January 5, 2014

Käytännön viisautta viimeisinä aikoina

Itsemurha tässä vaiheessa on silkkaa lyhytjännitteisyyttä. Vielä ne asiat huonommiksikin menevät [Origo]
*

18 comments:

Ironmistress said...

Asiasta kuudenteentoista, Rauno: mikä on sinun Myers-Briggs-tyyppisi?

Rauno Rasanen said...

Kommenttini Sediksen blogista 5/2005. En jaksa tehdä testiä uudelleen, ainakaan nyt.
........
Rauno Rasanen kirjoitti...
Meyers-Briggs - toisen kerran - ajatuksella...

Your Type is
INTJ
Introverted Intuitive Thinking Judging
Strength of the preferences %
56 38 38 11

INTJ type description by D.Keirsey
INTJ type description by J. Butt and M.M. Heiss

Qualitative analysis of your type formula

You are:
moderately expressed introvert

moderately expressed intuitive personality

moderately expressed thinking personality

slightly expressed judging personality

RR

12:43:00 ip.

http://sedis.blogspot.fi/2005/05/suuren-bloggaritestin-tuloksia.html

Ironmistress said...

Sittenhän meitä on kaksi. Olet ihmetellyt sitä, miten ruukinmatruunaa voi ymmärtää ja mitä hänen sielunelämässään liikkuu.

Kun ymmärrät itseäsi, ymmärrät myös ruukinmatruunaa.

Rauno Rasanen said...

Psykologinen mentaliteettimme ja ehkä jopa älyllinen temperamenttimme lienee samantyyppinen, mutta arvoihin, tietoon sekä tiedon perusteluihin ja arvostukseen liittyvät asenteemme eroavat joskus jyrkästi. Kemppisen suhteen olen kärjistetysti sanottuna taipuvainen asettamaan tämän jaottelun juuri päinvastoin lukuun ottamatta hänen maanista triviatiedon keräämistään, jota sinäkin omalla Kemppistä kapeammalla perspektiivillä edustat. Tieto informaationa ei minua kiinnosta. Tiedon täytyy sisältää jotain perustavampaa ollakseen todella tärkeää. En tiedä välttämättä, mitä tuo todella tärkeä on tai en ainakaan pysty todistamaan sitä, mutta ei pystynyt Platonkaan, jonka ajatusta tiedosta tässä sovellan. Ongelma liittyy pikemminkin semantiikkaan kuin tiedon oikeutukseen, mutta vastaus ei löydy Tarskin triviaalista ‘käännössemantiikasta’ eikä Hintikan ‘sääntöpluralismista’ vaan Wittgensteinin universaalikielestä: semantiikkaa ei voi ilmaista kielessä tai kielen ulkopuolelta käsin, koska kieli itsessään konstituoituu aina jo semanttisesti. Kielellinen representaatio on väistämättä antirealistinen ‘projekti’, myös eksakteimmassa muodossaan eli matematiikassa. Maailma on ‘tuolla’ ja me pysymme aina ‘täällä’. Joku voi tulkita tämän myös fenomenologisena kannanottona, mikäli haluaa. Mitään fenomenologista ‘ydintä’ [esim. noemat] siitä on kuitenkin turha etsiä. Mieli on kieli, siis konstruoitu.

Korppi on oikeus said...

Myers-Briggsiä, täälläkin! Matruunahan yrittää nyt floodaa joka paikan sillä.

Itse olen siihen jo hyvän aikaa perehtynyt ja pakko todeta, että kyseisen instrumentin relevansssi on sangen kyseenalaista. Ainakin, mikäli puhutaan eri tyypeistä väestöllisellä tasolla, sillä sen takana ei ole käytännössä minkäänlaista tilastollista dataa. Plus mbti on kovin yksinkertaistettu malli, joka ei ota huomioon esimerkiksi mielisairauksia eikä mitään nyanssseja. Ei se huuhaatakaan ole, mutta psykologisena tyypittelynä se on lähinnä suuntaa antava. Se kertoo sinusta jotakin, muttei kovin syvällisellä tasolla.

Lisäksi nuo nettitestit ovat epäluotettavia. Kysymykset ovat usein typeriä ja tulokset antavat mitä sattuu. Olen lisäksi havainnut, että testeissä tuntuisi olevan jonkinlaista vetoa INTJ-, tai ylipäätään NT-osastolle. Kysymykset ovat usein sellaisia, että ihmiset vastaavat niihin tavalla, jolla he ideaalitilanteessa tomisivat, ei kuten he luonnostaan tekisivät. Itsekin saan jokaisesta testistä johdonmukaisesti INTJ:n tai INFJ:n. Nuo kaiksi tyyppiä ovat lisäksi harvinaisimmasta päästä ja kuitenkin ne näyttäisivät olevan netisssä hyvin yleisiä (osa varmasti selittyy sillä, että tuommoiset introvertit hakeutuvat nettiin). INTJ:ä pidetään coolina tyyppinä. Eikö se Keirseyn määritelmä "Mastermind" kuulostakin hyvältä?

Joku Matruuna tosin on selvä INTJ: itsenäinen ajattelija, joka kuitenkin operoi aina systeemistä tai organisaatioista käsin, eikä kapinoi itsetarkoituksellisesti. INTP olisi taas juuri se itsenäinen ajattelija, joka kapinoi kaikkea olemassolevia systeemejä tai vakiintuneita ajattelutapoja vastaan. INTJ:t operoivat objektiivisen logiikan, INTP:t subjektiivisen logiikan kautta. Einstein on hyvä esimerkki INTP:stä: hänen visionsa maailmasta ei sopinut yhteen silloisten fysiikan oppien kanssa. Se oli sisäistä logiikkaa, johon ulkoinen logiikka piti sovittaa.

Mutta niihin testeihin ei kannattaisi liikaa luottaa. Nekin voivat antaa suuntaa (kuten koko mbti), mutta esimerkiksi minulle ne antoivat jatkuvasti vääriä tuloksia, vaikka vastasin siten kuin persoonani toimii. Tutustuttuani typologiaan lähemmin ja varsinkin niihin ns. kognitiivisiin funktioihin, tulin pohdintojeni jälkeen tulokseen, että olen INFP. Vieläpä miespuolinen INFP, joka on melko harvinainen.

Kullervo said...

Minä saan näistä testeistä aina saman kirjainyhdistelmän, INTP. Kuvauksissa on paljon tottakin, eli olen yksin viihtyvä surkimus, joka suosii fantasioita ja suuria linjoja yksityiskohtien kustannuksella. Mutta sitä en voi ymmärtää, miksi tähän ihmistyyppiin aina liitetään matemaattisuus ja loogisuus. Kysymyksissä ei näitä asioita kysytä, enkä minä ainakaan ole mitenkään matemaattinen. Päinvastoin, olen aina ratkaissut ongelmat intuition kautta, myös matemaattiset ongelmat. Pääni on yhtä sekava kuin työpöytänikin, minkäänlaiseen loogiseen askeesiin se taivu.

mikis said...

Minusta itsemurha ei ole sen kummallisempi juttu kuin kävellä lähimmälle postilaatikolle. Ja pudottaa sinne kirje, jonka on jo aikaa sitten kirjoittanut. - Takaisinpäin tallustellessa voi katsella pilviä, jotka liitelevät taivaalla. Niinhän ne aina.

(Sitten voi ottaa myrkkyä tai ampua päähänsä reiän.)

Ironmistress said...

KoO: Puoliso on ENFP. Hän sai ylennyksen pomoksi jokin aika sitten, ja muuttui I:stä E:ksi. ENFP:tä luonnehditaan termillä "Provider", ja se on yksi parhaista ihmisjohtajatyypeistä.

Meillä käy usein niin, että kun lapset pyytävät leffa- yms rahaa, niin äippä sanoo: "Kysykää isältä", jolloin lapset ovat innoissaan, koska tietävät, että isin rahapussin nyörit eivät ole yhtä tiukat kuin äipän.

Korppi on oikeus said...

Hmmm, se kaikki mitä olen typologiasta lukenut, antaa kuvaa ettei ihmisen tyyppi muutu elämän aikana. Eli joko puolisosi on edelleen INFP tai sitten ollut aina ENFP. Kannattaa muistaa, että introversio sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole aivan sama mbti:ssä. Toki niillä on yhteys, mutta typologiassa introvertiksi katsotaan, jos ensimmäinen kognitiivinen funktio on sellainen. Mutta jokaisella dominantin introvertin funktion omaavalla on myös sekundaarinen ekstrovertti funktio. Ja jokainen lähtökohtaisesti introvertti kykenee utilisoimaan ekstroverttia puoltaan tarpeen vaatiessa. (introverttius ei ole siis sama asia kuin ujous tai sosiaalien pelko). Ajatteleppa suosikkiasi Freddie Mercurya: tyypillinen ISFP, joka kuitenkin lavalla kykeni muuntautumaan ekstrovertiksi ja olemaan kuin ESFP (ISFP:llä ja ESFP:llä on identtiset funktiot, vain järjestys on eri).

