December 26, 2009

Kapitalismi pyramidihuijauksen laillistettuna versiona

Tällä, kuvan esittämällä logiikalla kapitalistisen järjestelmän hallinto tuomitsee sijoittaja-pelurinsa. - - Se huijari, joka varastaa rikkailta (Madoffin fake-systeemiin sijoittivat monet ökyrikkaat juutalaiset), pannaan vankilaan, mutta se, joka varastaa massoilta, tavallisilta ihmisiltä, saa lisää tukea (mm. 700 mrd. pankkikriisituet) kontrolloimattomalle toiminnalleen.

Uusliberaali, monetaristinen USA:n keskuspankki (etenkin puheenjohtaja Alan Greenspan) ei reagoinut, vaikka talouden globaalia romahdusta ennustettiin yleisesti vuosikausia esim. keynesläisten Paul Krugmanin (taloustieteen nobelisti) ja Joseph Stiglitzin tahoilta.

Tragikoomisena kuriositeettina mainittakoon, että kokoomuslainen valtiovarainministerimme Jyrki Katainen miltei vannoi vielä hieman ennen romahdusta, että mitään lamaa ei ole tulossa. - - Muistakaamme myös 1990-luvun alusta aiempaan lamaan liittyen kokoomuslaisen (sic) valtiovarainministerin Iiro Viinasen vannotus, että 'tämä hallitus ei devalvoi!' - - eikä se devalvoinutkaan kuin vasta seuraavalla viikolla...

Mutta vaikka usko Jumalan suhteen ei voi pettää, se saattaa hyvinkin pettää, mitä näkymättömän käden (invisible hand) 'palvontaan' tulee. - - Tällaista skeptisismiä eivät kokoomuslaiset taloustieteilijät kuitenkaan ole koskaan ymmärtäneet loppuun asti. Heidän jatkuvan kasvun optimismiaan/uskoaan voi siten pitää kaikkein sokeimpana mahdollisena, koska sen toimivuus/toimimattomuus olisi voitu arvioida etukäteen.

Ne taas, jotka uskovat Jumalaan, eivät voi todistaa Jumalasta empiirisesti yhtään mitään (paitsi performoida sinnikästä uskoaan), vaikka pystyisivätkin esittämään varsin pätevää epistemologis-dialektista kritiikkiä naturalismin (ateismin) ontologista perustaa kohtaan (Plantinga, Puolimatka). - - He siis ovat ja pysyvät 'sokeina' alusta loppuun saakka (syntymästä kuolemaan) - eikä siitä oikeastaan voi heitä syyttää, koska uskoa Jumalaan ei voi horjuttaa, jos vain haluaa uskoa...

Joskus kuitenkin ajattelen pessimistisesti, että näkymättömään käteen uskovat kuuluvat samaan lahkoon kuin teistit: hekin uskovat aina vain sitkeästi, vaikka koko maailma ympärillämme romahtaisi heidän uskonsa takia!
*
Kommentti peeÄR-miehen päreeseen Vakaumustani halvennetaan!

(Kielimafia mm. korjasi kirjoitusvirheitä 28.12.)
I
Hyvä peeÄR-mies: jos usko Joulupukin olemassaoloon kielletään, romahtaa samalla myös kapitalismin positiivista (ideologista) funktiota ylläpitävä, aksiomaattinen (talousmetafyysinen) perususkomus eli 'Näkymättömän käden' olemassaolo.

Joulupukki on nimittäin 'Näkymättömän käden' mytologis-psykologinen personifikaatio.

Wall Streetin ahne, röyhkeä ja riskien äärirajoilla liikkuva finanssipankkiiri puolestaan ilmentää 'itsekkäitten' geenien evoluutiossa tapahtuneen sopeutuvan erikoistumisen 'huipentumaa', joka ei enää pääsekään omin voimin irti taidokkaasti neulotun, voittoa kahmivan verkon kuristavista silmistä ja silmukoista.

Toisin sanoen pääoman kasvattamiseen kehiteltyä ja kehittynyttä funktionaalista rakennetta, minkä ahneus loi, on enää perin hankalaa säädellä yksinomaan psykologisena muuttujana, koska psykologiset ominaisuudet ovat tässä vaiheessa sisäistyneet näiden konstruoitujen rakenteiden toiminnallisiksi muodoiksi (talous-ideologiksi koneistoiksi).

Jotain edellä kuvatun kaltaista Marxin on täytynyt tarkoittaa ihmisen itsensä vieraantumisella, reifikoitumisella eli muuttumisella olemuksellisesti vaihdon välineeksi pääoman yhä abstraktimmiksi, laajenevammiksi, pirstoutuneemmiksi, monimutkaisemmiksi ja pakottavammiksi käyvillä markkinoilla.

