March 18, 2012

Luottoluokitukset, luottotappioswapit ja lyhyeksimyynti eli miten koronkiskonnasta tuli näkymätöntä ja laillista

Vanha koronkiskuri barokin maalaustaiteessa.
*
Päreen sitaatti on kirjasta Heikki Patomäki: Eurokriisin anatomia.
EMUn ristiriidat ja Euroopan velkakriisi
......
Itsensä toteuttavia ennusteita ja kehäpäätelmiä
[....]
Keynes erotti pääteoksessaan [General Theory of Employment, Interest and Money, 1936] yritteliäisyyden spekulaatiosta. Yritteliäisyys perustuu sijoituksen kohteen koko elinkaaren tuottojen arvioimiseen. Keinottelu sen sijaan on ennen kaikkea markkinapsykologian tai markkinaennakointien ennakointia.

Keynes vertasi spekulaatiota sanomalehden kauneuskilpailun, jossa tehtävänä ei ole arvioida kilpailijoiden kauneutta sinänsä vaan ennakoida, mitä kasvoja ihmiset keskimäärin pitävät kauneimpina. Tästä kilpailusta on myös korkeamman kertaluokan versioita. Toisen asteen kilpailussa arvuutellaan, mihin ennakointeihin ensimmäisen vaiheen pelaajat päätyvät, kolmannessa toisen vaiheen tuloksia ja niin edelleen.

Keynesin vertaus sopii myös velkakirjamarkkinoiden toiminnan kuvaukseen. Tilanne velkakirjamarkkinoilla on tosin sikäli monimutkaisempia, ettei kyse ole vain yhdestä kilpailusta vaan monista toimijoista ja monista eri vaiheiden pelistä, joita pelataan yhtä aikaa.

Monimutkaisuudestaan huolimatta eri vaiheiden rahoituspelit voivat helposti järjestyä suhteellisen kaavamaiseksi ketjuksi, joka luo itseään toteuttavia ennusteita. Eurokriisin aikana spekulaatioketju on tyypillisesti toiminut näin:

* Investointipankit, esinerkiksi Goldman & Sachs tai Deutsche-bank ja erilaiset hedgerahastot ostavat luottotappioswappeja [johdannainen, joka toimii vakuutuksena luottoriskiä vastaan] Espanjan, Irlannin, Kreikan, Portugalin tai jonkun muun maan mahdollisen maksukyvyttömyyden varalta. Näitä swappeja voidaan ostaa, vaikka sijoittajalla ei olisi hallussaan yhtään kyseisen maan joukkovelkakirjaa.

* Luottoswappien lisääntynyt kysyntä tulkitaan merkiksi siitä, että kyseisen maan tilanne on heikentynyt.

* Luottokelpoisuuden arivoijat, etenkin Moody's tai Standard & Poor's reagoivat luottoswappien lisääntyneeseen kysyntään ja alentavat kyseisen maan luottokelpoisuustasoa.

* Tämä puolestaan nostaa luottotappioswappien hintaa, ja spekulaattorit saavat mahdollisuuden tehdä lyhyen tähtäimen nopeita voittoja, mikä edelleen lisää swappien kysyntää.

* Ne pankit, joilla on Kreikan, Portugalin tai jonkin muun kriisimaan velkakirjoja, huolestuvat ja alkavat myydä kyseisen maan velkakirjoja pois. Joissakin tapauksissa laki velvoittaa niitä myymään velkakirjat, jos niiden laatu huononee liikaa [koska niiden pitäminen olisi pankeille riski].

* Kun kyseisen maan velkakirjojen arvo on sekeästi laskussa, niiden lyhyeksi myynti tulee kannattavaksi. Lyhyeksi myynti tarkoittaa, että spekulaattori ensin lainaa arvopapaperin joltakulta ja myy sen sen käypään markkinahintaan. Kun hinta on laskenut, spekulaattori ostaa paperin takaisin ja 'palauttaa' sen alkuperäiselle omistajalleen. Lyhyeksi myynti vahvistaa hinnan laskutendenssiä.

* Kaiken tämän tuloksena maa joutuu tilanteeseen, jossa se pystyy uusimaan lainansa vain suostumalla erittäin korkeaan korkoon. Se voi lopulta olla 20-30 prosenttia tai jopa enemmän, jolloin maan asema vaikeutuu dramaattisesti.

Globaalit rahoitusmarkkinat ovat olleet mukana aiheuttamassa eurokriisiä kahdella eri tavalla; ensin globaalin talouskriisin 2008-09 seurausten kautta ja sitten muuttamalla velkaantuneiden euromainen potentiaaliser maksuvalmiudet akuutiksi velkakriisiksi. [....]

Sitaatti kirjasta Heikki Patomäki: Eurokriisin anatomia [2012], s. 88-89 - [kappalejako rr]
*
http://fi.wikipedia.org/wiki/Heikki_Patom%C3%A4ki
http://www.intokustannus.fi/kirja/eurokriisin_anatomia/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Heikki_Patom%C3%A4ki
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jusepe_de_Ribera
http://en.wikipedia.org/wiki/Jusepe_de_Ribera
http://www.artble.com/artists/jusepe_de_ribera/paintings/the_old_usurer

3 comments:

Sammalkieli said...

Ei varsinaisesti liity aiheeseen mitenkään, mutta linkitän silti:

http://www.riinannaatala.tarinoi.net/98

"Naaraan kiimankatkaisu

Meillä Näätälässä on jo useamman vuoden ajan käytetty naarasfrettien kiimankatkaisussa vasektomoitua eli sterilisoitua urosfrettiä mikäli ei ole haluttu teettää naaraalla pentuja.

Sterilisaatiossa urosfretin siemenjohtimet katkaistaan ja solmitaan nukutuksessa. Toimenpide ei ole yhtä yksinkertainen kuin kastraatio eikä se poista fretin hormonitoimintaa tai kiimaa. Vasektomoitu uros eli frettikielellä v-hob, on siis käytökseltään ja hajultaan samanlainen kuin mikä tahansa leikkaamaton frettiuros.

Astutuksesta seuraa useimmiten naaraalle valetiineys joka kestää 6 viikkoa.

Näätälän nykyinen v-hob on angorapoika Näätälän Rupert. Rupertia lainataan myös ulkopuolisille fretinomistajille kiimankatkaisuun. Kiimankatkaisun hinta on 35€. Hinta on huomattavasti edullisempi kuin kiimankatkaisuun käytettävä hormonipistos ja huomattavasti terveellisempi vaihtoehto myös. Kiimankatkaisuun tulevan naaraan pitää olla sopivassa vaiheessa kiimaa, terve ja vapaa loisista. Rupert kun elelee meillä osana frettilaumaa, emme halua ottaa riskejä mistään tartunnoista. Kiiman sopivasta vaiheesta saa neuvoja kun ottaa yhteyttä tänne Näätälään.

Naarasfretin kiima ei normaalisti katkea itsestään vaan useimmissa tapauksissa pitkittyneenä johtaa tappavaan aplastiseen anemiaan."

Aplastinen anemia.

Rauno Rasanen said...

1
Näinkö committed marxisti kommentoi aikamme akuuteinta kapitalistista hämäystä?

Olet selityksen velkaa. Ehkä en vain ymmärtänyt.

2
Mitä Näätälän tiedotteeseen tulee, niin siinä on oma kiinnostavuutensa, joka luultavasti kertoo jotain myös sinun tämänhetkisestä elämäntilanteestasi ;/&%\.

Sammalkieli said...

Ei, en sairasta anemiaa eikä meillä ole frettiä. Mutta tästä ei nyt tainnut olla kyse?

Eksyin tuolle sivustolle kun etsin Googlesta tietoa hakusanalla 'naarata'.

Tämä taas liittyi siihen, että olin näet aikeissa kommentoida Ironmisun blogiin, että "Järkevän miehen kannattaakin jättää pilkkimiset muille, ja keskittyä naaraamaan tuttuja syvänteitä".

Jätin sitten kuitenkin kommentin lähettämättä.