INFP:kin voi siis utilisoida ekstroverttia puoltaan (Ne, extroverted intuition) ja näyttää ENFP:ltä. Ja jos INFP:n funktiot kiepauttaa ylösalaisin, dominantiksi funktioksi tuleekin Te (extroverted thinking), joka on ns. johtajatyyppien (ESTJ, ENTJ) vahvin funktio. INTJ:llä tämä funktio on sekundaarisena, joka selittää mhyös heidän luontaista kykyään johtaa. vaikka introverttiudensa vuoksi eivät he johtoasemiin suoraan pyri.

Toisaalta INFP:ä pidetään yleisesti huonoimpana johtajatyyppinä. Miksikö? Koska sisimmissään jokainen INFP näyttää tältä.

Ironmistress said...

KoO, todennääisesti on ollut aina E. Mutta Wikipedian mukaan tyypitys ei ole kiveenhakattu, vaan liukumia voi tapahtua, varsinkin silloin, jos jokin elämäntilanne muuttuu. Ohessa lisää.

Ja tämä on myös yksi MBTI:n vahvuus verrattuna horoskooppeihin: se ottaa myös neuroplastisuuden huomioon. On myös muistettava, että kussakin tyypityksessä on tietty virhemarginaali. Ruukinmatruuna on itse I, mutta virhemarginaalin sisällä. Jumala varjelkoon koko maailmaa, jos ruukinmatruunasta tulee joskus ENTJ.

Tuossa muuten tuli kämmy: puolison tyypitys oli ENFJ, ei P.

Rauno: Se johtuu ainoastaan siitä, että sinulla ei ole luonnontieteellistä koulutusta. Jos olisit opiskellut aikoinaan insinörtiksi tai fyysikoksi tms, ajattelisit ruukinmatruunan tavoin.

Ja sama kääntäen: jos täälläpäässä olisi menty opiskelemaan jotain muuta, todennäköisesti ruukinmatruuna ajattelisi sinun tavallasi.

Ironmistress said...

Rauno vielä: Me olemme viimeiset viisi vuotta pelanneet kissa-hiirileikkiä, ja sinä tiedät sen ja ruukinmatruuna tietää sen. Sinä olet yrittänyt päästä selville ja saada vastauksen Kuka ruukinmatruuna on tai pikemminkin mikä hän on, ja toisaalta olet myös tässä leikissä antanut paljon vinkkejä itsestäsi, josta ruukinmatruuna on saanut paljon selville sinusta. Mietipä Gandalfia ja Sherlock Holmesia pelaamassa shakkia.

Tällainen löytyi:

The INTJ can have trouble in school if not properly motivated. A rigidly structured school can frustrate their yearning to make things better and they can become aloof. Their intelligence is unquestioned but their ability to stomach someone else’s way can prevent them from achieving success.

Niin totta, niin totta. Ja varmasti olet kokenut tuon itsekin.

Korppi on oikeus said...

IM: En ole varma, mitä tarkoitat virhemarginaalilla. Jos viittaat niihin nettitesteihin, joissa annetaan prosenttiosuuksia, niin unohda ne. Tyyppi määritellään aina kognitiivisten funktioiden kautta, ei kirjaimien. Jos olet INTJ, olet INTJ. Lainaus linkistäsi: "For one, you may natural preferences (of innate tendencies) that are not fully utilized or have been suppressed that can be tapped into now which can bring about a more fully functioning self." Toisin sanoen voit utilisoida ekstrovertteja funktioitasi (Te, extroverted thinking) tavalla, joka näyttää ENTJ:n tyyliltä.

