January 31, 2012

Jos osaat korjata mopon vikoja, osaat korjata myös yhteiskunnan epäkohtia - [?]

Mopo-sosiologi ja hänen pienoismallinsa yhteiskunnasta.
*
Kirjoitettu alunperin kommentiksi Ironmistressin päreeseen Kaksitoista säätöpistettä.

1
Täydellistä ikiliikkujaa ei termodynamiikan ilkeitten lakien vuoksi ole vielä pystytty rakentamaan, mutta ilmeisesti Ironmistress on teoreettisella tasolla juuri nyt keksimäisillään sellaisen. Onneksi olkoon.

Odotan mielenkiinnolla, milloin hän julkaisee metodisesti mulllistavan, meemi-strukturaalista evoluutio-paradigmaa edustavan ja yhteiskunta-insinööriydelle radikaalisti uusia tieteellis-teknisiä tehtäviä osoittavan Nobel-teoksen 'Suuri mopon- ja masuuninkorjaus-sosiologia'.

Varsinkin sen kahdelta ensimmäiseltä osalta odotan paljon. Niissä kun annetaan sovellutusohjeita talouden ja politiikan ongelmiin [I osa] sekä uskonnollisiin ja moraalisiin säätövaikeuksiin [II osa].

2
Koska en nyt puutu, IM, mallinnustapasi ja analogioittesi tieteenfilosofisiin ongelmiin, jotka eivät ole vähäisiä [esim. selittävän ja selitettävän looginen ja kausaalinen suhde, selittävän semanttinen relevanssi selitettävään nähden, matemaattisen faktan, teoreettisen metaforan/analogian sekä arvojen/normien välisen yhteensopivuuden ongelma tieteenfilosofisessa selittämisessä] tyydyn vain ihastelemaan, että joku vielä tässä maassa ajattelee konemaisest - eh - johdonmukaisesti ja ehdottoman tieteellisesti - Humen lakia unohtamatta.

Humen lakihan merkitsee perinteistä skeptikon logiikkaa noudattaen tietenkin sitä, että tosiasioista ei voi johtaa arvoja, mutta Ironmistressille Humen laki on kuitenkin alkanut [yllättäen?] osoittaa myös sen, että tosiasioita ei pidä omaksua, jos ne ovat moraalisesti arveluttavia. Tämä uusi johdonmukainen linja minua erityisesti sävähdyttää [selkäytimeen asti].

http://actuspurunen.blogspot.com/2012/01/haaste-humen-giljotiinille-rasismi-eli.html

3
Muistan avoimen yliopiston ajoiltani joskus viime vuosituhannen lopulla, kun eräs matematiikan opettaja tai insinööri mikä lie esitteli filosofian seminaarityötään silloisessa Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa, joka on nykyisin yliopisto [luennot H:gin yliopiston vaatimuksilla].

Kyseinen luonnontieteilijä-teknikko [?] yritti ihan tosissaan todistaa lopulta kai itse elämän tarkoituksen sisällyttämällä numeroihin/lukuihin merkityksiä ja substanssia sekä kaavoihin lähes maagista todistusvoimaa tavalla, joka toi mieleen pikemminkin horoskoopit kuin fysiikan.

Seminaarityötä ei hyväksytty. Hylkäämisestä päätti luennoitsija eli fil. tri [pragmatismin erikoismies] Sami Pihlström, joka oli keskustellut asiasta myös laitoksen kahden matematiikasta hyvin perillä olevan henkilökunnan edustajan kanssa. Nämäkin olivat hylkäämisen kannallla. Seminaarityötä ei olisi kuulemma hyväksytty myöskään matemaattisena opinnäytteenä.

Mielestäni ko.seminaarityössä oli mahdollisesti jostain uskonnollis-maailmankatsomuksellis-vakaumuksellis-psykologis-tyyppisestä syystä johtuen 'pahanlaatuisen perinpohjaisesti' sekoitettu keskenään/toisiinsa kaksi kategorisesti eroavaa ontologiaa ja semantiikkaa eli matemaattis-numeraalinen kaavatodistussääntö ja käsitteellis-argumentatiivinen rakennepäättely.

Niinpä sen sisältämä todistus muistutti lähinnä hindulaista ja/tai buddhalaista mystiikkaa - ei niinkään Sokalin [joka tunnusti, ettei ymmärtänyt parodiansa kohteiden ajattelusta juuri mitään] parjaamien ranskalaisten postmodernistien tekstejä; - esimerkkinä vaikka jotkut Deleuzen matematiikka-analogiat, joissa aika härskisti käytetään matemaattisia termejä ja ilmaisuja ikäänkuin ne olisivat filosofis-käsitteellisiä metaforia.
....
Lacanin 'algoritmitkaan' eivät ole matematiikkaa vaan algebraa muistuttava [Lacanin omiin teoreettisiin tarpeisiinsa kehittelemä] merkkijärjestelmä tai mallinnus, joka koodautuu auki lacanilaisen psykoanalyysin puitteissa eikä suinkaan matemaattisten lainalaisuuksien kautta.

4
Jos matematiikka on todellisuuden oma kieli, niin logiikan voi sanoa olevan käsitteiden matematiikkaa. Matematiikka selittää empiiristä todellisuutta, logiikka argumentoi rationaalis-käsitteellistä maailmaa.

Itse asiassa matematiikka ei ole kieli vaan todellisuuden oma merkkijärjestelmä, sillä kieli sisällyttää itseensä ja voi siten jo itsessään ilmaista [etenkin runous] semantiikan perustaa eli emootioita ja affekteja.

Sen sijaan matematiikassa myös emootiot redusoituvat kuolleiksi, tyhjiksi eli puhtaiksi muodoiksi [koska todellisuus pluraalisessa itsessään ilman ihmistä on tyhjä, kuollut eli 'puhdas'], jotka täytyy ilmaista ensin kokemuksen tasolla [jos se ylipäätään on mahdollista muualla kuin musiikissa] ennenkuin niitä voi pitää kielenä.

II
1
Postiluukusta tipahti eilen Suuri suunnitelma. Olemme näköjään siirtyneet absoluuttisen mallinnuksen todellisuuteen. Emme siis tule tietämään todellisuudesta muuta kuin, että se voi ilmetä meille rationaalisesti tajuttavana vain lukemattomien tosiaan täydentävien mallien limittäisyytenä näiden todellisuuksien ollessa jopa 11-ulotteisia, mikä tietenkin edellyttää tajutuksi tullakseen tietoisuutemme kompetenssin radikaalia muuttumista 'joustavampaan' suuntaan, koska uudet todellisuudet ovat kuin hallusinaatioita, joissa surrealismi [kvanttitodellisuus kokemuksellisesti] ja kvanttifysiikka [kvanttitodellisuus teoreettisesti] näyttäytytyvät saman asian 'fenomenologis-isomorfisesti' erilaisina ilmentyminä.

Kvanttifysiikka käsitetään teoreettisesti [kaikissa todellisuuksissa] matemaattisena mallina, mutta se koetaan meidän todellisuudessamme [koska muuta kokemuksellisuuden ja kokemuksellisen maailman mahdollisuutta meille ei ole] surrealistisena elokuvana.

2
Postiluukusta tipahti myös Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä. Kummastakohan kirjasta opin enemmän tämän maailman todellisuutta? Luulenpa tietäväni vastauksen jo etukäteen.

III
http://www.youtube.com/watch?v=jNeaoCujWcE
Halavatun papat - Napoleonin mopo - [säv.san. Zsyise]
*
http://takkirauta.blogspot.com/2012/01/kaksitoista-saatopistetta.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ikiliikkuja
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suuri_suunnitelma
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)
http://www.gaudeamus.fi/verkkokirjakauppa/_politiikka/gill_valtajavastarinta/
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Gill_(political_scientist)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Stephen_Gill
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sami_Pihlstr%C3%B6m
http://fi.wikipedia.org/wiki/Halavatun_papat
http://soliferia.parasiitti.org/pmwiki/pmwiki.php?n=Solifer.Kuvamateriaali

No comments: