March 20, 2005

MITÄ FILOSOFIA ON?

MÄÄRITELMÄ

Filosofiassa emme niinkään hanki tietoa, kerää tietoa, lisää tietoa tai edes tavoittele tietoa, vaan pikemminkin pyrimme palauttamaan mieleen, selventämään, järjestämään ja ilmaisemaan sen, minkä jo tiedämme. Filosofia on pyrkimystä jo tiedetyn ymmärtämiseen.

Jos ymmärrykseni on pinnallista, filosofian tulee syventää sitä; jos ymmärrykseni on yksipuolista, filosofian tulee monipuolistaa sitä; jos se on karkeaa, filosofisen ajattelun tulee hienojakoistaa sitä; ja niin edelleen.
Filosofinen edistyminen on edistymistä tämän tyyppisissä asioissa. Se ei ole (bolding RR) edistymistä tiedon kasautumisessa.

Ja edelleen:

Kun siis sanon, että filosofia on mahdollisimman epäteoreettista, tarkoitan seuraavanlaisia asioita: filosofiassa emme pyri selittämään (kausaalisesti tai funktionaalisesti), miksi meillä on sellaiset käsitteet kuin on; filosofiassa tarkoituksenamme ei ole oikeuttaa omia käsitteitämme; filosofiassa emme esitä ennusteita; filosofiassa emme pyri käyttämään tieteellistä sanastoa, ellei jokin sen osa ole tutkimuksemme kohteena; filosofiassa emme esitä hypoteeseja.

Se, että emme esitä filosofiassa hypoteeseja, ei tarkoita, että emme voi erehtyä käsitteistämme...
Filosofinen erehtyminen on kuitenkin täysin toisenlaista kuin esimerkiksi erehtyminen kosmologisen väitteen totuusarvosta. Filosofiassa erehtyminen on väärinymmärrystä. Tätä ymmärryksen vääristymää ei korjata esimerkiksi kokeiden tai testien suorittamisen avulla vaan pyrkimällä kohti selvempää ja kattavampaa käsitystä siitä, minkä me jo tiesimme.

Meidän täytyy ehkä muistuttaa itseämme, että ajattelimme myös niin ja niin, vaikka luulimme ajattelevamme ainoastaan näin ja näin. Tai ehkä meidän täytyy muistuttaa itseämme siitä, että ymmärrämme tietyllä sanalla myös sitä ja sitä emmekä ainoastaan tätä ja tätä.

ETIIKKA JA FILOSOFIA
Eräiden Wittgensteinin käsitysten kritiikkiä (s. 123, 127, 128)
Arto Tukiainen (-99)

(Edellä esitetyt ajatukset eivät kuitenkaan olleet ristiriidassa sen kanssa, miten Wittgensteinkin filosofian ymmärsi - pikemminkin päinvastoin/RR)

No comments: