January 30, 2012

Perustuslaillinen harha

United States Bill of Misconceptions and Confusions

I
Uudistettu ja korjattu lisäys perustuslakiin:
Rajoittamaton omistamisen oikeus/vapaus ja mahdollisimman laaja sananvapaus ovat sekä aksiomaattisesti [loogis-periaatteellisesti] että funktionaalisesti [tilastollis-kausaalisesti] ristiriidassa keskenään. Omistusoikeus ei edellytä eikä turvaa kaikkien ihmisten sananvapautta. Pikemminkin päinvastoin. Sananvapaus ei ole omistamisen eikä minkään muunkaan hegemonia-pyrkimyksen välttämätön ehto eikä riittävä syy vaan itsenäinen ja riippumaton oikeus.

II
Kirjoitettu kommentiksi Sammalkielen päreeseen Keskiluokan itsepetos.
*
Tämän päreesi teemat ja päätelmät, SK, olivat hyvin lähellä omaa kapitalismin ja porvarillisen tietoisuuden eli/tai kapitalistisen mentaliteetin kritiikkiäni.

Suurin osa kuluttajista ja tuottajista elää kapitalismissa 'sosiaalipsykologisen' tajunnan syvimpiin kerroksiin ulottuvan business-juridisen harhan vallassa.

Harhan nimi on lähes rajoittamattoman omistusoikeuden ja lähes täydellisen sananvapauden symmetrinen suhde. Toista ei muka voi olla ilman toista. Toisin sanoen jos rajoitat omistamisen ja ahnehtimisen määrän vapautta, rajoitat väistämättä myös sananvapautta ja päinvastoin.

Näiden kahden oikeuden suhde on kuitenkin asymmetrinen. Ne eivät toteutuakseen edellytä toisiaan.

Kapitalistit kuitenkin osittain tiedostamattaan [koska kapitalistisen tietoisuuden omaaville ko. symmetriassa on kyse luonnollisesta asiasta] mystifioivat asymmetrian vapauden monitulkinnallisuudella, joka toimii plutokraattien eduksi, sillä tottakai rikkaan sanavapaudella on lopulta aina enemmän todellista [rahalla ostettua] valtaa kuin köyhän vastaavalla vapaudella, joka rajoittuu lähinnä vaikutusvaltaan [äänestyksiin, mielenosoituksiin ja kansalaistottelemattomuuteen].

Kapitalistiseen perustuslakiin kirjoitettu omistamisen vapauden ja sananvapauden 'symbioottinen kytkös' synnyttää illuusion siitä, että meille kaikille on kyvyistämme ja kyvyttömyyksistämme tai sosiaalisesta asemastamme huolimatta/riippumatta juridisesti taattu tasa-arvoinen mahdollisuus kulutusnautintoon [ikäänkuin laki itsessään simbsalabim poistaisi lähtökohtiemme empiirisen eriarvoisuuden].

Harha ilmenee siinä, että jompaan kumpaan - joko rajattomaan omistamisen vapauteen/oikeuteen tai sananvapauteen puuttumisen väitetään automaattisesti ja välittömästi merkitsevän vapaan kulutusnautinnon oikeuden rajoittamista.

Juuri tämänkaltainen harha toimii yhtenä kapitalismin vahvimmista juridis-mentaalisista kivijaloista.

2
Minä sen sijaan ajattelen vakaasti, ettei sananvapautta pidä juurikaan [ei ehkä lainkaan] rajoittaa, mutta omistusoikeutta ja pääoman kahmintaa pitää - ja mieluummin kovalla kädellä.
.....
[Välittömästi esiinnousevia jatkokysymyksiä vaikeine ongelmineen kommentoin myöhemmin].

III
http://www.youtube.com/watch?v=fA51wyl-9IE
Richie Havens, Freedom [Woodstock, 1969]
*
http://sammalkieli.blogspot.com/2012/01/keskiluokan-itsepetos-kuva.html
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights

2 comments:

Anonymous said...

1. Minun on hankala ymmärtää miten ihmiset voivat ajatella tuolla tavoin, kun en itse ole koskaan jakanut samaa harhaa.

Meidän ei siis tarvitse antropologisesti mielenkiintoisia "primitiivejä" löytääksemme tutustua lähiöiden narkkareihin; tavalliset porvarit kun riittävät oikein hyvin.

2. Jos sananvapaus ymmärretään laajasti ilmaisunvapautena, niin emme oikeastaan tarvitse kovin käsitteellistä analyysia omistusoikeuden ja sananvapauden suhteesta. Historiallis-etnografinen aineisto esimerkiksi juuri Yhdysvalloista on aivan riittävän valaisevaa.

Viittaan nyt kaikkiin niihin tapauksiin, joissa on päädytty ihan käräjätupaan asti pohtimaan sitä, mahtaako jokin tietty taidenäyttely uhata pyhiä heteroseksuaalisia perhearvoja, ja tulisiko kelpo amerikkalaisilla kenties olla jonkinlainen immuniteetti tuollaisia rienaavia taideteoksia kohtaan.

Sammalkieli said...

Entäs informaation "aitaaminen" & primitiivinen akkumulaatio? Omistusoikeus näyttäisi olevan suoraan ristiriidassa sananvapauden kanssa.

Kaikki tietotuotanto rakentuu aina jo olemassaolevan general intellectin päälle, mutta kapitalisti voi "olennaiseen eroon" [tai muuhun juristien harjoittamaan semanttiseen hiustenhalkomiseen] vetoamalla estää toisia käyttämästä "omaa keksintöään".

Sama koskee tietysti myös [taide]teoksia. Kaikki oikeudet pidetään.

Näin kulttuurin yhteismaa aidataan. Kapitalismin elinehtona on niukkuuden luominen.