March 14, 2005

EVOLUUTIO ON ITSETUHOINEN "GEENI"

Tuleva luentosarjani alkaa kaikkein mielenkiintoisimmalla asialla: lisääntymisevoluutiolla. (päivitys 20.3)

I luento HORMONI - TUO VEIJARI ENTSYYMIEN JOUKOSSA.
Katsaus eri korkeakulttuureissa vallinneisiin tapoihin vaihtaa kromosomien alleeleja geneettisen rekombinaation riitissä, jota pidetään maailman vanhimpana - jopa kädettömien ja selkärangattomien harjoittamana lisääntymistapana.

Evoluutiometeorologian ja lisääntymisgenetiikan outodidakti, privaattidosentti Arthur Spengler

No comments: