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."
46 Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen, Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä.
47 Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus Nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua."
48 Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua."
49 Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi: "Kutsukaa hänet tänne." Ja he kutsuivat sokean, sanoen hänelle: "Ole turvallisella mielellä, nouse; hän kutsuu sinua."
50 Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö.
51 Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen: "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Niin sokea sanoi hänelle: "Rabbuuni, että saisin näköni jälleen."
52 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut." Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä.

2 comments:

Veijo Ryhänen said...Nuo käskyt ovat "auki kirjoitettu" kultainen sääntö, ja pelagiolaisuudessahan kultainen sääntö nostettiin "uhrilammas" pelastusoppia tärkeämmäksi (ortopraksiaa tärkeämmäksi).

Ylenmääräisen omaisuuden haalintakielto, tai jo hankitun ylenmääräisen omaisuuden poismyyntikehotus taas voidaan ajatella talouden nollasummapelin kautta myös kultaisen säännön aukikirjoittamiseksi
(jos siis talous ei kasvanut noihin aikoihin, niin jonkun rikastuminen tarkoitti jonkun toisen samanaikaista köyhtymistä).

Rauno Rasanen said...

1
Kristus antoi henkensä lunnaiksi ihmisen synneistä [eli sovitti lankeemuksen], mutta tuli samalla huijanneeksi Saatanaa, joka ei tajunnut, että Jeesus oli eräänlainen Troijan hevonen eli täysi ihminen mutta ilman syntiä [siis viaton ja täydellinen]. Hänen jumaluutensa ei ollut vaurioitunut ihmisyyden vuoksi, kuten Saatana luultavasti oletti. Jeesushan ei ollut langennut Saatanan kiusauksiin, millä olisi tullut todistaneeksi jumaluutensa. Niinpä kun Kristus astui alas tuonelaan, hänen jumalallinen armonsa tappoi Saatanan [ei kuitenkaan täysin lopullisesti], mutta pelasti kuolleet ja kuolevaiset. Kristus tuhosi kuoleman valtakunnan paholaisineen, mistä ylösnousemus on ‘todiste’. Tämä kristologis-sosteriologinen painotus on etenkin ortodoksisen kirkon uskon perusta [‘kuolemalla kuoleman voitti, totisesti voitti’].

2
Varhaiset synergisti-fanaatikot päättelivät Jeesuksen sovitusuhriudesta, että kuka tahansa ihminen, joka antaa henkensä lunnaiksi, tekee sankarillisen teon Kristuksen seuraajana [imitatio christi]. Marttyyriudesta tulikin kristittyjen piirissä peräti ‘suosittua’ aina, kun alkuseurakuntia vainottiin - jopa siinä määrin, että kirkollisten johtajien piti muistuttaa, ettei marttyyrius sellaisenaan vielä pelasta ketään, vaikka onkin uhrautumista Kristuksen takia. Ääri-islam sen sijaan käyttää marttyyriutta yhä vieläkin suorana tienä pelastukseen itsemurhaterrorismin muodossa. Islamin marttyyrit pyrkivät kuitenkin aktiivisesti murhaamaan viholliseksi luokiteltuja ihmisiä, kun taas alkuristilliset marttyyri-fanaatikot halusivat, että vihollinen teloittaa heidät eikä päinvastoin.

Vaikka kristinuskossa [toisin kuin islamissa] marttyyrius ei opin mukaan pelastakaan, niin ainakin se pyhittää. Niinpä tällainen käsitys lähestyy epäsuorasti joskin vahvasti pelagiolaisuutta. Asettamalla itsensä kuolemanvaaraan ihminen voi saada myös kristillisyydessä ainoan mutta samalla ylevimmän oikeuden tappaa kotiaan, uskontoaan ja isänmaataan uhkaava ‘lähimmäinen’. Muistutan vielä, että kristitty saa tappaa vain silloin, kun hän puolustaa uskontoaan. Tosin hyökkäyskin sallitaan, mikäli se on osa puolustusstrategiaa [;/\]