Tästä näkökulmasta voin ymmärtää paremmin, miksi Slavoj Zizek ei pidä väitteestä, jonka mukaan pyramidihuijari Bernard Madoffin rikos motivoitui yksinomaan ahneudesta ja että hänet syyllistettiin ja tuomittiin vain kontrolloimattoman ja intentoidun ahdeuden seurausten vuoksi.

Kapitalistinen sijoituspörssitoiminta pääoman sisäisen (osittain ennaltamäärätyn), psykologistisen logiikan muotona nimittäin toimii, kuten edellä kuvattiin, paitsi ahdeuden motivoiman affektipaineen (vrt. Spinozan conatus tai Nietzschen vallantahto) 'viettelemänä', myös määrättyihin peli- ja uskomus-sääntöhin sitoutuneena strategiana, joka ei lopulta kovin paljon eroa pyramidihuijauksen toimintaperiaatteista ja niiden uskomuslogiikasta juuri sen vuoksi, että rakentuu perimmältään irrationaaliseen uskoon näkymättömän käden 'sovittavasta' win-win-vaikutuksesta, jonka mukaan kapitalistista nollasummapeleistä seuraava epätasa-arvo voittojen jakautumisessa tulee muka aina sovitetuksi (jopa) globaalin elintason ja siten globaalin hyvinvoinnin kasvuna.

Toistan, että kapitalismi ja sen 'näkymättömän käden' toiminta on itsessään paitsi katteettoman naivia, naiviudessaan myös egoistis-ideologista uskoa joulupukin kaltaiseen hyväntekijä-sovittajaan, joka ainakin kerran vuodessa jakaa täysin omaehtoisesti meille kaikille, ihan jokaiselle, 'hyödykkeitä ja palveluja' - ilman että kenenkään muka tarvitsisi henkilökohtaisesti ostaa lahjoja kenellekään - toisin sanoen maksaa euroakaan veroja 'totalitaristiselle riistäjävaltiolle'.

Kapitalismin näkymätön käsi on lapsenuskoisille kerrottu satu pyyteettömästä distributiivisen oikeudenmukaisuuden 'toimeenpanijasta', jonka kilpailu, ahneus ja vaihdon rakenteellinen logiikka paradoksaalisesti synnyttävät, tai johon prosessiin tuo pyyteetön 'lahja-automaatti' jo alunperinkin rakenteellisesti sisältyy (!?)

Minun mielestäni tällainen satu (pyramidihuijauksen perusta) on jopa epäuskottavampi kuin Jeesuksen ylösnousemus, hänen neitseestä syntymisensä tai niin sanottu kaksiluonto-oppi (Jeesuksen jumaluus ja ihmisyys).

II
Illustroidessani päreen alussa, että itsekkäiden geenien ja finanssipankkiirien logiikan välillä vallitsee korrelaatio tai ainakin jonkinlainen jatkumo, voisin hyvällä syyllä lisätä, että Wall Streetin uhkapeluri tietää myös talouspoliittisesta kokemuksestaan, että finanssipankkkiirien aiheuttaman ylikuumenneen talouskuplan lopulta puhjettua valtio, estääkseen sosiaali- ja terveyspoliittisen infrastuktuurin, ja samalla koko järjestelmän, täystuhon (itse järjestelmän poliittinen muuttaminen vaatisi ideologisen/arvojen vallankumouksen), on ensimmäiseksi pakotettu pelastamaan rahalaitokset.

Näin tapahtuu ainakin avoimessa (laissez-faire) kapitalismissa, jossa kokonaispääomaa luotottavalla makrosysteemillä on yhä kovempaan vauhtiin päästyään krooninen taipumus huomata liian myöhään olevansa tyhjän päällä, kuten usein käy esim. piirrettyjen animaatioiden kojootille, joka miltei sokeasti jahtaa saalista, jota se ei koskaan onnistu saamaan kiinni, tai joka lopulta tuhoaa saalistajansa kuten Herman Melvillen Moby Dick (valkoinen valas) vainoojansa kapteeni Ahabin.
*
http://www.roseanneworld.com/blog/2009/03/
http://www.sitelead.com/blog/madoff-cartoon/2009/07/08 (tämä pilapiirros paljastaa eläkevakuutusjärjestemien todellisen luonteen ainakin oikeistolaisen hallinnon etiikassa)

3 comments:

dudivie said...

mie oon kommunisti joka uskon nakymattoman kaden oikeutukseen...sie saat kylla liikkeelle oikeensuuntasii ajatuksii

PeeÄR-mies said...

Kiintoisia pohdintoja kuten nuo myöhemmätkin. En ole juuri jostain syystä blogeissa seikkaillut viime aikoina - tosin lainasin naamakirjaani Zizekin videot sivultasi.

Hyvää vuotta 2010 Rauno - mistään tinkimättä pidä linjasi:)

Rauno Rasanen said...

peeÄr,

linja pysyy. 'Vakaana'.