Lienee toki mahdollista, että tyyppi voi muuttua, mutta siinä tapauksessa uskon, että muutos voi tapahtua ainoastaan funktioiden järjestyksen suhteen, eli muutos I:stä E:ksi tai päinvastoin. Mutta esimerkiksi INTJ ei voisi kuuna päivänä muuttua INTP:ksi. Miksi? Koska nuo kaksi tyyppiä eivät jaa ainoatakaan samaa kognitiivista funktiota ja ne ovat vieläpä epäsymmterisessä järjestyksessä. Vaikka tyypeillä on näennäisesti eroa vain yksi kirjain, ovat tyypit monin tavoin erilaisia. Samankaltaisuuksia toki löytyy, mutta erot ovat huomattavat. Sama koskee esimerkiksi INFP:ä ja INFJ:ä, jotka ovat kaksi hyvin erilaista tyyppiä. Mutta ETNJ, joka jakaa samat funktiot INTJ:n kanssa, on tyyppi, johon introvertti voisi muuntautua.

Jos puolisosi onkin ENFJ, se käykin paremmin järkeen, koska heidän stereotyyppinsä on taitava ihmistuntija ja -johtaja. Ja vaikka eroa ENFP:en on näennäisesti vain yksi kirjain, ovat nekin kaksi täysin erilaista tyyppiä, joilla on eri funktiot.

MBTI on siitä hieno, että se on sisäisesti looginen ja sen kanssa on hauska leikkiä. Toisaalta sen vastaavuus ulkomaailman kanssa ei ole aivan yksi yhteen. Kukaan tuskin vastaa täysin sitä kuvaa, joka kuhunkin tyyppiin liitetään. Persoonat ovat komplekseja, jotka epämääräisen meduusan tavoin ulottavat hyllyvää massaansa ja lonkeroitaan monille eri alueille. Eivät ne pysy missään aidatussa lokerossa.

Korppi on oikeus said...

Rauno ja Matruuna, te olette kyllä melkoinen pari. Nämä ns. nemesikset tuppaavat usein muistuttamaan toisiaan. Milloin kumpikaan teistä besserwissereistä olisi myöntänyt olleensa väärässä. Olisi hauskaa nähdä Matruunalta joskus kirjoitus: "Olen väärässä." :D

PS. On yleinen harhaluulo pitää Holmesia INTJ:ä. Hänhän on ilmiselvä ISTP: lähes tunteeton (heikko Fe), ultimaattisen tarkka ympäristönsä suhteen (vahva Se) ja kuitenkin abstaktiin ja ainutlaatuisen päätteykyvyn omaava (vahva Ti). Ettäs tiedätte!

mikis said...

Minä olen sitä mieltä - vaikka olenkin tyhmä - että ihminen, joka koskaan ei ole väärässä, ei ikinä voi olla oikeassakaan.

Ei ikinä.

mikis said...

"Ei ikinä" = tietysti "aina silloin tällöin". Mutta se on - kuten jo jätin sanomatta - vahinko.

Anonymous said...

MBTI-tyyppi vaihtelee toki tilanteen mukaan, kuten voi jokainen päätelläkin. Työpaikalla saattaa olla ekstrovertti, koska työn luonne sitä vaatii ja tällainen rooli syntyy ihan luonnostaan ja kotona introvertti. Myös ajan myötä voi tulla muutosta. Jos on testissä saanut vaikka 45% ekstrovertti ja 55% introvertti, niin keikahdus ekstroversioon voi tapahtua helposti vaikka juurikin sosiaalisen aseman ja tilanteen muutoksen myötä tai itsevarmuuden kasvun myös, kuten ihmisillä usein tapahtuu kun ikää tulee.

En usko että Ranen ajattelu johtuu koulutuksesta tai sen puutteesta, vaan arvomaailmasta. Eli Rantsu saattaa MBTI-tyypiltään olla enemmän F tai N kuin Ironmistress, joka on enemmän T tai enemmän S.

Korppi on oikeus said...

Ja sitä paitsi Gandalfkaan ei ole INTJ, vaan ilmiselvä INFJ. Saruman on INTJ.

Rauno Rasanen said...

‘Mieli on kieli, siis konstruoitu.’

Tämä ei tietenkään tarkoita, että mieli olisi jotenkin ristiriidaton ja vailla ei-aina-niin-kovin hyvin-tiedostettua mutta silti jatkuvasti läsnä olevaa ja vaikuttavaa kulttuuris-kokemuksellista historiaa.Vain dogmaattinen aristotelis-analyyttisen käsitefilosofian moderni perillinen ajattelee niin.